BH SINAV KURALLARI.

BH Sınavı 3 bölümden oluşur

 1- Yazılı sınav;

Sınava girecek köpek idarecisi önce köpek davranışı ve genel itaat konuları ile ilgili olarak KÖPEK İDARECİSİ ADAYI BİLGİ TESTİ yazılı sınava girer.Sınavda adaya 10 soru sorulur.Adayın bu sorulardan en az 7 tanesine doğru cevap vermesi istenir.Bu sınavda başarılı olan köpek idarecisinin daha sonraki sınavlarda bahse konu yazılı test sınavına girmesine gerek yoktur.

2- İtaat Bölümü:
Sevk kayışlı bölüm;
Kura sonucu belirlenen ilk 2 köpek ve idarecileri önce hakeme kendilerini takdim ederler.
(Örnek olarak; Ben xxxxxxxxx , yyyyyyy isimli köpeğimle BH sınavına girmeye hazırım)
Hakem köpeklerden birini daha önce belirlenen noktaya uzun yatması için gönderir.Belirlenen noktaya gelindiğinde idareci önce köpeğini oturtur ve daha sonra hakemin işareti ile köpeğini yat pozisyonuna getirir, sevk kayışını çıkartır.İdareci köpekten en az 20 adım ileriye yürür ve bekleme durumuna geçer.
İkinci köpek ve idarecisi başlama noktasında otur vaziyetinde bekler.Hakemin işareti ile ileriye en az 50 adım yürür. 50 adım sonra köpek ve idarecisi geri döner ve başlangıç noktası yönünde sırası ile önce 10 adım normal, sonra 10 adım tırıs koşu, sonra 10 adım yavaş ve daha sonra normal tempoda 10-15 adım yürür.Daha sonra köpek ve idarecisi sağa 90 derece dönüş yapar ve yaklaşık 20 adım yürür.20 adımdan sonra tekrar sağa 90 derece dönüş yapar ve yaklaşık 20 adım yürür, geri dönüş yapar ve 10 adım yürüdükten sonra idareci ve köpek durur.Duruş sırasında köpeğin direk olarak komutsuz idarecisinin sol yanında oturması istenir.
Hakemin işareti ile köpek ve idarecisi en az 4 kişiden oluşan gurubun içine girer.Burada köpeğin en az bir kişinin sağından ve diğer bir kişinin solundan dönerek sekiz çizmesi istenir.Daha sonra köpek idarecisi tarafından gurubun ortasında otur pozisyonuna alınır ve hakemin işareti ile gurup dışına çıkılır.
Sözü edilen bu parkurda köpeğin idarecisine odaklı, idarecisinin solunda, ne çok önde nede çok arkada olmaması, ayrıca sevk kayışının olabildiğince gevşek olması istenir.Pozisyon değişiklikleri dışında idarecinin köpekle konuşması veya komut vermesi veya fiziksek temasla düzeltme yapması (-) puan olarak değerlendirilir. Aşağıda sevk kayışsız parkurun şeması bilgi amaçlı verilmiştir.

Sevk kayışsız bölüm;
Gurup dışında bekleyen köpeğin sevk kayışı hakemin işareti ile idarecisi tarafından çıkartılır ve sevk kayışsız olarak tekrar guruba girer ve gurup içerisinde aynı hareketleri yaparak gurup ortasında idarecisi tarafından otur

pozisyonuna alınır.Hakemin işareti ile köpek ve idarecisi başlangıç noktasına gelir ve hakemin işareti ile sevk kayışlı bölümde anlatılan parkuru tamamlar.
Daha sonra başlangıç noktasına gelen köpek ve idarecisi hakemin işareti ile yaklaşık 10-15 adım yürür
ve durur ve köpek idarecesinin sol tarafında durur. İdareci köpeğe OTUR komutu verir ve yaklaşık 20-30 adım ileriye gider, köpeğin otur pozisyonunda beklediği noktaya döner ve bekler. Hakemin işareti ile köpeğin yanına gelir (Burada köpeğin otur pozisyonunda idarecisini beklemesi istenir.) Hakemin işareti ile köpek ve idarecisi tekrar yürümeye başlar.Yaklaşık 10-15 adım sonra dururlar ve idareci köpeğe YAT komutu verir ve idareci yaklaşık 20-30 adım ileri yürür, köpeğin yat pozisyonunda beklediği noktaya döner ve bekler.

Hakemin işareti ile yat pozisyonundaki köpeğini yanına çağırır.Burada köpeğin hızlı ve istekli bir şekilde idarecisine yönelmesi, idarecinin tam önünde ona temas etmeden oturması istenir.Daha sonra hakemin işareti ile idarecinin köpeği komutla sol tarafında otur pozisyonuna alması gerekir.
Otur, yat ve geri çağırma bölümlerinde komut tekrar(lar)’ ı (-) puan olarak değerlendirilir
Söz konusu iki bölüm ve uzun yatın toplam değerlendirmesi 60 puandır.Bir sonraki trafik bölümüne katılabilmek için köpek ve idarecisinin bu puanın en az %70 ini (42 puan) alması gerekir.
3- Trafik bölümü
Bu bölümde köpek ve idarecisinin belli bir parkurda bir insan gurubunun içinden geçmesi, bir bisiklet sürücüsü , koşu yapan insanlar, figuran köpeklerle karşılaşması, korna çalarak yanlarında duran bir arabanın sürücüsünün araçtan inerek adres vs sorması gibi olaylarda köpeğin agresyon göstermemesi istenir.Ayrıca köpekler belli bir yere bağlanıp idarecilerinin oradan uzaklaşması istenir.İdarecisini görmeyen bağlı köpeğin önünden belli bir mesafeden geçen insan ve/veya figüran köpeklere agresyon göstermemesi gerekir.

Köpek itaat sınavı kuralları nelerdir ?
Bh sınavı