GİRİŞ

Arama ve Kurtarma Köpekleri Sınavı Ölçütleri, FCI ve IRO Arama Köpekleri Komisyonu tarafından ortaklaşa geliştirilmiştir ve aynı şekilde IRO Genel Kurulu’nun yanı sıra FCI Yönetim Kurulu tarafından onaylanmıştır.

 Bu versiyon, şu anda geçerli olan FCI ve IRO Kurtarma Köpekleri Sınav Ölçütleri’nin yerine geçecektir.

Bu sınav ölçütleri, Almanca tasarlanmış ve geliştirilmiştir. Diğer dillere yapılacak çevirilerde ve şüphe durumunda, Almanca asılı güvenilir addedilecektir.

Bu sınav ölçütleri en az 5 yıl sonra güncel trendlere ve uygulama süresince kazanılan deneyimlere dayanarak gözden geçirilecek, değiştirilecek, yenilenecek veya genişletilecektir. Herhangi bir değişiklik için FCI’ın ve IRO’nun sorumlu kuruluşlarından resmi onay gerekmektedir. Bu ölçütler, FCI’nın ve IRO’nun tüm üye kuruluş ve federasyonları için geçerlidir.

Göreve hazır olma sınavı, ulusal ve uluslararası sorumlu kuruluşlarca kontrol edilir ve yapılır.

İÇİNDEKİLER

Giriş

İçindekiler

 1. Genel
  1. Amaç ve Uygulama
  1. Genel kısaltmalar ve Tanımları
 2. Kuruluş

2.1 Program Yöneticisi İçin Şartlar

2.2 Köpek Eğitmeni için Şartlar

2.3 Köpek için Şartlar

2.4 Sınav Yapısı 

2.4.1 Sınav Alanı 

2.4.2 Sınav Alanı Koku Alma görevi

2.4.3 Kazazedeler

2.5 Hakemler 

2.5.1 Görevlendirme

2.5.2 Genel Olarak

2.6 Uyarı/ Sınavı Sonlandırma / Diskalifiye Olma

2.6.1 Uyarı

2.6.2 Sınavı Sonlandırma

2.6.3 Diskalifiye Olma

2.7 Kural İhlali Durumunda Yaptırımlar ve İtirazlar

Sınavın Uygulanması ve Değerlendirme

3.1 Genel Kurallar

3.2 Toplam Puan Tablosu

3.3 İtaat ve Beceri Bölümünün Uygulanması ve Değerlendirmesi

3.3.1 Köpek Eğitmeni ve Köpeğin Değerlendirilmesi

3.3.2 Etap Sırası İçin Kura Çekimi

3.3.3 Etapların Başlangıcı ve Bitişi

3.3.4 Silah Sesine Karşı Tepkinin Değerlendirilmesi

3.3.5 Köpeğin Sevk Kayışlı / Kayışsız Eğitmenin Yanında Yürümesi

3.3.6 Topluluk İçinde Yürüme Etabı 

3.3.7 Yürürken Yat Etabı

3.3.8 Pozisyon Değiştirme Etabı

3.3.9 At Getir Etabı

3.3.10 Köpeği Kucakta Taşıma ve Yardımcıya Verme

3.3.11 Eğitmenin Gitmesiyle Dikkat Dağınım

3.3.12 Bozuk Zemin

3.3.13 Kapalı Tünel Etabı

3.3.14 Yüksek Zemin Engeli

3.3.15 Uzaktan Kontrol

3.3.16 Uzaktan Yönlendirme

3.3.17 Hareketli Zemin

3.3.18 Yatay Merdiven

3.4 Koku Alma Görevinin Uygulanması ve Değerlendirilmesi

3.4.1 Genel Prosedür

3.4.2 Köpek Eğitmeninin Değerlendirilmesi

3.4.3 Köpeğin Değerlendirilmesi

3.4.4 İşaretler

Havlama 

Bringsel 

Serbest İşaret

Gösterge 

Tırmalama ve İçeri Girme 

3.4.5 İşaret Uygulaması

İşaret Uygulaması 

İşaret Uygulaması 

3.4.6 İz Takibi

3.4.7 Arazi Araması

3.4.8 Enkaz Araması 

3.4.9 Çığ Araması

3.4.10 Canlı İnsan Arama

3.5 Su Görevi 

4.İtaat ve Beceri 5. Seviye B Aşaması

4.1.Ön Aşama Seviyesi

4.1.1 Etaplar En Yüksek Skor: 100 Puan

4.1.2 Etap 1- Tasmalı Yanda Yürüme 10 Puan

4.1.3 Etap 2- Topluluk İçinde Yürüme 10 Puan

4.1.4 Etap 3- Yürürken Yat 10 Puan

4.1.5 Etap 4- Pozisyon Değiştirme 15 Puan

4.1.6 Etap 5- Yat Bekle 10 Puan

4.1.7 Etap 6- Köpeği Kucakta Taşıma ve Yardımcıya Verme 10 Puan

4.1.8 Etap 7- Bozuk Zemin 15 Puan

4.1.9 Etap 8-  Kapalı Tünel 10 Puan

4.1.10 Etap 9-  Yüksek Zemin Engeli 10 Puan

      4.2 İlk Seviye 

      4.2.1 Etaplar En yüksek Skor: 100 Puan  

4.2.2 Etap 1- Sevk Kayışlı Yanda Yürüme 10 Puan

4.2.3 Etap 2- Topluluk İçinde Yürüme 10 Puan

4.2.4 Etap 3- Yürürken Yat 10 Puan

4.2.5 Etap 4- Pozisyon Değiştirme 15 Puan

4.2.6 Etap 5- Yat Bekle 10 Puan

4.2.7 Etap 6- Köpeği Kucakta Taşıma ve Yardımcıya Verme 10 Puan

4.2.8 Etap 7- Uzaktan Yönlendirme  

4.2.9 Etap 8- Derin Karda Kayak Yolunu Takip Etme 10 Puan

4.2.10 Etap 9- Taşınabilirlik 10 Puan

4.3 İlk Seviye

4.3.1 Etaplar En Yüksek Skor: 100 Puan

4.3.2 Etap 1- Sevk Kayışlı Yanda Yürüme 15 Puan

      4.3.3 Etap 2- Topluluk İçinde Yürüme 15 Puan

      4.3.4 Etap 3- Pozisyon Değiştirme 15 Puan

      4.3.5 Etap 4- Yat Bekle 15 Puan

      4.3.6 Etap 5- Bozuk Zemin 15 Puan

      4.3.7 Etap 6- Yüksek Zemin Engeli 10 Puan

      4.3.8 Etap 7- Köpeği Kucakta Taşıma ve Yardımcıya Verme 15 Puan

      4.4 İlk Seviye 

      4.4.1 Etaplar En yüksek Skor: 100 Puan

      4.4.2 Etap 1- Mesafeli Yüzme 300 m 20 Puan

4.4.3 Etap 2- Sevk Kayışlı Yanda Yürüme 15 Puan

      4.4.4 Etap 3- Topluluk İçinde Yürüme 15 Puan

      4.4.5 Etap 4- Pozisyon Değiştirme 15 Puan

      4.4.6 Etap 5- Yat Bekle 15 Puan

      4.4.7 Etap 6-  Kıyıdan Kurtarma Aleti Getirme 15 Puan 

      4.4.8 Etap 7- Sudan Geri Getirme 10 Puan

      4.4.9 Etap 8-  Botla Seyahat Etme 10 Puan

5  İtaat  ve Beceri A Seviyesi B Aşaması

      5.1.1 Etaplar  En Yüksek Skor: 100 Puan

      5.1.2 Etap 1-  Grupla Sevk Kayışsız Yanda Yürüme 15 Puan 

       5.1.3Etap 2- Uzaktan Kontrol 15 Puan

       5.1.4 Etap 3- At Getir 10 Puan

       5.1.5 Etap 4- Köpeği Kucakta Taşıma ve Yardımcıya Verme 10 Puan

       5.1.6 Etap 5- Uzaktan Komut Verme 10 Puan

       5.1.7 Etap 6- Hareketli Zemin 10 Puan

       5.1.8 Etap 7-  Yatay Merdiven 10 Puan

       5.1.9 Etap 8-  Kapalı Tünel 10 Puan

       5.1.10 Etap 9-Yat Bekle 10 Puan

5.2  Çığ A Seviyesi RH-LA

5.2.1 Etaplar En yüksek Skor: 100 Puan

5.2.2 Etap 1- Grupla Sevk Kayışsız Yanda Yürüme 15 Puan 

5.2.3 Etap 2- Uzaktan Kontrol 15 Puan

 5.2.4 Etap 3- At Getir 10 Puan

 5.2.5 Etap 4- Köpeği Kucakta Taşıma ve Yardımcıya Verme 10 Puan

 5.2.6 Etap 5- Uzaktan Komut Verme 20 Puan

 5.2.7 Etap 6-Yat Bekle 10 Puan

 5.2.8 Etap 7-Yoğun Karda Kayak Yolunu Takip Etme 10 Puan

 5.2.9 Etap 8- Taşınabilirlik 10 Puan

5.3 İnsan Arama A Seviyesi 

5.3.1 Etaplar En Yüksek Skor: 100 Puan

5.3.2 Etap 1- Grupla Sevk Kayışsız Yanda Yürüme

5.3.3 Etap 2- Pozisyon Değişikliği 15 Puan

5.3.4 Etap 3- Bozuk Zemin 15 Puan

5.3.5 Etap 4- Yüksek Zemin Engeli 10 Puan

5.3.6 Etap 5-  Kapalı Tünel 15 Puan

5.3.7 Etap 6-Köpeği Kucakta Taşıma ve Yardımcıya Verme 15 Puan

5.3.8 Etap 7- Yat Bekle 15 Puan

5.4 Su A Seviyesi  

5.4.1 Etaplar En yüksek Skor: 100 Puan

5.4.2 Etap 1- Mesafeli Yüzme 500 Metre 20 Puan

5.4.3 Etap 2- Grupla Sevk Kayışsız Yanda Yürüme 10 Puan

5.4.4 Etap 3-Pozisyon Değişimi 10 Puan

5.4.5 Etap 4- Köpeği Kucakta Taşıma ve Yardımcıya Verme 10 Puan

5.4.6 Etap 5- Yat Bekle 10 Puan

5.4.7 Etap 6- Sudan Geri Getirme 10 Puan                                                                    

5.4.8 Etap 7-Sörf Tahtasına Binme ve Sörf Yapma 10 Puan

5.4.9 Etap 8- Uzaktan Komut Verebilme 10 Puan

5.4.10 Etap 9-  Botla Ulaşım 10 Puan

6 İtaat  ve Beceri B Seviyesi B Aşaması 

6.1 Takip, Arazi, Enkaz B Seviyesi 

6.1.1 Etaplar En Yüksek Skor: 100 Puan

6.1.2 Etap 1- Grupla Sevk Kayışsız Yanda Yürüme 15 Puan 

6.1.3Etap 2- Uzaktan Kontrol 15 Puan

 6.1.4 Etap 3- At Getir 10 Puan

 6.1.5 Etap 4- Köpeği Kucakta Taşıma ve Yardımcıya Verme 10 Puan

 6.1.6 Etap 5- Uzaktan Komut Verme 10 Puan

 6.1.7 Etap 6- Salıncak 10 Puan

 6.1.8 Etap 7-Yatay Merdiven 10 Puan

  6.1.9 Etap 8-  Kapalı Tünel 10 Puan

 6.1.10 Etap 9- Yat Bekle 10 Puan

6.2 Çığ B Seviyesi 

6.2.1 Etaplar En Yüksek Skor: 100 Puan

6.2.2 Etap 1- Grupla Sevk Kayışsız Yanda Yürüme 15 Puan

6.2.3Etap 2- Uzaktan Kontrol 15 Puan

 6.2.4 Etap 3- At Getir 10 Puan

 6.2.5 Etap 4- Köpeği Kucakta Taşıma ve Yardımcıya Verme 10 Puan

 6.2.6 Etap 5- Yat Bekle 10 Puan

6.2.7 Etap 6- Uzaktan Komut Verme 20 Puan

6.2.8 Etap 7- Yoğun Karda Kayak Yolunu Takip Etme 10 Puan

6.2.9 Etap 8- Taşınabilirlik 10 Puan

6.3 İnsan Arama B Seviyesi

6.3.1 Etaplar En Yüksek Skor: 100 Puan

6.3.2 Etap 1- Grupla Sevk Kayışsız Yanda Yürüme 15 Puan

6.3.3 Etap 2- Kura İle Pozisyon Değişimi 15 Puan

6.3.4 Etap 3- Bozuk Zemin 15 Puan

6.3.5 Etap 4- Hareketli Zemin 15 Puan

6.3.6 Etap 5-  Kapalı Tünel 15 Puan

6.3.7 Etap 6- Köpeği Kucakta Taşıma Ve Yardımcıya Verme 10 Puan

6.3.8 Etap 7- Yat Bekle 15 Puan

6.4 Su B Seviyesi 

6.4.1 Etaplar En Yüksek Skor: 100 Puan

6.4.2 Etap 1- Mesafeli Yüzme 800 Metre 20 Puan

6.4.3 Etap 2- Grupla Sevk Kayışsız Yanda Yürüme 10 Puan

6.4.4. Etap 3- Kura İle Pozisyon Değişimi 10 Puan

6.4.5 Etap 4- Köpeği Kucakta Taşıma ve Yardımcıya Verme 10 Puan

6.4.6 Etap 5- Yat Bekle 10 Puan

6.4.7 Etap 6- Sörf Tahtasına Binme Ve Üzerinde Durma 40 Metre 10 Puan

6.4.8 Etap 7- Uzaktan Komut Verme 10 Puan

6.4.9 Etap 8- Sudan Geri Getirme, Bottan Atlama 

6.4.10 Etap 9- Botla Ulaşım 10 Puan

7 Koku Görevi Ön Deneme Sınavı A Aşaması

7.1 Takip Etme Ön Deneme Sınavı

7.1.1 Etaplar En Yüksek Skor: 100 Puan

7.1.2 Takip Arazisi Ön Deneme Sınavı 

7.1.3 Takibin Uygulanması Ön Deneme Sınavı 

7.1.4 İşaret Etabının Yapılması

7.2 Arazi Arama Ön Deneme Sınavı 

7.2.1 Etaplar En Yüksek Skor: 100 Puan

7.2.2 Arazi Araması İçin Alan Ön Deneme Sınavı

7.2.3 Arazi Aramasının Yapılması Ön Deneme Sınavı 

7.3 Enkaz Araması Ön Deneme Sınavı 

7.3.1 Etaplar En Yüksek Skor: 100 Puan

7.3.2 Enkaz Araması için Alan Ön Deneme Sınavı

7.3.3 Enkaz Aramasının Yapılması Ön Deneme Sınavı

7.4 Çığ Araması Ön Deneme Sınavı

7.4.1 Etaplar En Yüksek Skor: 100 Puan

7.4.2 Çığ Araması İçin Alan Ön Deneme Sınavı

7.4.3 Çığ Aramasının Yapılması Ön Deneme Sınavı

7.5 Canlı İnsan Arama Ön Deneme Sınavı

7.5.1 Etaplar En Yüksek Skor: 100 Puan

7.5.2 Canlı insan Arama İçin Alan Ön Deneme Sınavı

7.53 Canlı İnsan Aramanın Yapılması Ön Deneme Sınavı

7.6 Su Görevi Ön Deneme Sınavı

7.6.1 Etaplar En Yüksek Skor: 100 Puan

7.6.2 Kıyıdan Başlayarak Bir İpi Getirme 30 Puan

7.6.3 Kıyıdan Başlayarak Bir İnsanı Kurtarma 70 Puan

8. Koku Görevi A Seviyesi A Aşaması

8.1. Takip Etme A Seviyesi 

8.1.1 En Yüksek Skor:200 Puan

8.1.2 Takip İçin Alan A Seviyesi

8.1.3 Takibin Yapılması A Seviyesi

8.2 Arazi Araması A Seviyesi 

8.2.1 Etaplar En Yüksek Puan: 200 

8.2.2 Arama Arazisi İçin Alan A Seviyesi

8.2.3 İşaret Etabı 

8.2.4 Arazi Aramasının Yapılması A Seviyesi

8.3 Enkaz Araması A Seviyesi

8.3.1 Etaplar En Yüksek Skor:200 Puan

8.3.2 Enkaz Araması İçin Alan 

8.3.3 Enkaz Araması İçin İşaret Etabı 

8.3.4 Enkaz Aramasının Yapılması A Seviyesi

8.4 Çığ Araması A Seviyesi 

8.4.1 Etaplar En Yüksek Skor: 200 Puan

8.4.2 İşaret Etabı

8.4.3 Tekniksel Yer Belirleme Alanı ve Uygulanması A Seviyesi

8.4.4 Biyolojik Yer Belirleme Alanı

8.4.5 Biyolojik Yer Belirlemenin Yapılması A Seviyesi

8.5 Canlı İnsan Arama 

8.5.1 Etaplar En Yüksek Skor: 200 Puan

8.5.2 Canlı İnsan Arama İçin Alan A Seviyesi

8.5.3 Canlı İnsan Aramanın Yapılması A Seviyesi

8.6 Su Görevi A Seviyesi

8.6.1 Etaplar En Yüksek Skor: 200 Puan

8.6.2 Kıyıdan Başlayarak Bir Kurtarma Cihazını Getirme 20 Puan

8.6.3 Kıyıdan Başlayarak Bir İnsanı Getirmek 60 Puan

8.6.4 Bottan Bir Kurtarma Cihazı Getirme 20 Puan

8.6.5 Bottan Başlayarak Bir İnsan Getirme 60 Puan

8.6.6 Çalışmayan Bir Bottan Ulaşım 40 Puan

9 Koku Alma Görevi B Seviyesi A Aşaması 

9.1 İz Takibi B Seviyesi 

9.1.1 Etaplar En Yüksek Skor: 200 Puan

9.1.2 İz Takibi İçin Alan B Seviyesi

9.1.3 İz Takibinin Yapılması B Seviyesi 200 Puan

9.2 Arazi Araması B Seviyesi 

9.2.1 Etaplar En Yüksek Skor: 200 Puan

9.2.2 Arazi Araması İçin Alan B Seviyesi

9.2.3 Arazi Aramasının Yapılması 200 Puan

9.3 Enkaz Araması B Seviyesi 

9.3.1 Etaplar En Yüksek Skor: 200 Puan

9.3.2 Enkaz Arama İçin Alan B Seviyesi

9.3.3 Enkaz Aramasının Yapılması B Seviyesi 200 Puan

9.4 Çığ Arama B Seviyesi: 200 Puan

9.4.1 Etaplar En Yüksek Skor: 200 Puan

9.4.2 Tekniksel Yer Belirleme ve Uygulanması B Seviyesi 10 Puan

9.4.3 Biyolojik Yer Belirleme İçin Alan B Seviyesi 

9.4.4 Biyolojik Yer Belirlemenin Yapılması B Seviyesi 190 Puan

9.5 Canlı İnsan Arama B Seviyesi

9.5.1 Etaplar En Yüksek Skor: 200 Puan

9.5.2 Canlı İnsan Arama Alanı B Seviyesi 

9.5.3 Canlı İnsan Aramasının Yapılması B Seviyesi 200 Puan

9.6 Su Görevi B Seviyesi 

9.6.1 Etaplar En Yüksek Skor: 200 Puan 

9.6.2 Kıyıdan Başlayarak Bir Kurtarma Cihazı Getirme 200 Puan

9.6.3 Kıyıdan Başlayarak Bir İnsan Alma 60 Puan

9.6.4 Bottan Başlayarak Bir Kurtarma Cihazı Getirme 20 Puan

9.6.5 Bottan Başlayarak Bir İnsan Getirme 60 Puan

9.6.6 Çalışmayan Bir Bottan Ulaşım 40 Puan

10. Ek Bölüm –  İtaat Taslağı

10.1 Köpeğin Sevk Kayışlı/ Kayışsız Eğitmenin Yanında Durması

10.2 Topluluk İçinde Yürüme

10.3 Yürürken Yat

10.4 Duruş Değişikliği 

10.5 Köpeği Kucakta Taşıma ve Yardımcıya Verme Ön Deneme Sınavı

10.6 Köpeği Kucakta Taşıma ve Yardımcıya Verme A,B Seviyeleri

10.7 Uzaktan Kontrol 

20. Ek Bölüm – Beceri Taslağı 

20.1 Bozuk Zemin

20.2 Yüksek Zemin Engeli 

20.3 Uzaktan Kontrol Etme Çığ Ön Deneme Sınavı

20.4 Uzaktan Kontrol Etme Çığ A ve B Seviyeleri

20.5 Uzaktan Kontrol Etme

20.6 Hareketli Zemin

20.7 Yatay Merdiven

20.8 Kapalı Tünel

 • Salıncak

1.GENEL

 1. Amaç ve Uygulama

Amaç

 Bu Kurtarma Köpeği Sınavları, şahsi köpekleri, hangi amaçla kullanılacaklarsa o alanda daha ileri eğitim almaları için yeterli hale getirmek üzere tasarlanmıştır.   

 Bir sınavın başarıyla tamamlanması, o alanda bir kurtarma köpeği olma yolunda uygun bir eğitim alındığının kanıtıdır.

Bu sınavlar, ilgili görev kuruluşlarında sürekli bir eğitimin temelidir.

Göreve Hazır Olma

 Göreve hazır olmayı kesinlikle Görev Kuruluşları belirler ve onaylar.

Bunun için ek koşullar belirlenmiş olabilir, örneğin belli sınavların düzenli tekrarları, köpek eğitmeninin ek bilgileri,  telsiz kursları, Alp kursları, köpek ve eğitmeni için yaş sınırı, güç/ dayanıklılık sınavı, ekipman yönetmelikleri, ilk yardım kursları vb.

Sınavların Yapılması

Kurtarma Köpeği Sınavları tüm yıl boyunca yapılabilir. İnsan ve hayvanın güvenliği ve sağlığı garanti edilemiyorsa, sınav yapılamaz.

Büyük sınav organizasyonları gibi durumlarda, katılımcı sayısı ve zaman çizelgesi göz önünde bulundurularak Ulusal ve Dünya Şampiyonluklarındaki taktiksel kısıtlamalar yapılabilir.

Kurtarma Köpeği Sınavları,  tüm eğitim ve seviyelerde sadece koku alma görevi ya da itaat sınavı olarak yapılabilir. Böylece yalnızca bir aşama sınava tabi tutulur. Sadece tek bir aşamada yapılan sınavlarda, puan çizelgesinde puanların yanına sadece bir aşamanın sınavının yapıldığına dair bir not da bırakılır.

 1. Genel Kısaltmalar ve Açıklamaları 

Organizasyon              FCI        Uluslararası Köpek Federasyonu

                                       LAO      Devlet Kuruluşları ( FCI)

                                       IRO        Uluslararası Kurtarma Köpeği Organizasyonu

                                      NRO        IRO’nun Ulusal Kurtarma Köpeği Organizasyonu    

 2– ORGANİZASYON

2.1 Organizatör İçin Gereken Koşullar

Sınav Yapma Talebi                 

 Bir organizasyon düzenlemek için gereken izni, her kuruluşun kendi şemsiye organizasyonu verir ( FCI-LAO ya da IRO-NRO). Sınav sonuçları tüm FCI-LAO ve IRO- NRO’lar tarafından ortaklaşa onaylanacaktır. Sınavlar ancak katılan en az 4 köpek eğitmeni olduğunda yapılabilir.

Organizatör İçin Gereken Koşullar

Organizatörün; yönetmelikte şart koşulan personel, materyal ve lojistik kaynakları olmak zorundadır. Bir sınav ayrı olarak ya da diğer organizasyonlarla bir arada yapılabilir.

Kazazede ve Asistanlar, hakemin yardımcılarıdır ve her zaman hakemin verdiği talimatlara bağlı kalmakla yükümlüdürler. Hakemin talimatlarına uymayarak uyarı ve benzeri hareketlerde bulunan Kazazede ve Yardımcılar değiştirilmelidir.

Sadece yeterli düzeyde sosyal olan köpeklerin grup içinde kalmalarına izin verilir. Asosyallik gösteren grup köpekleri değiştirilir.

Sınav Koordinatörü

Organizatörün kendi organizasyonundan ya da başka bir organizasyondan gelen belgeli bir Sınav Koordinatörü olmak zorundadır.  Sınav Koordinatörü bir sınavın yapılmasında gerekli tüm işleri yönetmelikle uyumlu bir şekilde düzenler ve denetler.

Sınav Koordinatörü, sınav arazisinin sınav ölçütlerine göre uygun bir zaman içinde düzenlendiğinden emin olmalıdır.  Sınav Koordinatörü, sınav süresi boyunca hakemle iletişim halinde kalmalıdır.

Tarih Kaydı                    

Sınav Koordinatörü, sınavın planlanmasını, zamanında kayıtlanmasını ve ilgili tüm otoritelerin usulüne uygun olmasını sağlamakla yükümlüdür.

Yönetim

Sınav Koordinatörü tüm formaliteleri yerine getirmekten sorumludur. Koordinatörün bir kontrol listesine göre çalışması önerilir.

Personel Şartları 

Sınav Koordinatörü, gerekli ve nitelikli personeli seçmekten sorumludur.

Zaman Çizelgesi 

Sınavdan önce, katılımcıların sınav zamanlarının belli olduğu bir zaman çizelgesi hazırlanacaktır. Zaman çizelgesi, sınavdan en az 3 gün önce sınav hakemine gönderilmelidir.

Her Kurtarma Köpeği Takımının, aynı eğitim ve seviyelerde aynı hakem tarafından değerlendirilmesine ve Sınav Hakeminin günde en fazla 9 saat çalışmasına dikkat ediniz.

Değerlendirme Raporları

Sınav sonuçlarının bildirilmesi ve belgelenmesinde ulusal kurallar geçerlidir.

Takımlar

Sınav Hakemi başına düşen en fazla takım sayısı aşağıdaki gibidir:

A Aşaması Koku Alma Görevi

Ön Deneme Sınavı  Seviyesi        1 Takım

A Seviyesi         2 Takım

B Seviyesi          3 Takım

B Aşaması İtaat ve Beceri

Ön Deneme Sınavı   1 Takım

A Seviyesi                  1 Takım

B Seviyesi                  1Takım

 Sınav Hakemi başına günde en fazla sadece 36 Takım alacaktır.

2.2 Köpek Eğitmeni İçin Şartlar  

Sınava Katılımın Haber Verilmesi  

Sınava katılımını zamanında bildirmek, Köpek Eğitmeninin yükümlülüğüdür. Eğitmen, vaktinde bildiremeyecekse, bu durumu derhal Sınav Koordinatörüne bildirir.

Her Köpek Eğitmeni son başvuru tarihi hakkında kendisi bilgi edinmek zorundadır.

Sınava katılan her Köpek Eğitmeni, ilgili eğitim ve aşamaya uygun şekilde donanımlı ve giyinmiş olmak zorundadır.

Sınava Girme ve Sınavı Bitirme

İlk etaptan önce kayıt yapma ve son etaptan sonra sınavı bitirme, sınav hakeminin önünde sevk kayışı yaklaşık 1 metre olacak şekilde köpeğin sevk kayışlı ve temel duruşta durmasıyla yapılır.

Arama kurtarma yelekleri, kayış takımları, can yeleklerine vb. gerekli oldukları ve ilgili aşamada belirtildiği sürece izin verilir.

Köpek Eğitmeni, Sınav Hakeminin ve Sınav Koordinatörün talimatlarına uymak zorundadır.

Bir aşamayı geçmek için gereken en düşük puanı alamasa da, her Köpek Eğitmeni tüm aşamaları bitirmek zorundadır.

Sınav sonuçlar açıklandığında ve puanlama defteri teslim edildiğinde sona erer.

Hastalık, yaralanma ya da önemli bir sebep dolayısıyla sınavı zamanından önce bırakma, Sınav Koordinatörüne bildirilmek zorundadır.

Yeterli sebep olmadan geri çekilme, diskalifiye yol açar ve puanlama defterine not edilir.

 Hayvan Sağlığı 

Hayvanın sağlığı, güvenliği ve sınavı yapan ülkenin çevre yasası gözetilmelidir.

Tüm sınav süresince, her türlü güç kullanımı yasaktır. Bu sebeple herhangi bir aşırı güç kullanımı ya da köpeğe karşı uygunsuz davranışlar durumunda, 2.6 numaralı bölüme göre yaptırım uygulanacaktır.

Sorumluluk                    

Tüm sınav süresince herhangi bir kaza durumunda Köpek Eğitmeni, kendinden ve köpeğinden sorumludur. Köpek sahibi, kendisinden ya da köpeğinden kaynaklanan yaralanmaları ve zararları karşılamak zorundadır. 

Bu sebeple, Köpek Eğitmeni, sınav öncesinde Sınav Koordinatörüne kendisi ve köpeği için sigorta olduğuna dair bir kanıt sunmak zorundadır.

Köpek Eğitmeni, Sınav Hakeminin ya da Organizatörün verdiği tüm talimatları riski kendisine ait olmak üzere gönüllü olarak kabul eder ve yerine getirir.

İzin Verilen Yardımlar

Özellikle koku alma görevinde, arama görevinin taktiksel desteği için aşağıdaki yardımlara izin verilmiştir.

Islık: Göreve başlamadan önce, duyulabilir ıslık sesi, Sınav Hakemine bildirilmelidir. Islık kullanılırsa, aynı anda Sesli Komut verilemez.

Su ve/ veya Sünger:  Dış alan ya da havayla ilgili şartlar bunu gerektiriyorsa, Sınav Hakeminin onayı alındıktan sonra koku alma görevinde kullanılabilir. Ama işaretten hemen sonra ya da işaret sırasında kullanılamaz.

Canlı İnsan Arama  

Sınav başlamadan önce Sınav Hakemine bildirildiyse, GPS cihazı kullanılabilir.

İzin Verilmeyen Yardımlar

 • Koku alma görevi süresince GPS ya da başka herhangi bir kayıt cihazı ( Canlı İnsan Arama hariç)
 • Motivasyon verici nesneler
 • Yiyecek

2.3 Köpek İçin Şartlar 

Minimum Yaş   İlgili sınavlara girecek köpekler için minimum yaş:

                             Ön Deneme Sınavı   Ön Sınav                 15 Aylık 

                             A Seviyesi                   Sınav                         18 Aylık

                             B Seviyesi                    Sınav                         20 Aylık

Köpek, sınav gününde istenilen minimum yaşta olmak zorundadır. 

Köpeğin Kimliği      

Bir dövme ya da mikroçiple kimliği tespit edilemeyen köpekler sınava katılamaz.

Başlama İzni 

Köpekler, büyüklük, cins ve soy ayrımı yapılmaksızın kurtarma köpeği sınavlarına katılabilirler.

Bir Köpek Eğitmeni bir gün içinde yalnızca bir sınava girebilir ve bir sınav organizasyonuna en fazla 2 köpek getirebilir. Bir köpek bir sınav organizasyonunda yalnızca 2 sınava katılabilir. Diğer sınavın ilk aşamasının başlatılabilmesi için, ilk sınav bitirilmek zorundadır.

V Seviyesine Giriş Koşulları: Yok ( NRO/LAO Yönetmeliklerine uyulmak zorundadır!)

A Seviyesi İçin Giriş Koşulları: Aynı alandaki Ön Deneme Sınavı Seviyesi

B Seviyesi İçin Giriş Koşulları: Aynı alandaki A sınavlarında en az ikisi ve toplamda en az ‘ İyi ‘’ derecesini alma.

Çığ , Su Görevi:

Tüm sınav seviyeleri istenilen sayıda tekrar edilebilir.

Köpek bir sınavı geçemediyse, aynı alanda 5 günlük bir zaman zarfından sonra tekrar deneyebilir.

A Seviyesinde ‘’ İyi ‘’ ile  geçilen iki sınavdan sonra ( Çığ ve Su Görevi hariç ),  köpek aynı alanda B Seviyesindeki sınava  yaşı tuttuğu sürece  bir sonraki gün girebilir.

Bir köpek, bir sınav organizasyonuna birkaç köpek eğitmeniyle giremez.

Dereceli sınavlarda, köpek, daha önce en yüksek puan aldığı alanda sınava girmelidir.

Kızgınlık dönemindeki dişi köpekler tüm sınavlara girebilir ama diğer tüm katılımcı köpeklerden ayrı tutulmalıdır ve organizasyonda yapılabilirse sınava en son katılmalıdır. 

Hasta ya da bulaşıcı hastalık ihtimali olan köpeklerin sınava ve sınav alanına girmesi yasaktır.

Puanlama Defteri 

Her katılımcının, ulusal kuruluşu tarafından verilen puanlama defteri olmak zorundadır ve FCI-LAO ya da IRO- NRO tarafından kayıtlanmalıdır. 

Puanlama Defteri sınav öncesinde sınavı yapan organizasyon memuruna verilmelidir. Organizasyon memuru sınav sonuçlarını girer ve defter Sınav Hakemi tarafından kontrol edilip imzalanır.

Diskalifiyeler için, uluslararası bir not düşülür ya da puanlama defterine gerekçeli bir açıklama yapılır.

Aşılar  

İstenildiği takdirde, ülkenin gerek gördüğü aşıların yapıldığına dair kanıt ( aşı sertifikası) sınavdan önce yetkili Sınav Hakemine sunulmalıdır.

Sosyal Davranış 

Hakem, sınav öncesinde ve tüm sınav boyunca köpeğin davranışlarını gözlemler.

Hakem, köpek açık bir davranış yetersizliği gösteriyorsa sınavı sonlandırmakla yükümlüdür. Ayrıca hakem, köpek saldırgan davranışlarda bulunduğunda onu diskalifiye etmekle ve 2.6. numaralı bölümde detaylı bir şekilde açıklandığı gibi derhal Sınav Hakemine bildirmekle yükümlüdür.

Açık davranış eksiklikleri şunlardır: 

 • Yabancılara ve diğer köpeklere karşı saldırgan davranışlar
 • Köpek Eğitmenini ya da çalışma arazisini bırakıp gitme

Köpeğin İtaati 

Eğer köpek yeterince itaat göstermezse, örneğin Köpek Eğitmeni köpeğin kontrolünü sağlayamazsa, hakem Eğitmene köpeğini geri çağırması için 3 şans verecektir.

Köpeğin yetersiz hazırlandığı açıkça görülüyorsa, köpek göreve yetersiz istek gösteriyorsa, açıkça eğitmeninin kontrolü altında değilse ya da belirli fiziksel kısıtlamaları varsa hakemin görevi bitirme yetkisi bulunmaktadır.

Giyecek 

Enkaz çalışması haricinde arama kurtarma yeleğini giymek izinlidir. Lamba ve/veya ziller kullanılabilir.  Bununla kastedilen, Köpek Eğitmeninin köpeği görmesini sağlayan yanıp sönen ışıklar ya da fosforlu çubuklardır, köpeğin yolunu bulabilmesi için ışık ya da spot lambası kullanılamaz.

Sevk kayışı için, bir özelliği olmayan, normal kayışlar kullanılabilir. Sevk kayışı ya köpeğe takılır ya da Köpek Eğitmeni elinde taşır.  İyileştirici tasmalar ( parazit tasmaları) , eğer gevşek bir şekilde takılıyorsa kullanılabilir.

Kurtarma Köpeği Su Görevi      

Köpek, su görevi tasması ya da uygun tutma yeri olan bir can yeleği giymelidir. Arama kurtarma yelekleri yasaktır.

2.4 Sınav Arazisi Yapımı

Genel Bilgi 

Materyal, inşa ve ölçümle ilgili engellerin tüm detayları, metine ilaven ekteki çizimlerden alınacaktır.

Bir sınavı yapmak için, sınav yönetmeliklerinin tümüne uyan uygun araziler bulunmalıdır.

Görev dışında A aşamasının görev arazisinde yürüme kararı, kuruluşa ait yönetime ve Sınav Hakeminin sorumluluğundadır.

Güvenlik 

Kazalardan kaçınmak için, görev arazileri ve engeller, ilgili ülkenin güvenlik yönetmeliklerine ve ölçütlerine uymak zorundadır.  Eğer Köpek Eğitmeni ve köpek için riskliyse, Sınav Hakemi görev arazisinin ya da engellerin kullanımını reddedebilir.

Yardımcılar 

Köpeğin görevi süresince, yardımcılar objektif kalmalı ve köpeği rahatsız etmemelidir.

Su Görevi

Etabın yapılabilmesi için, köpeğin görevin büyük bir bölümünde yüzmesini sağlayacak aynı zamanda kolayca sahil şeridine çıkabilmesini garantileyen bir sahil şeridi seçilmelidir.

Suda ya da botta olan tüm kişiler, dalgıç kıyafeti ya da bir can yeleği giymek zorundadır.

Köpek Eğitmeni dalgıç kıyafeti ya da can yeleği giymelidir. Köpek ise can yeleği giyer ya da uygun bir kayış takar.

2.4.1 Sınav Arazisi 

Genel

Eğer gerekirse, sınav arazisi ve engeller sınav standartlarına uygun olmadığında Sınav Hakemi bu alanlarda sınav yapılmasını reddedebilir.

İtaat ve Beceri etabını yapmak için, uygun büyüklükte bir alan bulunmalıdır.

Çığ

Tamamı ya da bir bölümü makinelerle temizlenmiş uygun büyüklükte düz bir karlı arazi olmalıdır.

İşaretleme

Alanlar için olan işaretlemeler, çizimlerde bireysel etaplar için belirtilmiş yazıya ya da şemalara göre yapılmalıdır. Engellerin ve etapların yapımı, Sınav Hakemi sınav alanı koşullarını kontrol ettikten sonra karar verilir. Bu özellikle, ‘’Yat Bekle‘’ etabında, Grup görevlerinde ve Uzaktan Komut görevlerinde geçerlidir. Sınav Hakemine göre, ilgili etapların başlangıçlarını belirtecek şekilde pozisyonlar işaretlenir.  Adımlar belirlendiğinde, bir adım 0.7 m olarak hesaplanır ve buna göre işaretlenir.

Topluluk İçinde Yürüme

10.2 numaralı çizime bakınız.

Topluluk İçinde Yürüme etabı için, çapları 2.0 ve 2.5m olmak üzere iki daire çizilmesi önerilir. Grup iç çemberin içinde dururken, Köpek Eğitmeni dış dairede yürür. Böylece, Köpek Eğitmeni ve grup arasında 0.50 metrelik bir uzaklık sağlanmış olur.

Grup 4 kişiden oluşur ve 2 kişinin tasmalı birer köpekleri olmalıdır( bir erkek bir dişi ).  Grup saat yönünde dairede yürür ve Sınav Hakeminin ya da Sınav Koordinatörünün talimatıyla hareket eder ve durur.

Yat Bekle 

10.1 numaralı çizime bakınız.

Dişi ve erkek köpekler için iple işaretlenmiş iki nokta yapılır. Engeller ve yatan köpek arazındaki uzaklık, en az 10 m olmalıdır. Köpekler( dişi /erkek) arasındaysa en az 6 m uzaklık olmalıdır.

Köpeği Kucakta Taşıma ve Yardımcıya Verme

10.5 (Ön Deneme Sınavı) ve 10.6 ( A,B Seviyeleri) Numaralı çizimlere bakınız.

– 1 masa ya da yüksek bir yer

– Köpeği yardımcıya vermek için işaretlenmiş bir alan

– Son alan için işaretlenmiş bir alan

At Getir

Kullanılacak nesneler en fazla ayakkabı büyüklüğünde, ve ahşap, deri, hafif metal, tekstil, plastik ve / veya bunların birleşiminden oluşan nesneler olmalıdır.

Jüt kumaş roloları, oyuncaklar ya da benzer maddeler, kullanılacak nesne olarak sayılmaz. Ayrıca tasarlanmış nesneler( eldiven ya da diğer üretilmiş nesneler) yasaktır.

Bozuk Zemin Üzerinden Geçme

20.1 numaralı çizime bakınız.

Yaklaşık 3×3 metrelik bir arazide, inşa malzemeleri olmalıdır. İçinden geçmek açıkça zor olmalıdır ve materyaller dengesiz ve çeşitli olmalıdır.

Yüksek Zemin Engeli

20.2 numaralı çizime bakınız.

Yüksek zemin, 4m uzunluğunda ve 30 cm genişliğinde bir tahtaya takılı olup 2 dayanıklı destekten oluşur.

Çığda Uzaktan Kontrol Edilebilirlik

20.3 ve 20.4 Çığda, Koku Almada, İtaat ve Beceride Uzaktan Kontrol Edilebilirlik numaralı çizimlere bakınız.

-Başlangıç noktası için bir işaret

-Çığ: Başlangıçtan ve birbirlerinden 40 m uzaklıkta iki sırt çantası

– Koku Alma/ İtaat ve Beceri: Başlangıçtan ve birbirlerinden 40 m uzaklıkta 3 sırt çantası, merkezde bir işaret

– Sıra için kura çekilir.

İz Takibi, Arazi ve Enkazda Uzaktan Kontrol Edilebilirlik

20.5 numaralı çizime bakınız.

Kullanılacak masalar, 60cm yüksekliğindedir. Tırmanmak için kullanılacak üst kısımlar 100×100 cm’dir.  Kaymaz kaplama yapılabilir. Masalar bir örtü ya da malzemeyle (?) kaplanmayacak ya da işaretlenmeyecektir.

 • Başlangıç noktası için 1 işaret 9
 • Sıra için kura çekilir.  ( B seviyesinde)

Hareketli Zemin

20.6 numaralı çizime bakınız.

Hareketli Zemin, çapları 40 cm olan eş iki varilden ve uzunluğu 4m genişliği 30 cm olan bir destek tahtasından oluşur. İnşa, tahta yaklaşık olarak 20 cm hareket edebilecek şekilde yapılmalıdır.

Aynı ölçümün ve aynı hareket edebilirliğin olduğu benzer inşalar yapılabilir. Örneğin, hareket eden parçalarla 2 sağlam masa ayaklığı.

 Yatay Merdiven

20.7 numaralı çizime bakınız.

Uzunluğu 4 m, basamak uzaklığı 30 cm, basamak genişliği 5 cm, 14 basamaklı ve merdivenin başında ve sonunda 2 tampon bulunan yaklaşık 50 cm yüksekliğinde bir merdiven bulunur.

Kapalı Tünel 

20.8 numaralı çizime bakınız.

 Çevresi 0.50 m, sonunda bir tünelin bulunduğu uzunluğu 3 m’lik yumuşak materyalden oluşan ve uzunluğu 3 metre olan sert girişli bir engeldir.

Salıncak

20.9 numaralı çizime bakınız.

Salıncağın inşası aşağıdaki gibidir:

-Uzunluğu yaklaşık 3.0 m, genişliğiyse yaklaşık 0.30 m olan bir tahta 

  – Tahtaya üst ve alt kısmından takılacak, destek amaçlı bir yapı bulunur.

–  Yerden yüksekliği 0.40 m’dir.

Salıncağa Binme ve Salıncaktan İnme:

 • Uzunlukları yaklaşık 1.5 m, genişlikleriyse yaklaşık 0.30 m olan iki tahta bulunur.
 •  En üst ucun yerden yüksekliği 0.35 m’dir.
 • Salıncağa yardım amaçlı payandalar kullanılabilir.

Salıncak 2 braketten ve bunlara bir iple ya da zincirle bağlı bir tahtadan ve inme ve binme rampaları olarak iki tahtadan oluşur. Ortadaki tahta serbestçe sallanacak şekilde destek yapısının ortasından sarkar.

Aynı ölçülerde ve aynı hareket edebilirlikteki ( yanlamasına ve uzunlamasına ) benzer yapılar kullanılabilir.

2.4.2 Koku Alma Sınav Arazisi

İz Takibi

Daha fazla katılımcı olduğunda, sınav arazisi kirletilecektir.  

B izlerin yerleştirilmesi için belirli bir derecede zorluk olması gerekmektedir, örneğin; arazinin değiştirilmesi, hendekler, geçiş yolları ve/ veya sokaklar vb.

İz yerleştirildiği yerler uygun ve detaylı bir şekilde çizilmeli ve Sınav Hakeminin kullanımına uygun hale getirilmelidir. ( örneğin: GPS ve İz Takibi Çizimleri) 

 Küçük kavisler yönün değiştiği anlamına gelmez.  Yön değişimi için belirli bir dönüş yapılacaktır.

Tanımlama Yazısı / Kimlik

Arazide rengiyle öne çıkmayan ve Köpek Eğitmeninin gözüne batmayan kokuyu tutan nesneler kullanılacaktır.

 Nesneler

Sadece kokuyu tutan, en fazla spor ayakkabı büyüklüğünde herhangi bir materyalden yapılmış nesnelere izin verilir. Nesneler, arazide dikkat çekecek renkte olmamalıdır. İzleri yerleştiren kişi, izleri oluştururken durmadan nesneleri yerleştirir.

Enkaz

Arama arazisi gözle görülür şekilde tanımlanmıştır ve sınırları açıkça işaretlenmiştir.

Organizatör, Sınav Hakemiyle uyum içinde güvenlik yönetmeliklerine uyan saklanma yerlerini hazırlamak zorundadır.

Enkaz Ön Deneme Sınavı, A Seviyesi 

Köpek Eğitmeni arama arazisini görebilmelidir.

Enkaz A, B Seviyeleri

Dikkat dağınıklığı olarak; ateş, motor, çekiç, davul seslerine ve ses kayıt cihazları vb. cihazlara izin verilir. Bu seçenekler Sınav Hakemiyle tartışılacaktır.

Çığ

Kardaki saklanma yerlerinin yapımı için bulunan güvenlik yönetmeliklerine özellikle bağlı kalınmalıdır.

Kar alanı, tamamen ya da kısmen işlenebilir ve/ veya kayak yollarıyla işaretlenebilir.

Arama arazisini sınırlamanın yanı sıra daha iyi bir gözetim için, arazi, bayraklarla gözle görülür şekilde sınırlandırılacaktır.

Çığ Arama Cihazının Yeri:  Çığ Arama Cihazı,  derinliği A Seviyesinde 0.30 m, B Seviyesinde 0.50 m olmak üzere 20mx20m’ lik işaretli bir alana gömülecektir.

Karda kullanılan saklanma yerleri tekrar kullanılabilir, kullanılmayan yerler açık kalmalıdır.

Canlı İnsan Arama

Sınav alanı olarak herhangi bir arazi kullanılabilir. Arazi seçimini Sınav Hakemi yapar. Yol tamamen GPS ya da harita yoluyla çizilmelidir.

Sınavı yapılan her köpek için, ayrı bir arazide belli bir iz bırakılmalıdır.

İz şekli mümkün olduğunca doğal, araziye uyumlu olmalıdır ve arazi değişimini dahil etmelidir. Arazi; orman, çayırlar ve tarlalar gibi kırsal alanlar ya da sessiz, daha tenha kentsel alanlar olabilir ve yol ve yol kavşakları içerebilir.

Aramaya kadar olan zaman diliminde, arazinin en azından merkez bölgesinin yabancılar tarafından geçildiğinden emin olunmalıdır. Eğer durum bu değilse,  Sınav Hakemi geçilmesi talimatını verebilir.

Varış yerinde, bir araçla İz Bırakan alınır ve sınav öncesinde oraya tekrar getirilir. İz Bırakanın olduğu araç daha fazla kokunun bırakıldığı yerden geçemez.

Canlı İnsan Aramada Koku Nesneleri 

İz Bırakanın kokusunu almada yalnızca çok iyi koku tutan nesneler kullanılabilir. İzi bırakmadan önce, bu nesneler İz Bırakanın vücudunda ya da ceplerinde en az 1 saat tutulmalıdır.

İzi bırakmanın hemen öncesinde, İz Bırakan kokusu sinmiş nesneyi kullanılmamış bir plastik torbaya koyar ve kapatır.  Bu torba ayrıca vidalı tapası olan cam bir kaba koyulur. Kapalı ve etiketli bu kap, Sınav Koordinatörüne verilir.

Arama öncesinde, kapalı kutudaki kokulu nesne Köpek Eğitmenine verilir. Koku izinin yönünün ne olduğu bilinmemelidir.

2.4.3 Kazazedeler

Genel

Kazazedeler, Sınav Hakeminin yardımcılarıdır. Saklanırlarken, sessiz kalır, asla ve hiçbir şekilde Köpek Eğitmenine ve/veya köpeğe yardım edemez. Özellikle işaret sırasında köpeğe yardım etmek yasaktır.

Battaniye, sırt çantası ve benzer hiçbir nesne kullanılmayan ve kardaki saklanma yerlerinde bırakılamaz.

Arazi

Kazazedenin kıyafetlerinin rengi, arazide dikkat çekecek bir renkte olamaz. Özellikle yansıtıcı ya da dikkat çekici renkler yasaktır.

Kazazedeler, belirlenmiş yerde Sınav Hakeminin talimatlarına göre yerlerini alırlar. Birbirlerinden en az 20 m uzaklıkta yerleştirilmelidirler.

Kazazedeler saklanma yerlerinde Sınav Hakeminin talimatlarına göre hareket ederler. Ya uzanmak ya da oturmak zorundadırlar. Kazazedeler, köpeğin bırakılmasından en az 10 dakika önce yerlerini almak zorundadır. Köpeğin görsel ve fiziksel temasının olması mümkün kılınmalıdır. Kazazedeler muşamba, battaniye ve benzeri nesnelerle tamamen kapatılmayabilir.

Kazazedenin yeri her köpekten sonra değiştirilebilir. Kullanılan saklanma yerleri tekrar kullanılabilir.

Enkaz

Kazazedeler, köpeğin bırakılmasından 10 dakika önce yerlerinde olmalıdır. Kazazedeler tamamen kapalı olmamalıdır. Saklanma yerlerinde özellikle zehirli gazlara dikkat ediniz.

Kazazedeler arasındaki uzaklık en az 10 m olmalıdır ve saklanma yerleri belirgin ve ayırt edici bir işaret vermeye imkan sağlayan bir şekilde seçilmelidir.

Kullanılan saklanma yerleri tekrar kullanılabilir. Ama aynı saklanma yerlerini kullanırken, yanlış işaret ihtimalini hariç tutmaya dikkat ediniz. Saklanma yerleri kullanılmadığında mümkün olduğu ölçüde açık kalmalıdır.

Çığ

Kazazede, gömülmeden önce saklanma hazırlıklarına yardım edemez.

Enkaz, Çığ

Kazazedenin yerini tespit ederken, köpeğin A ve B Seviyelerinde kazazedeyle hiçbir görsel ve/veya fiziksel teması olmaması, saklanmanın elden geldiğince görünmez olması gerekmektedir. 

Canlı İnsan Arama

İz Bırakan son 14 gün içinde sınav arazisine giremez.

İz Bırakan belirlenmiş rotayı yaya olarak talimatlara göre normal bir hızda takip etmek ve daha önce karar verilmiş bir başlangıç noktasından sonra hızlanmak zorundadır. 

İz Bırakan, belirgin bir noktadan başlar.( araç, otobüs durağı, bank, bir binanın önü, kavşak vb.)

Başlangıç noktasında kısa bir aradan sonra, İz Bırakan belirlenen yönde normal bir hızda yürür.

İz Bırakan, Sınav Hakemine/ Sınav Koordinatörüne gerekli tüm bilgilerle kesin planı bildirmek zorundadır. Örnek olarak izi bırakılacak yerleri belirten işaretler verilebilir. Gerekli görülürse, rota bir GPS cihazında görülebilmelidir. İz Bırakan, tanınan biri olabilir ama Köpek Eğitmeninin ailesinden biri olamaz.

İz bırakıldıktan sonra, İz Bırakan izin 2.5 km yakınına gelemez. Yanında yiyecek ya da oyuncak olmayacaktır.

Sınav başlamadan en az 15 dakika önce, İz Bırakan kapalı bir araç içinde( pencereler ve klima kapalı)  dolambaçlı yollardan ve izi ezmeden varış noktasına götürülür.

Bulunması gereken kişi( İz Bırakan), hareketsiz kalmalı ve oturmalı, uzanmalı ya da izin sonunda durmalıdır. Varış yerine yakın diğer insanlar, saklanan kişiye en az 5m’lik bir uzaklıkta olmalıdır.

2.5 Hakemler ( Sınav Hakemleri)

2.5.1 Yetki Verme

Sınavlar yalnızca sınavı yapan ülkenin şemsiye organizasyonu( FCI ya da IRO) tarafından sertifika almış uzman hakemler tarafında yapılabilir. Bu sebeple, ev sahibi ülkenin şemsiye organizasyonunda o an geçerli olan hakem yönetmelikleri geçerlidir.

2.5.2 Genel 

Sınav Hakeminin kararı nihaidir, kural ihlali durumunda itiraz etme hakkı vardır.

Beklenmedik olaylar durumunda, Hakem, bir etabı ya da uygulamayı tekrar yaptırabilir. Ama bir Köpek Eğitmeni bir uygulamayı tekrar yapmayı talep edemez.  Sınav Hakemi sahip olduğu, bakımını üstlendiği bir köpeğin hakemliğini yapamaz. Sınavdan önce, görevli Sınav Hakemi özellikle görev arazilerinin kurulması olmak üzere görevi dahilindeki her şeyi kontrol etmekle sorumludur. Eğer gerekirse, Sınav Koordinatörüyle uyum içinde gerekli düzeltmeleri yapar. Eğer düzeltme mümkün değilse,  sınavı kabul edip etmeme kararını Sınav Hakeminin kendisi verecektir. Sınav Hakemi, görevlerinde gerekli güvenlik giysilerini giyecektir, özellikle enkazda kask ve güvenlik ayakkabılarını giyecektir.

2.6 Uyarı/ Sınavı Sonlandırma/ Diskalifiye Olma

Duyuru

Sınav Hakemi tarafında verilen bir uyarı, sınav sonlandırma ya da diskalifiye durumu, Köpek Eğitmenine sözel olarak bildirilmelidir ve derhal yaptırım önlemi takip edilmelidir.

2.6.1 Uyarı

Nedenleri 

 • Sınav Hakeminin talimatlarına uymama
 • İzin verilmeyen yardımlar ya da koku alma, İtaat ve Beceri görevlerinde övmek dışında köpeğe dokunma
 • Sportmenliğe uymayan davranış
 • Bir etabı ya da bir etabın bir bölümünden feragat etme

İlk uyarıda, 5 puan eksiltilir, ikinci uyarıda ilgili etap bitirilir.

2.6.2 Sınavı Sonlandırma

Bir aşama sonlandırıldığında, bu aşama ‘’ geçilmedi’’ olarak sayılır.  Bu noktaya kadar kazanılan puanlar geçerli sayılacaktır ama A aşamasında zorunlu bir 61 puan eksiltme, B aşamasındaysa 31 puan eksiltme yapılacak, katılımcı hala gerekliyse sınavın diğer aşamasına başlayacaktır.

Nedenler

 •  Köpeğin sınav arazisinden ayrılması ve üçüncü ses komutundan sonra Köpek Eğitmenine dönmemesi
 • Köpeğin üçüncü ses komutundan sonra itaat göstermemesi
 • Hazırlık eksikliği
 • Görev isteğinin azlığı
 • Silaha tepki verme
 • Davranış eksiklikleri
 • Köpeğin ve Köpek Eğitmeninin belirgin fiziksel kısıtlamaları
 • İkinci bir uyarıdan sonra
 • Görev sırasında yiyecek ya da motive edici nesneler verme
 • İkinci bir yanlış işaretten sonra

2.6.3 Diskalifiye Olma

Nedenleri

 • Sınav öncesinde, sırasında ve sonrasında Köpek Eğitmeninin sportmenliğe yakışmayan davranışta bulunması
 • Sınır bölgelerinin yanı sıra tüm sınav arazisinde kuvvetli eğitim yardımları kullanma, Köpeğin insanlara ve/veya hayvanlara karşı saldırgan davranışta bulunması
 • Bir kazazedeye zarar verme
 • Sınavdan sebepsiz ayrılma

Diskalifiye olmak, sınavın derhal bitirilmesine yol açar. Tüm sınav için hiçbir puan verilmez. Diskalifiye durumunda puanlama defterine ve değerlendirme listesine gerekçeleriyle bir not düşülecektir.

Sınav Hakemi tarafından yazılı bir rapor, IRO Eğitim Sözcüsüne ya da ilgili FCI LAO’ya gönderilir.  Bu kuruluşlar diğer gerekli yaptırımlara karar verecektir. IRO, NRO ya da LAO tarafından önleyici nitelikte bir uzaklaştırmaya izin verilir.

2.7 Kural İhlali Sebebiyle Yaptırımlar ve İtirazlar

İtiraz

İtirazlar, hakemin kararı dolayısıyla değil, yalnızca kural ihlali sebebiyle yapılabilir. Kural ihlali sebebiyle hakeme itiraz etmek isteyen Köpek Eğitmenleri, aynı gün görev bittikten yarım saat sonraya kadar 300 Euro depozito bırakarak Sınav Koordinatörüne yazılı bir itiraz vermelidir.

İtiraz reddedilirse, depozito, sınavı yapan organizasyonda kalır.

İtiraz Makamı

İtiraz makamı aşağıdakilerden oluşmaktadır:

 • Sınav Koordinatörü ve ilgili Sınav Hakemi

Bir anlaşmaya varılmazsa, durum, organizatörün son kararı alacak olan şemsiye organizasyonuna götürülür.

Bölgeler üstü organizasyonlarda itiraz makamına, organizasyon şartname ve kılavuzlarına göre karar verilmesi gerekir.

İtiraz Kabul Etme

İtiraz makamı, itiraz yapılır yapılmaz itirazı dikkate almalıdır. Şahitlere danışılabilir. İtiraz makamının kararı nihaidir.

 • Sınavın Yapılışı ve Değerlendirilmesi

3.1 Genel Yönetmelikler

Performansların değerlendirilmesi sadece sınav kurallarının öngördüğü kriterlere uygun olarak yapılabilir ve puan ve notlarla not edilir. Notlar ve ilgili puanlar sınavın yapılışını yansıtmak zorundadır.

Sıralamaların verildiği organizasyonlarda B ( İtaat ve Beceri) Aşamasından önce, A ( koku alma) Aşamasındaki en yüksek puanlar belirleyicidir.

Son puan için sadece tam puanlar sayılır. Ama bu kesirli puanların bireysel etaplara verilmeyeceği anlamına gelmez. Eğer sonuç tam bir puan yapmıyorsa, bu puan aşamadaki genel izlenime göre yukarı ya da aşağıya yuvarlanır. Eğer köpek her aşamadaki muhtemel tüm puanların en az %70’ini almayı başarırsa, sınav geçildi olarak kabul edilir. Son sınav sonuçlarının aktarılmasında ve belgelenmesinde ulusal kurallar geçerlidir. Lütfen tüm görev boyunca tekrarlanan bir hatanın her etabı çok fazla etkilememesine dikkat ediniz. Hata, genel izlenim tartışmasında bahsedilebilir ve tartışma sırasında dikkate alınabilir.

Temel olarak, detaylı ek uygulama yönetmelikleri ve ilgili eğitim ve seviyelerdeki değerlendirme kriterlerinin yanı sıra, bölüm 3’teki tüm açıklamalar geçerlidir.

3.2 Toplam Puan Anahtarı

V: Kusursuz

SG: Çok İyi

G: İyi

B: Yeterli

M: Yetersiz

TABLO 

3.3 İtaat ve Becerinin Yapılışı ve Değerlendirilmesi

3.3.1 Köpek Eğitmeni ve Köpeğin Değerlendirilmesi

Genel – Köpek Eğitmeni

-Köpek Eğitmeninin davranışı,

– Takım çalışması

Ve sportmenlik değerlendirmede dikkate alınır.

Köpek Eğitmeninin  ( splayed stance) genel olarak hatalıdır ve ilgili etabın değerini düşürür.

Genel – Köpek

Silaha tepkisiz olmanın yanı sıra, Görev isteği, hareketlilik, fit olma, dayanıklılık ve genel izlenim dikkate alınır.

Ses ve Görsel Komut

Bir etapta ses ya da görsel bir komut kullanma kararı Köpek Eğitmenine kalmıştır ama bu komutlar kısa olmak zorundadır. Köpeğin ismini söylemek bir ses komutuna eşittir. Eğer köpek etabı ya da etabın bir bölümünü gerçekleştirmek için iki sesli ve/ veya görsel komut bekliyorsa, bu etaptan ya da etabın bir bölümünden 2 puan kesilmesine sebep olur. Köpek bir engeli kullanmıyor ya da bir araziye girmiyorsa, bu etaba puan verilmez. Engelin ya da arazinin tekrarı yapılamaz. Eğer köpek bir etabı yapmak için üçüncü bir sesli ve/veya görsel komut bekliyorsa, tüm etap ‘’ yetersiz’’ olarak değerlendirilir. Köpek üçüncü sesli ve/veya görsel komuttan sonra görevi yapmazsa, etap sonlandırılır ve 0 puan verilir. Bir sonraki sesli/ görsel komutuna kadar 3 saniye beklenir. Sadece tek bir biçimde komut vermek Köpek Eğitmenine kalmıştır. Eğer hem ses hem görsel komut kullanırsa, aynı anda komut vermelidir. Buna uyulmaması tüm etapta ayrı ayrı puan düşürülmesine yol açar. Kullanılmayan sesli/ görsel komutlar değerlendirmede olumsuz olarak dikkate alınmaz.

Yardımlar – Diğer gizli yardımların yanı sıra ek sesli/görsel komutlar ve fiziksel yardım uygun şekilde puan kesilmesine sebep olur.

Sevk Kayışlı/ Sevk Kayışsız Değişim- Köpek normal bir yürüyüşle gelir. Köpek, Eğitmenini diz hizasında, mutlu, yakın ve yukarı bakarak dikkatlice takip eder. Köpek Eğitmeni durduğunda, köpek kendi kendine ona yakın ve yukarı bakar şekilde oturmalıdır.

Duruşlar- Sesli / Görsel komutu aldıktan sonra, köpek, duruşu hızlıca, duraksamadan düzgün ve dikkatlice yerine getirmek zorundadır.

Geriye Dönüşler ve Son Temel Duruş- Geriye dönüş Köpek Eğitmeni tarafından gösterilir( alanda 180 derece dönerek)

İki şekilde yapılabilir:

 • Köpek, Eğitmenin arkasında sağa döner.
 • Köpek o yerde dönerek, 180 derecede soldan geriye dönüş yapar.

Son temel duruş, Köpek Eğitmenin önünde ya da hemen arkasında durarak gösterilebilir.

Geri Çağırma, Önde Oturma ve Bitirme Duruşu-  Köpek mutlu ve hızlı bir şekilde gelecek, Köpek Eğitmeninin önünde yakın bir şekilde ve yukarı bakarak oturacaktır. 3 saniyelik bir beklemeden sonra Köpek Eğitmeninin talimatıyla temel duruşa geçecektir.

Yatay Merdiven/  Hareketli Zemin/  Salıncak—Başka şeyler arasında, aşağıdaki davranışlar puanların düşürülmesine yol açar:

 • Tereddütlü ve heyecanlı tırmanma;
 • Tereddütlü, gergin, güvensiz ve dengesiz yürüme;
 • Bir pozisyona tereddütle geçme;
 • Engelin sonuna ulaşamama.

Tekrarlanan Hatalar

 Tüm görev boyunca yapılan küçük hatalar( temel duruşta yamukluk gibi) her etapta büyük sorun yaratmayacaktır ama genel izlenim tartışılırken söylenebilir ve orada dikkate alınabilir.

3.2.2 Kura ve Etapların Sırası

Ön Deneme Sınavı Seviyesinde İtaat ve Beceri etapları sırası için kura yoktur. Bu etaplar kurallardaki sıraya göre yapılır.

Çığda Ön Deneme Sınavı-  Uzaktan Kontrol Edebilirlik etabının sırası Köpek Eğitmeninin takdirine kalmıştır.

Sınav A ve B Seviyesi – Etapların sırası sınav başlamadan önce kurayla çekilir ve her katılımcı için aynı şey yapılır.

Sevk kayışsız yanda durma ilk etapta yapılır. Yat Bekle etabı ise sonda yapılır. Tüm beceri etapları bir blok olarak tek bir kuranın içinde çekilir. Serideki beceri etaplarının sırasına Sınav Hakemi karar verir. Daha sonra kura aşağıdaki gibi devam eder:

 • Uzaktan Kontrol
 • At Getir
 • Köpeği Kucakta Taşıma ve Yardımcıya Verme
 • Uzaktan Kontrol Edilebilirlik
 • Beceri Serisi  ( kontrol edebilirlik; yatay merdiven, hareketli zemin ya da salıncak; kapalı tünel

B Duruşunun Değiştirilmesi

B Sınav Seviyesi—Pozisyonların ve çizelgelerin sırası kura ile çekilecektir.

3.3.3 Etapların Başlangıçları ve Sonları

İtaat ve Becerideki tüm etaplar, Sınav Hakeminin talimatıyla başlarken ve biterken temel duruşa geçilir. Temel duruşta köpek; omzu Köpek Eğitmeninin dizine yakın olarak şekilde Eğitmenin sol yanında, düzgün ve yakın bir şekilde oturur. Buna uymamak, puanlarda düşüşe sebep olur. Eğer Köpek Eğitmeni bir etap sırasında, Sınav Hakeminin izni olmadan ya da etap müsaade etmemesine rağmen pozisyonundan ayrılırsa, buna uygun olarak puan düşürülür. Köpek, etapları mutlu ve hızlı bir şekilde yerine getirmelidir. Köpek tüm başlama temel duruşlarını ve tüm beklemeleri, sesli/ görsel komut olmadan kendi kendine yapmak zorundadır. 

Beceride genellikle, etabın yapılışında başka bir madde yoksa, tüm etaplar engelin yaklaşık 2 adım önünde temel duruşla başlar ve engelin arkasında temel duruşa geçmekle sonlanır. Bir etabı bitirdikten sonra köpek övülebilir.

Köpek önde oturma duruşundan temel duruşa geçerken, Köpek Eğitmeninin doğrudan yanında ya da yakınında, temel duruştaki oturma pozisyonunu alabilir.

3.3.4 Silaha Tepkinin Değerlendirilmesi

Eğitim Arazisi –   İtaat, Beceri ve Yat Bekle etapları sırasında, 6mm Kalibre uyarı tabancasıyla havaya 2 el ateş edilir.

Uygulama  –  Silah atışları 3 ila 5 saniye aralıklarla Sınav Hakeminin talimatıyla İtaat ve Becerideki ilk etap sırasında yapılır. Bir yardımcı yukarıya doğru ateş eder. Köpek silah atışlarına tepkisiz kalmak zorundadır.

Değerlendirme- Eğer köpek; Yat bekle etabı sırasında, yat pozisyonundan sonra silah sesi sebebiyle kalkar ya da oturursa ya da yatıp bekleme arazisinden en fazla 3 metre uzaklaşırsa, puan eksiltilir. Köpek silah atışından sonra saldırgan davranırsa, Köpek Eğitmeni’nin kontrolü altında olduğu müddetçe kısmen hatalı kabul edilir. Yalnızca silaha hiçbir tepki göstermeyen köpekler tam puan alır.  İtaat ve Beceri alanı dışında bir silah sınavını tekrarlama Hakemin takdirindedir. Eğer köpek silaha tepki gösterirse, bu aşama sonlandırılır.

3.3.5 Sevk Kayışlı / Sevk Kayışsız Eğitmenin Yanında Durma

Sevk Kayışlı Eğitmenin Yanında Durma-  Köpek sevk kayışlıdır.

Sevk Kayışsız Eğitmenin Yanında Durma- Köpek sevk kayışsızdır.

Uygulama-  Sınav Hakemi etabın başlaması talimatını verir.  Dönüşler, durma, hız değişimi vb. diğer tüm eylemler Sınav Hakeminin ya da Sınav Koordinatörünün talimatı olmadan yapılır. Uygulamanın başında; Kurtarma Köpeği Takımı duraksamadan, normal bir hızda orta çizgide düz bir şekilde ilerler. Bu aşamada silah atışı vardır. Geriye bir dönüş ve normal hızda ek 10-15 adımdan sonra Kurtarma Köpeği Takımı, sırayla hızlı ve yavaş tempoda en az 10-15 adım atmak zorundadır. Hızlı tempodan yavaş tempoya geçiş ara adımlar olmadan yapılmalıdır. Bireysel yürüyüşler, köpeğin ve Köpek Eğitmeninin temposunda açıkça ayırt edilebilir olmalıdır. Daha sonra, Kurtarma Köpeği Takımı, normal hızda birkaç adım atar ve tempoda değişiklik olmadan 20-25 adımlık ilk dönüşünü yapar. Sonra 25-30 adımlık ikinci dönüş, bir geriye dönüş, temel duruşun yanı sıra 10-15 adımlık normal adımlar atar. Ek 10-15 adımdan, bir geriye dönüşten ve normal hızda 20-25 adımdan sonra Kurtarma Köpeği Takımı orta çizgiye geri döner ve bir kez daha temel duruşa geçer.

ÇIĞ, SU- Çığ ve Su etaplarında silah atışı yoktur.

Değerlendirme- Belgelerde sahtecilik yapma(?), yana doğru sapma, geride kalma, yavaş ya da tereddütlü oturma, gerilmiş tasma, köpeğin itaatkar davranışı ve Köpek Eğitmeninin ek Ses ve Görsel Komutları, fiziksel yardımı uygun olarak puan düşürülmesine sebep olur.

Topluluk içinde Sevk Kayışsız Eğitmenin Yanında Durma- Bu etapta, topluluk içindeki görev etaptaki toplam puanların üçte birini oluşturur.

3.3.6 Topluluk İçinde Yürüme Etabı

Ön Deneme Sınavı Seviyesi- Köpek sevk kayışlıdır.

A ve B Seviyeleri- Köpek sevk kayışlı değildir.

Uygulama- Köpek Eğitmeni topluluğun içine girmeden önce, topluluk Hakemin talimatıyla durur. Kurtarma Köpeği Takımı, temel duruştan saat yönünün tersinde normal bir hızda yürümeye geçer. Köpek ve Eğitmeni, köpeğin çemberdeki bütün köpeklerle doğrudan karşılaşacak bir yakınlıkta yürür. Topluluk yürümeye devam eder ve Kurtarma Köpeği Takımı bir kez durur. Topluluktan en az bir kişi ve her iki köpek Kurtarma Köpeği Takımının yanından geçer. Hakemin talimatıyla topluluk durur. Daha sonra Köpek Eğitmeni köpeğiyle şemaya uygun olarak normal bir hızda topluluk içinde yürür ve bir kişinin solundan, bir kişinin sağından yürür. Bu yürüme her zaman köpekli kişilerin çevresinde gerçekleştirilir.  Daha sonra Köpek Eğitmeni durur ve grup tekrar hareket etmeye başlar. Köpek Eğitmeni gruptan çıkar ve etabı bitirir. 

 Ön Deneme Sınavı Seviyesi- Topluluk etabını bitirdikten sonra köpekten sevk kayışı çıkarılır.

Değerlendirme-  Topluluk içinde köpek sosyal olmalıdır.  Ek Ses ve Görsel komutların yanı sıra eksik konsantrasyon da etapta uygun şekilde puan eksilmesine yol açar.  Eğer köpek saldırganlık gösterir ve gruptaki köpeklerden birine saldırırsa, diskalifiye edilir.

3.3.7 Yürürken Yat Etabı

Uygulama- Köpek Eğitmeni, temel duruştaki sevk kayışsız köpeğiyle dümdüz yürür. 10-15 adım sonra köpek, ‘’ yat’’  için ses ya da görsel komutu aldığında Köpek Eğitmeni yavaşlamadan ya da arkasını dönmeden Eğitmeninin hareket yönünde yatmalıdır. Yaklaşık ek 30 adım dümdüz yürüdükten sonra,  Köpek Eğitmeni sakince yatan köpeğine döner. Hakemin talimatıyla Köpek Eğitmeni köpeğini ses ya da görsel bir komutla çağırır. Köpek hızla ve mutlu bir şekilde Köpek Eğitmeninin önüne gelecek ve yakınına oturacaktır.  Ses komutuyla köpek temel duruşa geçmek zorundadır.

Değerlendirme-  Ek ses komutları ve Köpek Eğitmeninin fiziksel yardımlarının yanı sıra yer ve düzen değişimindeki hatalar, yere yavaş yatma, yavaş geri gelme, oturmada ve etabı bitirmedeki hatalar da uygun olarak etabın değerini düşürür.

3.3.8 Duruş Değişimi Etabı

Uygulama- Masadan 10 m uzakta, Köpek Eğitmeni temel duruşa geçer.  Daha sonra Eğitmen ses ya da görsel komutla köpeğine masanın üstüne çıkma komutunu verir. Köpek masaya tereddütsüz atlamalı ve orada kalmalıdır. Sonraki duruşlar, hakemin talimatıyla masada gösterilecektir. Bunlar; otur, yat ve doğrul duruşlarıdır. Etabın sonunda, Köpek Eğitmeni Hakemin talimatıyla köpeğini geri çağırır. Köpek, Eğitmenin önüne oturmalı ve bir ses komutuyla temel duruşa geçmelidir.

 Canlı İnsan Arama B/ Su B Seviyeleri- Köpek sonraki duruşları hakemin talimatıyla kurayla çekilen sırayla gösterir.

Değerlendirme-  Ek ses komutları ve Köpek Eğitmeninin fiziksel yardımlarının yanı sıra masaya tereddütlü çıkış, yavaş geri gelme, oturmada ve etabı bitirmedeki hatalar da uygun olarak puan eksiltilmesine yol açar. Gösterilmeyen duruşlar ilgili sınav seviyesiyle ilgili yazılara göre değer kaybeder.

3.3.9 At Getir Etabı

2.4.1 maddesine göre nesneler organizatör tarafından sağlanacaktır.

A Seviyesi-  Köpek Eğitmeni, organizatörün sağladığı nesneler içinden nesnesini seçer.

B Seviyesi- Sınav Hakemi sınav organizasyonunun başında etap için gereken nesneyi seçer.  Bu durum katılan tüm Kurtarma Köpeği Takımları için geçerlidir.

Uygulama-  Köpek Eğitmeni sevk kayışsız köpeğiyle, sınavdan kısa bir süre önce yat komutu için olan yerde, başlangıç noktasının yakınında alır ve etabın sonunda teslim eder. Temel duruşta, Köpek Eğitmeni nesneyi yaklaşık 10 adım uzağa atar. Getir komutu sadece nesne hedefe ulaşıp durduğunda verilir. Sevk kayışsız Eğitmeninin yakınında oturan köpek, bir ses ya da görsel komutla hızlıca nesneye koşmalı, nesneyi almalı ve aynı hızda derhal Eğitmenine getirmelidir. Köpek, Eğitmeninin önünde yakınında ağzında nesneyle oturmalı ve Eğitmen kısa bir aradan sonra bir ses komutuyla bırakmasını söyleyene kadar nesneyi ağzında tutmalıdır. Tek bir ses komutuyla köpek, temel duruşa geçmelidir. Köpek Eğitmeni tüm etap süresince asıl yerini terk edemez.

Değerlendirme- Diğerleri arasında aşağıdaki noktalar hatalıdır ve puan eksiltilmesine sebep olur.

 • Nesneye yavaşça ve dolambaçlı şekilde koşma;
 • Nesneyi alırken hata yapma;
 • Yavaşça ya da dolambaçlı yönden geri gelme;
 • Nesneyi düşürme;
 • Nesneyle oynama ya da dişleme.

Nesneyi çok uzağa ya da yakına atmak ve Köpek Eğitmeninin yaptığı herhangi bir yardım, uygun olarak puan düşürülmesine yol açar. Eğer Köpek Eğitmeni yerini değiştirirse, etap 0 puan olarak değerlendirilir. Köpek nesneyi geri getirmezse, etaba puan verilmez.

3.3.10 Köpeği Kucakta Taşıma ve Yardımcıya Verme Etabı

Uygulama- Bir yardımcı bulunacaktır. Temel duruştaki köpek, bir ses ve/ veya görsel komutla masaya zıplar. Köpek Eğitmeni, köpeği masadan kucağına alır ve 10 adım düz bir yönde taşır ve yardımcıya verir. Taşıma sırasında köpeğin kuyruğu serbest kalmalıdır. Köpek Eğitmeni köpeğini taşıyabilmelidir.  Eğer Köpek Eğitmeni köpeğini taşıyamayacak durumdaysa, yardımcı; köpeği masadan alır, taşır ve başkasına verir. Köpek Eğitmeni, köpeği başkasına verme ve sonraki aşamaya kadar gider ve ondan sonra etabın kalan kısmını yerine getirir.

Ön Deneme Sınavı Seviyesi- Daha sonra yardımcı, Köpek Eğitmeninin yanında köpeğin başı eğitmene dönük şekilde 10 adım taşır.  Köpek Eğitmeni köpeğiyle konuşabilir. Yardımcı köpeği yere bıraktıktan sonra, Eğitmen temel duruşa geçerek etabı bitirir.

A ve B Seviyeleri-  Köpeği aldıktan sonra yardımcı, Köpek Eğitmeni durup beklerken, köpeği 10 adım taşır ve yere bırakır. Köpek Eğitmeni, Hakemin talimatıyla köpeğini bir ses komutuyla çağırana kadar, köpek orada durmak zorundadır. Köpek hızlıca ve mutlu bir şekilde gelip Eğitmenin önüne yakın bir şekilde oturmak zorundadır. Tek bir ses komutuyla köpek temel duruşa geçer.

Değerlendirme- Eğer köpek istekli değilse, taşınırken sakin değilse, hafifçe hırlıyorsa ya da kucağa alındığında ve yere bırakıldığında geri çekiliyorsa, etaptan uygun şekilde puan düşürülecektir. Köpek taşınırken kucaktan atlarsa, etap yetersiz olarak değerlendirilir.  Eğer köpek, yardımcı yere bıraktıktan sonra ve hakemin talimatından önce yardımcıyı bırakırsa, etap en fazla ‘’yeterli’’ olarak değerlendirilir.

3.3.11 Yat Bekle Etabı

Uygulama-  İkinci köpeğin İtaat/ Beceri etabı öncesinde, Köpek Eğitmeni sevk kayışsız köpeğini ‘’yat’’ işaretli noktada temel duruşta bekletir. Sınav Hakeminin talimatıyla, köpeğini tek ses ya da görsel komutla arkada hiçbir nesne bırakmadan yatırır. Köpek Eğitmeni daha sonra hakem tarafından belirlenmiş 40 adımlık bir uzaklığa gider, sakince durur ve köpeğe döner.  Diğer köpeğin birinci etabının sonunda, Köpek Eğitmeni topluluk içine kendi kendine gider ve oradan asıl yerine geri döner.  Sınav Hakeminin talimatıyla, Köpek Eğitmeni köpeğine döner ve köpeğin sağında durur. Sınav Hakeminin yenilenen talimatıyla Köpek Eğitmeni köpeğine oturması için bir ses komutu ya da görsel komut verir. Bu talimatla köpek hızlıca ve düzgün bir şekilde oturur.

Değerlendirme- Eksik konsantrasyonla hareketli yerde yatma, erken kalkma ya da oturma ve alınırken Köpek Eğitmenine yaklaşma, etabın uygun şekilde puanının düşürülmesine yol açar. Ek ses ve görsel komutları ve fiziksel yardım, Köpek Eğitmeninin huzursuz davranışları ve diğer gizli yardımlar uygun olarak puan düşürülür.

3.3.12 Bozuk Zemin Etabı

Uygulama-  Köpek Eğitmeni köpeğiyle beraber arazinin önünde temel duruşa geçer. ‘’ Yana geç!’’ komutuyla, Köpek Eğitmeni araziye adım atar ve sevk kayışsız köpeğiyle bir kez gidip gelir. Geri dönüş bölümünde bir ’’dur’’ eylemi gösterilmek zorundadır. Bu noktada köpek hızlıca oturmak zorundadır. Köpek Eğitmeni, köpeğiyle araziden ayrıldıktan sonra temel duruşa geçer.

Değerlendirme: Endişeli davranış, tereddüt ve engellerden uzak durma uygun olarak puan düşürülür.

3.3.13 Kapalı Tünel Etabı

Uygulama-   Köpek Eğitmeni sevk kayışsız köpeğiyle birlikte düzeneğin önünde temel duruşa geçer. ‘’Geç’’ için ses ya da görsel komutuyla, köpek tereddütsüz tünelden geçmek zorundadır. Köpek tünelden çıktıktan sonra, Köpek Eğitmeni ‘’bekle’’ için ses ya da görsel komut verir. Sınav Hakeminin talimatıyla, Eğitmen köpeğin yanına gider ve ses ya da görsel komutla temel duruşa geçme komutunu verir.

Değerlendirme-Engelden, özgüvensiz, tereddütlü ve/ veya hızlıca girip çıkmak etapta uygun şekilde puan düşürülmesine yol açar. Eğer köpek tünelden çıkmıyorsa ya da ses/ görsel komuttan sonra beklemiyorsa, etap ‘’ yetersiz’’ olarak değerlendirilir.

3.3.14 Yüksek Zemin Engeli Etabı

Uygulama- Köpek Eğitmeni sevk kayışsız köpeğiyle birlikte engelin önünde temel duruşa geçer. ‘ Tırman’ için verilen ses/ görsel komutuyla, köpek tahtaya atlar ve ‘’ yerinde kal’’ ses komutuyla derhal hareket yönünde kalır. Sınav Hakeminin talimatıyla, Eğitmen, köpeğin yanına gider, ‘’devam et’’ ses/ görsel komutunu verir ve son temel duruşa kadar köpeğe eşlik eder. O noktada durur ve köpek kendi kendine temel duruşa geçer. Köpek tüm zeminden korkmadan ve sakin bir şekilde geçmek zorundadır. 

Değerlendirme- Zeminden güvensiz, tereddütlü ve/veya heyecanlı geçme, hızlı koşma ya da geride kalma uygun şekilde etabın değerinin düşmesine sebep olur.

3.3.15 Uzaktan Kontrol Etabı

Uygulama- Temel duruşta, Köpek Eğitmeni sevk kayışsız köpeğiyle dümdüz ilerler. 10-15 adım sonra, tek bir ses/ görsel komutla köpek derhal durmalıdır. Bunu Köpek Eğitmeni yavaşlamadan ya da geriye dönemeden yapmalıdır. Düz yönde ek 40 adımdan sonra, Eğitmen durur ve köpeğine döner. Eğitmen, köpeğine tek bir ses/ görsel komutla’’ gel’’ komutunu verir. Köpek, Eğitmenine hızlı ve mutlu bir şekilde koşmalıdır. Köpek ve Eğitmen arasındaki mesafenin ortasında, Eğitmen tek bir ses ve/veya görsel ‘’ yat’’ komutu verir ve köpek derhal yere yatar.

A Seviyesi-   Sınav Hakeminin ek bir talimatıyla, Köpek Eğitmeni  ‘’buraya gel’’ ses /görsel komutunu verir ve köpek önüne gelir.

B Seviyesi- Sınav Hakeminin talimatıyla, bir ses ve/veya görsel komutla köpek ayakta kalmalıdır. Sınav Hakeminin ek bir talimatıyla, Eğitmen, köpeğini tek bir’’ buraya gel’’  ses/ görsel komutuyla önüne çağırır. Köpek hızla ve mutlu bir şekilde gelmeli ve önüne oturmalıdır. Tek bir ses/ görsel komutla köpek temel duruşa geçmek zorundadır.

Değerlendirme-Eğer ilk geri çağırma ve ikinci duruşa geçme arasındaki mesafe 10 adımdan fazlaysa, etap en fazla ‘’yeterli ‘’olarak değerlendirilir. Gösterilmeyen duruşlar, ilgili sınav seviyelerinde belirtildiği gibi puan kaybına sebep olur.

3.3.16 Uzaktan Kontrol Edilebilirlik ve Yönlendirme

A Seviyesi- Köpek Eğitmeni, etabın başlangıcında Sınav Hakemine sırayı bildirir.

B Seviyesi- Sıra kurayla çekilir.

Uygulama- Köpek Eğitmeni, sevk kayışsız köpeğiyle birlikte etabın başlangıç noktasında temel duruşa geçer. Hakem etabı başlattıktan sonra, Eğitmen yerini değiştirmeden, köpeği tek bir ‘’işaretli yere git’’ sesli/ görsel komutuyla 20m uzaklıkta olan ve açıkça işaretlenmiş alana gönderir. Köpek işarete ulaştığında, tek bir ‘’yerinde kal’’  sesli/ görsel komutu verilir.  Gerekli bekleme süresinden sonra, Eğitmen, köpeğini tek bir ‘’ işaretli alana çık’’ ses/görsel komutunu vererek belirlenmiş masaya gönderir. Her bir ‘’atla’’ ve ‘’ yerinde kal’’ sesli komutunda, köpek masanın üstüne zıplamak ve orada kalmak zorundadır. Daha sonra Köpek Eğitmeni, köpeğini sesli/ görsel komutla sonraki masaya gönderir. Bu masada da köpek, ses komutunda zıplamak ve yerinde kalmak zorundadır.  Aynı durum, belirlenmiş üçüncü masa için de geçerlidir. Köpek, üçüncü masadan sesli/ görsel komutla geri çağırılır ve Eğitmenin önünde yakın bir şekilde oturur. Sesli/ görsel bir komutla temel duruşa geçer.  Köpek, işaretli alanda ve sırasıyla her masada yaklaşık 3 saniye kalmak zorundadır. Köpek Eğitmeni, köpeği göndereceği yöne kendini ayarlamakta ve yerinden ayrılmadan ilgili yönde yan adım atmakta serbesttir.

Değerlendirme- Diğerleri arasında, aşağıdaki noktalar hatalıdır ve puan azaltılmasına yol açar:

 • Masalara/ belirlenen bölgeye tereddütlü koşma
 • İdeal çizgiden aşırı sapma
 • Masalara tereddütle atlama
 • Bir masadan/ belirlenen bölgeden erken ayrılma
 • Bir duruşa tereddütlü geçme
 • Yavaş bir şekilde geri gelme ve Eğitmenin önünde oturma
 • Tekrarlanan ses komutu vb. Köpek Eğitmeninin yardımları
 • Sondaki hatalar

3.3.17 Hareketli Zemin Etabı

Uygulama- Köpek Eğitmeni, sevk kayışsız köpeğiyle engelin önünde temel duruşa geçer.  ‘’tırman’’ için sesli/ görsel komutuyla, köpek hareketli zemine zıplamak ve ‘’bekle’’ sesli/görsel komutuyla hareket yönünde derhal beklemek zorundadır. Sınav Hakeminin talimatıyla, Köpek Eğitmeni köpeğin yanına giderek ‘’devam et’’ sesli/görsel komutunu verir ve engelin sonuna kadar köpekle birlikte yürür.  Köpek orada kendi kendine beklemelidir. Sınav Hakeminin talimatıyla Köpek Eğitmeni köpeğe ‘’devam et’’ sesli/ görsel komutunu vererek engelin birkaç adım gerisinde yürür. Orada durur ve köpeği temel duruşa kendi kendine geçer. Köpek tüm engeli gergin ya da heyecanlı olmadan bitirmek zorundadır.

Değerlendirme- Engelden özgüvensiz, tereddütlü ve/veya heyecanlı geçme, daha hızlı koşma ya da geride kalma etaba göre puan kaybedilmesine yol açar.

3.3.18 Yatay Merdiven Etabı

Uygulama- Köpek Eğitmeni sevk kayışsız köpeğiyle engelin önünde temel duruşa geçer. Köpek, sesli/ görsel komutla merdivenin rampasına çıkar ve müdahale olmadan son basamağa giderek orada bekler.

A Seviyesi-  Köpek ön patileriyle son basamağa uzandığı anda, Köpek Eğitmeni köpeğinin yanına gider ama köpeğe ya da engele dokunmaz. Merdivenin sonunda, Köpek Eğitmeni köpeği merdivenden indirir ve temel duruşa geçmesi için sesli/ görsel komut verir.

B Seviyesi-  Köpek Eğitmeni, köpek ön patileriyle son basamağa dokunana kadar bekler, sonra hakemin talimatıyla, onu bekleyen köpeğinin yanına gider. Merdivenin sonunda Köpek Eğitmeni köpeğini merdivenden indirir ve temel pozisyona geçmesi için sesli/ görsel komut verir.

Değerlendirme- Merdivenden özgüvensiz, tereddütlü ve/veya heyecanlı geçme, daha önden koşma da geride kalma etaba göre puan kaybedilmesine yol açar.

3.4 Koku Alma Görevinin Uygulanması ve Değerlendirilmesi 

3.4.1 Genel Prosedür

Kurtarma Köpeği Takımının Hazır Olma Durumu- Köpek Eğitmeni çağırılana kadar göreve hazır durumdaki köpeğiyle arama arazisini göremediği bir yerde durmak zorundadır.  Aramaya hazır durumdaki köpek bir arama kurtarma yeleği ya da benzer bir yelek giyebilir ve/veya sevk kayışı takabilir. Köpek Bringsel ile işaret veriyorsa, arama başlamadan Bringsel sopası köpeğin üstüne yerleştirilir. Köpeğin tasmasına küçük ziller ya da çanlar takılabilir.

Geldiğini Bildirme-  Köpek Eğitmeni çağırıldığı zaman sevk kayışlı ve temel duruştaki köpeğiyle birlikte geldiğini ve hangi tür işareti seçtiğini bildirir.

Taktiksel Durum-  Krokiye göre, Sınav Hakemi açıkça işaretlenmiş ya da sınırları belli olan arama arazisini tarif eder. Sınav Hakeminin açıklamasından sonra, Köpek Eğitmeni durumu analiz etmek ve kullanacağı taktiği Sınav Hakemine bildirmek zorundadır.

Sınav Hakeminin açıklamalarında aşağıdaki bilgilerin olması zorunludur:

 • Gerçekleşen organizasyon
 • Arama arazisi
 • Bina ve arazi yapısı
 • Altyapı
 • Riskler

Arama Süresi- Arama süresi, Sınav Hakemi taktiksel durumu bildirdikten sonra başlar.

Sesli/ Görsel Komut- Köpeği yönlendirmek için verilen ve tekrarlanan her sesli/görsel komuta izin verilir. Köpeğin arama yapması için verilen aşırı komutlar hatalıdır.

İşaret- Köpek Eğitmeni, Sınav Hakemine, yapılan işareti bildirmek zorundadır ve yalnızca hakemin talimatıyla köpeğe yaklaşabilir.

Enkaz, Çığ, Arazi- Sınav Hakeminin açıklamasından sonra, Köpek Eğitmeni durumu analiz etmek ve taktiğini hakeme bildirmek zorundadır. Görev sırasında gerçekleşebilecek olası değişiklikler konusunda, durum Sınav Hakemine bildirilecek ve bu sayede durum arama süresinin içine katılacaktır. Tüm kazazedeler bulunduktan sonra arama görevini bitirmek, Sınav Hakeminin takdirindedir. Arama görevi; Köpek Eğitmeni sınavı tamamladığını Sınav Hakemine bildirdiğinde ve hakem değerlendirmeyi açıkladığında sona erer.

3.4.2Köpek Eğitmenin Değerlendirilmesi

Genel 

 • Köpeğe nasıl davrandığı( öncülük etme, baskı ve geri tutma, 
 • Takım çalışması
 • Köpeğin mantıklı bir şekilde araziye yerleştirilmesi 

Taktik-  Durumu değerlendirme, seçilen taktiğin uygulanması, tüm koku alma( iz takibi) görevi süresince Köpek Eğitmenin genel bakışı. Temel kriterler arasında diğerlerinden başka aşağıdakiler de bulunmaktadır:

 • Arazinin yapısını, planını ve biçimini göz önünde bulundurma
 • Rüzgar yönü
 • Köpeğin yeteneklerini tartma
 • Eğer uygulanması mümkünse binaların( giriş, yapı…) durumları
 • Kişilerin son görüldükleri yerler

Arazi/Enkaz/ Çığ için ayrıca:

 • Durumu değerlendirme, karar alma ve uygulama
 • Görgü tanıklarını, pozisyonlarını ve ifadelerini sorgulama
 • Bir kişinin değerlendirmesini bildirme ve doğrulama
 • Köpeğin uygun bir yerde gönderilmesi
 • Aranan/ aranmayan araziyi gözden geçirme
 • Sonuç raporu ( aranan araziler, kişinin yeri)

Canlı İnsan Arama:

 Canlı insan aramada, taktikler, iz bulmak için kullanılmalarının yanında, durumu değerlendirmeye, kazazede hakkında bilgi toplama konusunda da yardımcı olurlar.

Arazi-  Eğer Köpek Eğitmeni kazazedeyi bulursa ve köpeğin serbestçe arama yapmasına izin verirse, köpek doğru şekilde işaret verdiğinde değerlendirmede azaltma olmaz.

Canlı İnsan Arama-  Köpek Eğitmeni tüm sınav süresince özellikle aşağıdaki maddelere dikkat etmelidir:

 • Tüm iz planını gözden geçirme;
 • Trafik ve trafikte olan öğelerin göz önünde bulundurulması;
 • Köpekle çalışma ve iletişim, köpeği okuma;
 • Yolu doğru şekilde takip etme;
 • Yardımcıyla iletişim halinde olma.

Köpek Eğitmeni mola verebilir ama bu molalar arama süresinden çıkarılır.  Eğer köpek ilk seferde hava ya da rüzgar koşulları sebebiyle izi takip etmezse, tekrar gönderilebilir. Köpek Eğitmeni, arama başlamadan önce hakeme nasıl bir işaret alacağını bildirir. Köpek kazazedenin yerini; doğrudan, kendi kendine kesin bir şekilde daha önce belirtilen işaretle bildirmelidir. Bunu yaparken Köpek Eğitmeninin etkisinde kalamaz.  Eğitmen durum hakkında bir fikir edinmelidir. Dolayısıyla; hava, sıcak hava cereyanları ve arama yapılacak arazinin yerel koşulları göz önünde bulundurulmak zorundadır. Bilgilendirmeye dayanarak durumu değerlendirebilmelidir. Stratejisini bildirir. Herhangi bir rota değişikliği Sınav Hakemine bildirilir. Köpek Eğitmeninin verilen bilgilerden ve sorgulayarak durumu kavrayıp kavramadığı ve verdiği kararları yerin getirip getirmediği değerlendirilecektir.  Aynı şekilde, eğitmenin köpeğe izde öncülük edip etmediği ve nasıl ettiği, koku alma görevi sırasında kokulu nesneyi köpeğe tekrar verip vermediği de değerlendirilecektir.  Örneğin Köpek Eğitmeninin köpeğin izi kaybettiğini fark edip, geçişte onu ize yakın bir noktaya yönlendirip oradan aramaya başlatıp başlatmadığı da önemli bir noktadır.

3.4.3 Köpeğin Değerlendirilmesi

Genel 

 • İdare
 • Arama dürtüsü
 • Hareketlilik, formda olma, dayanıklılık
 • Bağımsızlık, çalışma isteği ve dürtüsü
 • Kazazedeyi dışlama, rahatsız etme ya da yaralama
 • Görevin genel görünümü

İdare- Köpek Eğitmeniyle takım çalışması,  arama motivasyonunu sürdürürken görevi hedef odaklı ve hızla uygulanması,  Köpek Eğitmeni ve köpek arasındaki takım çalışması

Arama Yoğunluğu-  Arama dürtüsü, arama sırasındaki davranış, mizaç, motivasyon, çalışma isteği

Hareketlilik- Hareketliliğin türü, zorluklarla baş etme, dayanıklılık

Bağımsızlık- Belirgin bireysel çalışma dürtüsü

Arazi, Enkaz için ek olarak- Arazinin sistematik olarak aranması

Çığ için ek olarak- Aşırı patileme ve içeri girme

Canlı İnsan Arama için ek olarak- Sınav Hakemi, köpeğin kendi kendine kazazedeyi işaret etmesinin yanı sıra izi bulmasını ve takip etmesini de değerlendirir.  Başlama sırasında doğru takip, iz boyunca çizgiyi takip etme, ve trafiğe dikkat etme ön koşullardır. Köpek olumlu bir arama davranışı göstermelidir. Koku izini takip etmesi ve buna devam etmesi, köpeğin dolayısıyla kokuyu takip ettiği anlamına gelir.  Tüm koku takibi süresince kendi kendine arama davranışı açıkça görülür.  Köpek, izin geri kalanını kendi kendine takip edebildiği sürece yoldan sapmalar hatalı değildir.

3.4.4 İşaretler

Genel – Herhangi bir koku alma görevinden önce, Köpek Eğitmeni işaret türünü Sınav Hakemine bildirmek zorundadır. Köpek Eğitmeninin, kazazedelerin ya da iz bırakanların köpeğe yardım etmesi yasaktır ve böyle bir durumda işaret 0 puan olarak değerlendirilecektir. Köpek Eğitmeni yapılan işareti Sınav Hakemine bildirmek zorundadır. Eğitmen yalnızca Sınav Hakeminin talimatıyla köpeğine gidebilir. Köpek Eğitmeni ona ulaşana kadar köpek, kendi kendine, açık ve yoğun bir şekilde işaretini vermek zorundadır. İşareti sonlandırmak için köpeğin işaret verdiği yerin yakınına çağırma ya da köpeği alma kararı genellikle Köpek Eğitmeninin takdirindedir. Bir işareti doğru bir şekilde sonlandırmak için, bir güç geçişi gösterilmek ve kazazedeyle iletişim kurulmak zorundadır.  İletişim süresi boyunca köpek, belirlenmiş yerde sakin davranmalıdır.

Arazi- Köpeği göndermeden önce, Köpek Eğitmeni, işaretin verildiği başlangıç noktasına sevk kayışsız köpeğiyle geri mi geleceğini ya da aramaya işaret pozisyonundan mı devam edeceğini bildirir. Taktiklerde sağlam gerekçelere dayanan bir değişiklik her zaman mümkündür.

Enkaz- Köpek Eğitmeni, köpeğini işaret pozisyonundan bir kez daha gönderilebilir ya da sınır alanından tekrar yerleştirilebilir. Eğer kazazedeler alınmadıysa, işaretin tekrarlanması hatalı değildir. Köpek sınırdan alınıp oradan tekrar yerleştirilebilir.

Havlama( İz Takibi, Arazi, Enkaz, Çığ, Canlı İnsan Arama)

Uygulama- Köpek havlarken, yönünü tamamen kazazedeye ya da kokusunun geldiği alana ayarlamalı ve Köpek Eğitmeni Sınav Hakeminin açık talimatını aldıktan sonra gelip işareti sonlandırana kadar, kendi kendine yönü belli ederek sürekli havlamalıdır.

İşaret Alanından Ayrılma-  Eğer köpek işaret yerinden bir kez kısaca ayrılıp, kendi kendine kazazedeye geri giderse, etap en fazla ’’ yeterli ‘’ olarak değerlendirilir.  Köpek kazazedeyi tekrar bırakırsa, etap ‘’yetersiz’’ olarak değerlendirilir. Eğer köpek, kazazedeye dönmezse, etaba puan verilmez.

Enkaz-Köpek havlarken, yönünü tamamen kazazedeye ya da kokusunun geldiği alana ayarlamalı ve Köpek Eğitmeni gelip işareti sonlandırana kadar aralıksız ve yönü belirtecek şekilde havlamalıdır. Köpek, kazazedeye dokunmamalıdır.  Köpeğin ulaşabildiği kapalı saklanma yerlerinde köpek, yönlendirilmiş davranışla kesin olarak kokunun geldiği alanı işaret etmelidir. İçeri girme davranışları hatalı değildir. 

Çığ- Köpek eşeleme hareketiyle kesin bir içeri girme niyeti göstermelidir. Havlama hatalı değildir. Eğer kazazede saklanma yerinde kalıyorsa, Köpek oradan yalnızca bu ilk işaretse gönderilebilir. 

Değerlendirme-

 • Uygulama;
 • Havlama;
 • Çığ için içeri girme ve eşeleme;
 • İşaret verilen yerde bekleme.

Bringsel ( İz( Takibi, Arazi, Enkaz)

Uygulama- Eğer köpek Bringsel ile işaret veriyorsa, Bringselin tutturulduğu özel bir tasma takar. Eğer Norveç Bringsel’i kullanılıyorsa, Bringsel’in kolayca taşınılıp bırakıldığının görülmesi için göreve başlamadan önce kontrol edilecektir. Köpeğin yaralanmaması için kayışın bir emniyet mekanizması olmalıdır. Bringsel’i bırakmak için Eğitmenin önünde oturmak zorunda değildir. Bringseli aldıktan ve Köpek Eğitmeninin komutundan sonra, köpek, Eğitmeni en kısa yoldan kazazedeye ya da işaret yerine götürür. Bu esnada Eğitmenle sürekli bir iletişim halindedir. Köpeğin sevk kayışı en fazla 10 metre olmak üzere herhangi bir uzunlukta olabilir.  Enkazda köpeğe gösteri tasması takılamaz. Köpek Kazazedeye/ Saklanan Kişiye ulaştıktan sonra, orada kalmak zorundadır. Köpek Eğitmeni köpeğine gider, sevk kayışını çıkarır ve işareti sonlandırır.

Değerlendirme

 • Uygulama;
 • Bringsel’i alma;
 • Bringsel’i bırakmadan Köpek Eğitmenine getirme;
 • Bringsel’i bıraktıktan sonra derhal kazazedeye/ saklanan kişiye dönme;
 • Bringsel’i sakince tutmamak hatalı değildir, Bringsel’i çiğnemesi puan düşürülmesine yol açar. Bazı durumlarda iletişim halinde kalınamayabilir( arazi göz önüne alındığında) , bu durum olumsuz değerlendirilmez.  Kalabalık bir arazide köpeğin, Köpek Eğitmeninin arayı kapatması ve devam edebilmesi için verdiği kısa duraksamalar hatalı değildir. Eğer arazi bunu gerektiriyorsa, ‘’dur’’ ve ‘’devam et’’ için kısa Ses Komutları kullanılabilir.

Serbest Gösterge( İz Takibi, Arazi, Enkaz)

 Serbest göstergede köpek, Köpek Eğitmeni ve kazazede arasında en kısa yoldan ileri geri koşar ve Eğitmeni, kazazedeye ya da işaret alanına yönlendirir. Etap boyunca köpeğe sevk kayışı takılamaz. Köpek Eğitmeni kazazedeye ya da işaret alanına ulaşana kadar köpek bu davranışı gösterir. Buna ayrıca köpek, işaretin açık olması için belli bir davranış biçimi sergilemek zorundadır. Koku alma görevinden önce, bu davranış biçimi Sınav Hakemine bildirilir. Bunlar aşağıdakiler olabilir:

 • Yukarı zıplama ve Köpek Eğitmenine çarpma;
 • Köpek Eğitmenine havlama;
 • Köpek Eğitmeni ve Köpek arasında göz teması

Değerlendirme

 • Uygulama;
 • Köpek Eğitmenini doğrudan kazazedeye getirme.

Gösterge( İz takibi, Canlı İnsan Arama)

İz Takibi Etabı- İşaret süresince köpek yatar, oturur ya da nesnenin ve iz bırakanın üstünde durur.  Köpek, Eğitmen nesneye ya da kişiye ulaşana kadar bu davranışı göstermek zorundadır. İşaretin açık olması için köpeğin belli bir davranış kalıbında davranması gerekmektedir. Köpek derhal seçilen duruşa geçmeli ve kazazedeyi/ saklanan kişiyi rahatsız etmeden sakince davranmalıdır.

Canlı İnsan Arama Etabı- Köpek Eğitmeni işareti açıkça tanımak ve kayıp kişiyi doğrudan tespit etmek zorundadır. Eğitmen verilen işareti Sınav Hakemine bildirir ve yalnızca hakemin talimatıyla köpeğine yaklaşabilir. Kazazede ve köpeğin daha önceden karşılaşması yasaktır.

Değerlendirme- Eğer işarete, Köpek Eğitmeni ya da kazazede/ iz bırakan neden olursa, etaba puan verilmez. Köpeğin kazazedeye karşı her uygunsuz davranışı, uygun şekilde puan düşürülmesine yol açar. İşaret verirken huzursuz ya da açık olmayan davranışlar ona göre puan kaybettirir.

Patileme ve İçeri Girme ( Çığ görevi)

Uygulama- Köpek Eğitmeni gelip işareti sonlandırana kadar köpek, patilerken ve içeri girmeye çalışırken, kendini sürekli kazazedeye/ kayıp kişiye göre yönlendirir.

Değerlendirme-  Patileme ve içeri girmeye çalışma, köpeğin kazazedeye/ kayıp kişiye ilgisini ve ne kadar yoğunlaştığını belirlemek için bir ölçüttür ve havlamayla birlikte yapılabilir.

3.4.5İşaret Etabı

 İşaret Etabı (Arazi- A Seviyesi, İz- Ön Deneme Sınavı)

Uygulama- İşaret yeri, arama arazisinin dışında ayarlanmalıdır.  Kazazede/ kayıp kişi, köpeğe görünmeden işaret yerine gider. Sınav Hakeminin talimatıyla, Eğitmen, köpeğini arama görevine hazırlar ve 30 m uzaklıkta görünen oturan ya da yatan kişinin yanına tek bir sesli/ görsel komutla gönderir. Köpek en kısa yoldan ve hemen Kazazedeye/ kayıp kişiye gitmek ve işaret vermek zorundadır. Köpek kesin bir şekilde ve Köpek Eğitmeninden yardım almadan, bildirilen şekilde işaret vermek zorundadır. Köpek Eğitmeni işareti bildirir. İşaret türüne göre Köpek Eğitmeni kazazedeye/ kayıp kişiye Sınav Hakeminin talimatıyla gider ya da köpek onu götürür. İşareti bitirme( köpeği alma/ geri çağırma) genellikle Köpek Eğitmeninin takdirindedir. Havlayarak işaret verme yaklaşık 15 saniye sürecektir. Sınav Hakeminin talimatıyla, Eğitmen, köpeğini işaret alanının yakınlarında alır ya da çağırır ve temel duruşa geçmesi için bir sesli/ görsel komut verir. Daha sonraki koku alma görevine devam edilir. Bringsel ve Serbest Gösterge için uygulama benzerdir.

Değerlendirme- Eğer köpek Kazazedeyi/ Kayıp kişiyi işaret etmezse ya da işaretten sonra onu hemen bırakır ve Köpek Eğitmenine dönerse, puan verilmez. Tereddütlü havlama ya da sürekli havlamama gibi, dolambaçlı yollardan gelme ve doğrudan gitmeme etabın değerini ona göre düşürülmesine yol açar.

İşaret Etabı Enkaz, Çığ ( A Seviyesi)

Uygulama- Görev, kapaklı bir borunun, kafes sandığın ya da kardan bir saklanma yerine saklanmış Kazazedenin/ Saklanan kişinin 10 m( yere işaretlenmiş) önünde başlar. İşaret alanı, arama arazisinin dışında ayarlanacaktır ve açıkça fark edilir olmak zorundadır. Saklanma yeri Köpek Eğitmenine gösterilir.  Kardaki saklanma yeri, köpeğin patileyerek içeri girebileceği kadar serbestçe kar küpleriyle yapılmalıdır. Sınav Hakeminin talimatıyla, Köpek Eğitmeni köpeğini aramaya hazırlar ve saklanma yerine gönderir. İşaret etabında başlamak için tek bir ses/ görsel komut verilebilir.  Köpek saklanma yerindeki kokuyu aldıktan sonra işaret verir. Köpek işaret verdikten sonra, Sınav Hakeminin talimatıyla, Eğitmen yerinden ayrılabilir ve köpeğini alabilir. Daha sonra köpek, bulma alanından yaklaşık 3 m uzakta serbestçe yere yatırılır. Bu esnada sakin kalmalı ve kurtarmayı bölmemelidir.  Köpek Eğitmeni kişinin kurtulmasına yardım eder. Giriş yeterince büyük hale geldiği anda, Eğitmen, köpeği alır ve kişiye yaklaşmasına izin verir.  Havlayarak işaret verme yaklaşık 15 saniye sürecektir. Sonraki koku alma görevine devam edilir. Bringsel ve Serbest Gösterge için uygulama benzerdir.

Değerlendirme-  Eğer köpek Kazazedeyi/ saklanan kişiyi işaret etmezse ya da işaretten sonra onu hemen bırakırsa ve Eğitmenine dönerse, etaba puan verilmez. Tereddütlü havlama ya da sürekli havlamamanın yanı sıra dolambaçlı yollardan gelme ve doğrudan gitmeme de etabın puan kaybetmesine yol açar.

3.4.6 İz Takibi

Genel –  Köpeği göndermesi söylenene kadar, Köpek Eğitmeni, aramaya hazır köpeğiyle beraber bekleme alanında beklemek zorundadır. Çağırıldığı zaman, Eğitmen temel duruştaki sevk kayışlı köpeğiyle sınava başlamaya hazır olduğunu söyler ve Sınav Hakemine seçtiği işaret türünü bildirir. Köpek sevk kayışsız ya da tasmaya ya da kayışa bağlı 10 metrelik bir ipe bağlı olabilir. Eğer köpek Bringsel görevi yapıyorsa, aramadan önce Bringsel köpeğe takılır.  Sınav Hakemi koku arazisini Köpek Eğitmenine açıkladıktan sonra Eğitmen serbestçe hareket edebilir. Köpek Eğitmeni sevk kayışını çıkartır ve köpeğe aramaya başlaması için komut verir.

Uygulama-  Köpek Eğitmeni köpeğini takip eder ve sevk kayışsız iz takibi yaparken bile 10 metrelik bir uzaklık sürdürmelidir. Köpek nesneyi bulur bulmaz, ya nesneyi hemen almalı ya da Eğitmenden hiçbir yardım almadan açıkça işaret etmelidir. Köpek nesneyi işaret ettiğinde, Eğitmen köpeğine gider. Nesneyi kaldırarak köpeğin nesneyi bulduğunu doğrular. Bununla birlikte Köpek Eğitmeni köpeğiyle göreve devam eder. Uygulama süresince, köpek iz bırakanın izini takip etmeli ve Köpek Eğitmeni köpekten 10 m uzakta kalmalıdır. Sınav Hakemi,  Kurtarma Köpeği Takımını uygun bir uzaklıktan takip eder. Sınav Hakemi, takımı rahatsız etmemelidir ama pozisyonunu görevi doğru bir şekilde değerlendirebileceği şekilde seçer.  Köpek Eğitmeni iz takibini bölebilir.  Alınan molalar verilen süreden kesilir. Köpek Eğitmeni görev sırasında köpeğinin başını, gözünü ve burnunu temizleyebilir ve su verebilir. Arama; iz bırakan işaret edildikten sonra,  nesneler teslim edildiğinde, Köpek Eğitmenin bildirisi ve Sınav Hakeminin değerlendirmeyi açıklamasıyla sona ere. Son yön değişikliğinden sonra iz takibi süresini uzatıp uzatmamak Sınav Hakeminin takdirine kalmıştır.

Nesne Göstergeleri- İşaret etme: 38. Sayfaya bakınız.

Nesneyi Alma: Bu tür bir işarette, köpek nesneyi tereddütsüz alır.

Birinci Davranış Kalıbı:  Nesneyi Alma ve Geri Getirme: Köpek nesneyi hemen almalı, en kısa yoldan Eğitmene getirmeli ve önünde oturmalı. Köpek ize nesnenin bırakıldığı ya da onu aldığı yerden tekrar gönderilebilir.

İkinci Davranış Kalıbı: Nesneyi Alma ve Yerinde Kalma:  Bu davranış kalıbında köpek, ağzında nesneyle muhtemel üç davranış kalıbından birini gösterir. Bunlar: yatma, oturma ve dikilmedir.  İki davranış kalıbı birbirlerinin yerine geçebilir.  Köpek davranış kalıbının işaret olarak tanınması için açık şekilde yapmalıdır.

Nesnenin Değerlendirilmesi

 • Uygulama;
 • Nesneyi Alma;
 • Nesneyi bırakmadan hemen geri getirme.

Sınav Hakemi nesneyi almayı ve izi takip etmeyi değerlendirir. Köpek izin geri kalanını kendi kendine takip ettiği sürece yoldan sapmalar hatalı değildir. Köpek bağımsız ve istekli bir iz takibi görevi göstermeli ve nesneleri kendinden emin ve kendi başına işaret etmelidir. Bulunmayan her nesneye 0 puan verilir. Köpeğin kendi başına bulmadığı her nesne ‘’bulunmadı’’ olarak işaretlenir. Eğer köpek nesnenin olmadığı bir yere yatarsa ve Köpek Eğitmeni nesne olduğunu doğrulamaz ama göreve devam etmesi için köpeğe Ses Komutu verirse, bu puan düşürülmesine yol açar. Köpek Eğitmeninin doğruladığı bir yanlış işarette, ilgili puanlar bir nesnenin puan değerinde eksiltilecektir.

Kazazedeyi/ Saklanan Kişiyi İşaret Etme – Uygulama için 3.4.4. bölümüne bakınız.

Eğer işaret Köpek Eğitmeninin bildirdiğinden farklıysa, ‘’ yetersiz ‘’ olarak değerlendirilir.

Sonlandırma-  Sınav Hakemi, Köpek Eğitmeni ize 10 metreden fazla uzak olduğunda görevi sonlandırabilir.  Sınav Hakemi zorlu bir arazide daha fazla uzaklıklara izin verebilir. Eğer Sınav Hakemi köpeğin artık kendi kendine izi takip edemeyeceğini düşünürse sınavı sonlandırabilir. İz takibi sonlandırıldığında, Köpek Eğitmeni köpeği ve Sınav Hakemiyle en kısa yoldan araziden ayrılır. Göreve devam etme yasaktır.

3.4.7 Arazi Araması

Genel –  Arazi aramasındaki arama görevi normal bir hızda yapılır. Köpek Eğitmeni koşamaz. Köpek Eğitmenine, arama arazisinin sınırlarının açıkça görüldüğü detaylı bir kroki verilir. Daha sonra Eğitmen taktiğini seçmek zorundadır. Arazinin etrafında yürüyemez. Köpek, Eğitmenin komutuyla araziyi sırayla aramalıdır.

3.4.8 Enkaz Araması

Uygulama- Arama ve taktiğini bildirmeden önce, Köpek Eğitmeni arama arazisini yaklaşılabilir bir dış kenar yoluyla köpeği olmadan kontrol edebilir. Bunu arama arazisi hakkında küçük bir fikir edinmek için yapabilir. Ama bu süre verilen süreden eksiltilir. Bu süre boyunca köpek belirli bir noktada serbest ya da bağlı kalmalıdır. Köpek Eğitmeni, Sınav Hakemine köpeği nereden göndermek istediğini bildirir ve oradan köpeği yeleksiz ya da sevk kayışı olmadan gönderir. Köpek, Eğitmeninin komutuyla alanı aramalıdır. Köpek Eğitmeni, Sınav Hakemi izin verdiği anda belirli bir alanda dolaşabilir ya da enkazda köpeğini takip edebilir. İşaret sona erdikten sonra köpek, buluntunun olduğu yerden ya da enkazın dış kenarından tekrar gönderilebilir. Sonra Köpek Eğitmeni enkaz arazisinden ayrılır.

Hareketlilik- Enkazda hareketlilik, hareketliliğin türü, zorluklarla baş etme, dayanıklılık

3.4.9 Çığ Araması

Çığ Arama Cihazıyla Çalışma: Köpek Eğitmeni sınava başlamaya hazır olduğunu ve hangi tür cihazı kullanacağını bildirir. Ya kendi cihazını ya da sınavı yapan organizatörün cihazını kullanır.

A ve B Seviyeleri:  Köpek Eğitmeni, en fazla 5 dakikada gömülü bir çığ alıcı-vericisini tespit etmek, kazıp çıkarmak ve Sınav Hakemine göstermek zorundadır. Uygulanacak taktik Köpek Eğitmeninin takdirine kalmıştır. Eğer etap süre sınırını aşarsa, puan verilmez.

Uygulama: Köpek, Eğitmeninin komutuyla araziyi sistemli bir şekilde aramalıdır. Köpek Eğitmeni yerini yalnızca köpek en az 30 m uzaklıktayken ve işaret verdiğinde daha sonra da Sınav Hakeminin talimatıyla terk edebilir.

A ve B Seviyeleri İşaretleri:  Köpek Eğitmeni, işareti bildirdikten sonra Sınav Hakeminin talimatıyla buluntu noktasına gider ve işaretler.  Sınav Hakeminin talimatıyla görev dinlenmeden devam eder.

3.4.10 Canlı İnsan Arama

Genel –  Eğer köpek Kurtarma Köpeği Takımını tamamen yanlış bir yöne götürüyorsa, sınav sonlandırılır.  Sınav Hakemi, köpeğin artık kendi kendine göreve devam edemediğinden eminse sınavı her an sonlandırabilir. Eğer köpek, iz bırakanı, Köpek Eğitmenin çok fazla yardım etmesiyle buluyorsa, sınav sonlandırılır. İz bırakan bulunmazsa, sınav geçilemez. Verilen süre aşılırsa sınav geçilemez. 

Uygulama- Köpek Eğitmeni çağırılana kadar aramaya hazır olan köpeğiyle beklemek zorundadır.  Aramaya hazır köpek, sevk kayışı ve arama kurtarma kayışının yanı sıra en az 5 en fazla 10 m uzunlukta bir iple de yönlendirilebilir; arama yalnızca sevk kayışlı yapılabilir. Köpek Eğitmeni, sevk kayışlı köpeğiyle Sınav Hakemine sınava başlamaya hazır olduğunu söyler ve köpeğin ne tür bir işaret vereceğini bildirir. Sınav Hakemi köpeğin nasıl gönderileceğini ve Köpek Eğitmeninin serbestçe dolaşabileceği başlangıç alanını açıklar. Koku alımı, Sınav Hakeminin talimatıyla Köpek Eğitmeninin Sınav Koordinatöründen aldığı kokulu nesneyle yapılır. Köpek kendi kendine ya da bir ses komutuyla, başlangıç noktasında kokuyu alır. Daha sonra hedef odaklı ve devamlı bir şekilde kokuyu takip eder.  Köpek kokuyu almazsa, Kurtarma Köpeği Takımı verilen süre içinde denemeye devam edebilir ama köpeğin aramayı reddettiği ya da görevi yapamadığından eminse Sınav Hakemi görevi sonlandırabilir. Sınav Hakemi, Kurtarma Köpeği Takımını uygun bir uzaklıkta takip eder. Köpek Eğitmeni takibi bölebilir. Molalar, verilen süreden çıkarılır. Eğitmen görev boyunca köpeğinin başını, gözünü ve burnunu temizleyebilir ve köpeğe su verebilir. İşaret sırasında Köpek Eğitmeninin ve/ veya kazazedenin/ saklanan kişinin herhangi bir şekilde yardım etmesi yasaktır. Sınav; iz bırakan bulunduğunda, Köpek Eğitmeni ya da Sınav Hakemi sınavı sonlandırdığında ya da verilen süre bittiğinde sonlandırılır. Sınav, Eğitmen çıkış yaptığında ve Sınav Hakemi değerlendirmeyi açıkladığında sona erer.

İz Takibinin Değerlendirilmesi-  Sınav Hakemi; köpeğin iz bırakana kendi kendine verdiği işaretin yanı sıra iz bulmayı, görevi ve izi takip etmeyi değerlendirir.  Köpeğin başlangıcı doğru yapması, iz takibi süresince düz bir çizgide ilerlemesi ve yoğunluğa/ trafiğe dikkat etmesi beklenmektedir. Köpek olumlu bir arama tutumu göstermelidir. Koku izini takip etme ya da takibi sürdürme, köpeğin izi mümkün olduğunca devamlı ve hedef odaklı takip ettiği ya da tüm iz takibi boyunca belirli ve bağımsız bir arama tutumunun olduğu anlamına gelir. Köpek kendi başına geri kalan yolu takip edebildiği sürece izden sapma hatalı sayılmaz. Eğer köpek arada sırada kokuyu kaybederse, Kurtarma Köpeği Takımı kokunun son alındığı yere dönüp izi tekrar almaya çalışabilir. Bu süre, verilen zamandan eksiltilir. Rüzgar türbülansı sebebiyle koku izi, İz bırakanın gerçek yerinden birkaç metre uzakta alınabilir.  Köpek, İz bırakana doğru olan rotayı doğru bir şekilde takip ettiği sürece bu hatalı sayılmaz. Ayrıca koku paralel sokaklara ve yollara yayılabilir. Eğer Kurtarma Köpeği Takımı İz bırakanı bu yolla buluşa, bu tür bir kokuyu takip etmek hatalı değildir. Örneğin; İz bırakan bir kavşakta önce sola sonra bir sonraki sokaktan sağa dönmüşse, köpek önce dümdüz gidebilir ve sonraki sokaktan sola dönerek kokuyu bularak bu yolu takip edebilir. Kavşaklarda, koku geçiş yerlerine/ aralıklara taşınabilir.  Köpek bu yolları tek tek arayabilir ve İz bırakanı gittiği yolu bulup takibine devam eder. İz bırakanın kokusu özellikle kuyruk rüzgarı varsa köşelerde ileriye taşınabilir.  Bu sebeple köpek, köşe noktasının ilerisini de araştırabilir. Eğer köpek dönüşten ilerisini aradıysa, Köpek Eğitmeni aramaya müdahale edebilir. Arama motivasyonunda azalmanın yanı sıra( görev boyunca daha az ilgiyle arama ya da sürekli cesaretlendirme ihtiyacı olması)dayanıklılıkta azalma da değerlendirmeyi etkiler. Koku alma hızı ve koyuyu alış pozisyonu önemsizdir ve sınavın değerlendirmeyle, geçilmesiyle alakalı değildir. Köpek Eğitmeni, trafiğe yoğunluğu ve güvenliğini hesaba katarak köpeğin arama hızını tartabilmelidir.

İşaretin Değerlendirilmesi- Köpeğin doğrudan ve Eğitmenin etkisi altında olmadan İz bırakanı bulmadı ve açıkça belirleyebilmesi değerlendirilir.  Köpek Eğitmeni, el ve sesli işaretlerle Sınav Hakemine köpeğin işaret verdiğini açıkça belirtmelidir. Eğer köpek işaret vermiyorsa, İz bırakanı açıkça işaret etmiyorsa ya da yanlış kişiyi gösteriyorsa, sınav geçilemez. Köpeğin herhangi bir şekilde İz bırakanı rahatsız etmesi benzer şekilde puan eksiltilmesine sebep olur.

3.5 Su Görevinin Uygulanması

 2.2, 2.3, 3.4.1 bölümlerindeki genel kurallar geçerlidir.

Genel Bilgi-  Su sınavı her zaman dayanıklılık sınavı olarak uzaktan yüzmeyle başlar. Sınav grup etabı olarak yapılabilir. Yani aynı anda birden fazla köpek yüzebilir. Diğer etaplara başlamadan önce, köpeğin en az 60 dakikalık bir ara vermesi zorunludur.

Uygulama ve Değerlendirme-  Su görevinin uygulanması ve değerlendirilmesi, ilgili seviyelerin açıklamalarında bulunmaktadır.

4 İtaat ve Beceri Ön Deneme Seviyesi  B Aşaması

4.1 Ön Deneme Seviyesi  İz Takibinde- Arazi Aramasında- Enkazda Kurtarma Köpeği Ön Deneme Sınavı

4.1.1 Etaplar                                                                                  En Yüksek Puan: 100 Puan

Etap 1:  Sevk Kayışıyla Eğitmenin Yanında Durma                 10 Puan

Etap 2: Topluluk İçinde Yürüme                                                10 Puan

Etap 3: Yürürken Yat                                                                    10 Puan

Etap 4: Duruş Değiştirme                                                            15 Puan

Etap 5: Yat Bekle                                                                           10 Puan

Etap 6: Köpeği Kucakta Taşıma ve Yardımcıya Verme             10 Puan

Etap 7: Bozuk Zemin Üzerinden Geçme                                    15 Puan

Etap 8: Kapalı Tünel                                                                       10 Puan

Etap 9: Yüksek Zemin Engeli                                                        10 Puan

4.1.2 Etap 1- Sevk Kayışıyla Eğitmenin Yanında Durma        10 Puan 

 İz Takibinde- Arazi Aramasında- Enkazda Kurtarma Köpeği Ön Deneme Sınavı

Etap Alanı-  Mekan seçimi  ve uygulama 10.1 şemasına göre yapılacaktır.

İzin Verilen Sesli/ Görsel Komutlar – Her başlangıçta ve hız değişiminde izin verilen yanda durma için ya bir Ses ya da Görsel Komut.

Uygulama- 3.3.5 numaralı bölüme göre yapılacaktır.

Değerlendirme- 3.3.5 numaralı bölüme göre yapılacaktır.

4.3.1 Etap 2- Topluluk İçinde Yürüme- 10 Puan

İz Takibinde- Arazi Aramasında- Enkazda Kurtarma Köpeği Ön Deneme Sınavı

Etap Alanı- Mekan seçimi ve uygulama 10.2 şemasına göre yapılacaktır.

İzin Verilen Sesli/ Görsel Komutlar-Her başlangıçta verilebilen yanda durma için bir Se/Görsel Komut

Uygulama- 3.3.6 numaralı bölüme göre yapılacaktır.

Değerlendirme- 3.3.6 numaralı bölüme göre yapılacaktır. 

4.1.4 Etap 3- Yürürken Yat- 10 Puan          

İz Takibinde- Arazi Aramasında- Enkazda Kurtarma Köpeği Ön Deneme Sınavı

Etap Alanı- Mekan seçimi ve uygulama 10.3 şemasına göre yapılacaktır. Köpeğin gönderileceği noktaya hakem karar verecektir.

İzin Verilen Sesli/Görsel Komutlar

– Yanda Durma için bir Sesli/ Görsel Komut

-Yere Yat için bir Sesli/ Görsel komut

– Geri gel için bir Sesli/Görsel Komut

– ‘’Temel Duruşa Geç’’ için bir Sesli ve/ veya Görsel komut

Uygulama- 3.3.7 numaralı bölüme göre yapılacaktır.

Değerlendirme-  Eğer köpek ‘’Yere Yat’’ için verilen sesli/ görsel komuttan sonra ayağa kalkıyorsa ya da oturuyorsa 5 puan eksiltilir.

4.5.1 Etap 4- Duruş Değiştirme- 15 Puan

İz Takibinde- Arazi Aramasında- Enkazda Kurtarma Köpeği Ön Deneme Sınavı

Etap Alanı-Mekan seçimi ve uygulama 10.4 şemasına göre yapılacaktır.

İzin verilen Sesli/ Görsel Komutlar

– Yukarı Zıpla ve Orada Kal için bir Sesli ve/veya Görsel Komut

– Her Duruş için bir Sesli ve/veya Görsel Komut

– Geri Gel için bir Sesli ve/veya Görsel Komut

-Temel Pozisyona Geç için bir Sesli ve/veya Görsel Komut

Uygulama- 3.3.8 numaralı bölüme göre yapılacaktır.

Değerlendirme- Eğer köpek bir duruşa geçmiyorsa, etabın bu bölümüne 4 puan verilir.

 • Eğer köpek masadan erken atlıyorsa, bu etap ‘’ yetersiz’’ olarak değerlendirilir.

4.6.1 Etap 5: Yat Bekle- 10 Puan

İz Takibinde- Arazi Aramasında- Enkazda Kurtarma Köpeği Ön Deneme Sınavı

Etap Alanı- Mekan seçimi ve uygulama 10.1 şemasına göre yapılacaktır.

İzin Verilen Ses/Görsel Komutlar

 • Yat için bir Sesli ve/veya Görsel Komut
 • Otur için bir Sesli ve/veya Görsel Komut

Uygulama- 3.3.11 numaralı bölüme göre yapılacaktır. Diğer köpek 1-4 numaralı etapları yaparken, köpek, Eğitmenin etkisi olmadan sakince yere yatmalıdır. İkinci Kurtarma Köpeği Takımı’nın 4. Etabı sonunda, hakemin talimatıyla, Köpek Eğitmeni bu etabı sonlandırır. İkinci köpek diğer etapları yaparken, Köpek Eğitmeni yerde ya da Sınav Hakeminin gösterdiği bir noktada yatan köpeğiyle bekler. Bu süre zarfında köpek sevk kayışsız bekleyebilir.

Değerlendirme –  Eğer köpek, sınav olan köpeğin ikinci etabı bittikten sonra yat bekle alanından 3 m uzaklaşırsa, bu etap ”yetersiz’’ olarak değerlendirilir.

 • Eğer köpek, yat bekle alanından ikinci etap bitmeden önce 3 m uzaklaşırsa, etaba 0 puan verilir.
 • Eğer köpek yat bekle alanından uzaklaşmıyorsa ama yatmayıp oturuyor ya da ayakta bekliyorsa, etaptan 5 puan eksiltilir.

4.1.7 Etap 6- Köpeği Kucakta Taşıma ve Başkasına Verme- 10 Puan

İz Takibinde- Arazi Aramasında- Enkazda Kurtarma Köpeği Ön Deneme Sınavı

Etap Alanı- Mekan seçimi ve uygulama 10.5 numaralı şemaya göre yapılacaktır.

İzin Verilen Sesli/Görsel Komutlar– Temel duruştan masanın üstüne zıplaması için bir Sesli ve/veya Görsel komut ve son temel duruş için bir Sesli ya da Görsel komut

Uygulama- 3.3.10 numaralı bölüme göre yapılacaktır.

Değerlendirme- Eğer köpek, kucakta taşınırken aşağı atlarsa, etap ‘’yetersiz’’ olarak değerlendirilecektir.

4.1.8 Etap 7- Bozuk Zeminde Yürüme- 15 Puan

İz Takibinde- Arazi Aramasında- Enkazda Kurtarma Köpeği Ön Deneme Sınavı

Etap Alanı- Mekan seçimi ve uygulama 20.1 numaralı şemaya göre yapılacaktır.

İzin Verilen Sesli/ Görsel Komutlar- Git/ Yürü için 1 Sesli ve/veya Görsel Komut

Uygulama- 3.3.12 numaralı bölüme göre yapılacaktır.

Değerlendirme- Eğer köpek alanı sınav bitmeden terk ederse, etap ‘’yetersiz’’ olarak değerlendirilecektir.

4.1.9 Etap 9- Kapalı Tünel-10 Puan

İz Takibinde- Arazi Aramasında- Enkazda Kurtarma Köpeği Ön Deneme Sınavı

Etap Alanı- Mekan seçimi ve uygulama 20.8 numaralı şemaya ve 2.4.1 numaralı bölüme göre yapılacaktır.

İzin Verilen Sesli/Görsel Komutlar- 3.3.13 numaralı bölüme göre yapılacaktır.

Değerlendirme- Eğer köpek tünelden çıkmazsa ve ses komutunda durmazsa, etap ‘’yetersiz’’ olarak değerlendirilir.

4.1.10 Etap 9- Yüksek Tahtadan Geçme- 10 Puan

İz Takibinde- Arazi Aramasında- Enkazda Kurtarma Köpeği Ön Deneme Sınavı

Etap Alanı- Mekan seçimi ve uygulama 20.2 numaralı şemaya göre yapılacaktır.

İzin Verilen Sesli/Görsel Komutlar

– ‘’Tahtaya Çık’’ için 1 Sesli ve/veya Görsel komut

– ‘’Yerinde Kal ‘’ için 1 Sesli komutu

– ‘’İleri Git’’ için 1 Sesli komutu

Uygulama- 3.3.14 numaralı bölüme göre yapılacaktır.

Değerlendirme- Eğer köpek tahtadan yarısında atlarsa, etaba 0 puan verilir.

 • Eğer köpek tahtadan yarısından sonra atlarsa, etap ‘’yetersiz’’ olarak değerlendirilir.

4.2 Ön Deneme Sınavı Seviyesi – Çığda Kurtarma Köpeği Ön Deneme Sınavı

4.2.1  Etaplar                                   En Yüksek Puan: 100 Puan

Etap 1: Sevk Kayışlı Yanda Durma        10 Puan

Etap 2: Topluluk İçinde Yürüme            10 Puan

Etap 3: Yürürken Yat                                10 Puan

Etap 4: Duruş Değiştirme                        15 Puan

Etap 5: Yat Bekle                                       10 Puan

Etap 6: Köpeği Kucakta Taşıma ve Yardımcıya Verme 10 Puan

Etap 7:  Uzaktan Kontrol Etme                15 Puan

Etap 8: Yoğun Karda Kayak Yolunu Takip Etme 10 Puan

Etap 9 :Taşınabilirlik                                                10 Puan

8 ve 9. Etaplar, koku alma görevinden önce ya da sonra bireysel olarak yapılabilir.

4.2.2 Etap 1: Sevk Kayışlı Yanda Durma- 10 Puan

Çığda Kurtarma Köpeği Ön Deneme Sınavı

Etap Alanı: Mekan seçimini 2.4.1’ e göre karlı bir alanda, uygulamaysa 10.1 numaralı şamaya göre yapılacaktır.

İzin Verilen Sesli/Görsel Komutlar- Her başlama ve hız değişiminde verilebilen yanda durma için ya 1 Sesli ya da Görsel komut verilebilir.

Uygulama- 3.3.5 numaralı bölüme göre yapılacaktır.

Değerlendirme- 3.3.5 numaralı bölüme göre yapılacaktır.

4.2.3 Etap 2- Topluluk İçinde Yürüme- 10 Puan

Çığda Kurtarma Köpeği Ön Deneme Sınavı

Etap Alanı- Mekan seçimi ve uygulama 10.2 numaralı şemaya göre yapılacaktır.

İzin Verilen Sesli/Görsel Komutlar- Her başlamada verilebilen yanda durma için ya 1 Sesli ya da Görsel komut verilebilir.

Uygulama- 3.3.6 numaralı bölüme göre yapılacaktır.

Değerlendirme- 3.3.6 numaralı bölüme göre yapılacaktır.

4.2.4 Etap 3- Yürürken Yat- 10 Puan

Çığda Kurtarma Köpeği Ön Deneme Sınavı

Etap Alanı- Mekan seçimi ve uygulama 10.3 numaralı şemaya göre yapılacaktır. Köpeğin gönderileceği yere hakem karar verecektir.

İzin Verilen Sesli/ Görsel Komutlar- ‘’ Yanda Dur’’ için 1 Sesli/ Görsel Komut

 • ‘Yat’’ için 1 Sesli/ Görsel Komut
 • ‘’Geri Gel’’ için 1 Sesli/ Görsel Komut
 • ‘’Temel Duruşa Geç’’ için 1 Sesli/ Görsel Komut

Uygulama- 3.3.7 numaralı bölüme göre yapılacaktır.

Değerlendirme-  Eğer köpek ‘’Yere Yat ‘’ komutundan sonra oturur ya da ayağa kalkarsa, 5 puan düşürülür.

4.2.5 Etap 4- Duruş Değiştirme- 15 Puan

Çığda Kurtarma Köpeği Ön Deneme Sınavı

Etap Alanı- Mekan seçimi ve uygulama 10.4 numaralı şemaya göre yapılacaktır.  Duruş değişikliği; bir kar kütlesinin, doğal bir yükseltinin ya da bir masanın üstünde gösterilecektir. Boyutları: 100×100 cm, Boy: 60 cm

İzin Verilen Sesli/Görsel Komutlar- ‘’ Yukarı Zıpla ve Kal’’ için 1 Sesli ve/ veya Görsel Komut

 • Her duruş için 1 Sesli ve/veya Görsel Komut
 • ‘’ Geri Gel’’ için 1 Sesli ve/veya Görsel Komut
 • ‘’Temel Duruşa Geç ‘’ için 1 Sesli ve/ veya Görsel Komut

Uygulama- 3.3.8 numaralı bölüme göre yapılacaktır.

Değerlendirme- Eğer köpek bir duruşu yapmazsa, etabın bu bölümünden 4 puan eksiltilir.

 • Eğer köpek yere erken atlarsa, etap ‘’ yetersiz’’ olarak değerlendirilir

4.2.6 Etap 5     – Yat Bekle Etabı- 10 Puan

  Çığda Kurtarma Köpeği Ön Deneme Sınavı

Etap Alanı- Mekan seçimi ve uygulama 10.1 numaralı şemaya göre yapılır.

İzin Verilen Sesli/Görsel Komutlar- ‘’Yat’’ için 1 Sesli/ Görsel Komut

 • ‘’Otur’’ için 1 Sesli/ Görsel Komut

Uygulama- 3.3.11 numaralı bölüme göre yapılacaktır. Diğer köpeğin 1-4. Etapları sırasında, köpek, Eğitmeninin hiçbir etkisi olmadan sakince yerde yatmak zorundadır. İkinci Kurtarma Köpeği Takımının 4. Etabından sonra, Sınav Hakeminin talimatıyla, Eğitmen bu etabı sonlandırır. İkinci köpek diğer etapları yaparken, Köpek Eğitmeni ‘’ Yat’’  yerinde ya da Sınav Hakemi tarafından belirlenmiş bir noktada bekler.  Bu süre zarfında köpeğe sevk kayışı takılabilir.

Değerlendirme-  Eğer sınav olan köpeğin ikinci etabı bittikten sonra köpek ‘’yat’’ alanından 3 metreden fazla uzaklaşırsa, kısmi bir puan verilir.

 • Eğer köpek, ikinci etap tamamlanmadan ‘’ Yat’’ alanından 3 metre fazla uzaklaşırsa, etaba 0 puan verilir.
 •  Eğer köpek ‘’ Yat’’ alanından ayrılmıyorsa ama yatmayıp oturuyor ya da ayakta duruyorsa, etaptan 5 puan eksiltilir.

4.2.7 Etap 6- Köpeği Kucakta Taşıma ve Yardımcıya Verme- 10 Puan

Çığda Kurtarma Köpeği Ön Deneme Sınavı

Etap Alanı-Mekan seçimi ve uygulama 10.5 numaralı şemaya göre yapılacaktır.  Masa yerine, bir kar kümesi kullanılabilir.

İzin Verilen Sesli/ Görsel Komutlar- Temel duruştan masaya atlama için 1 Sesli ve/veya Görsel komut ve son temel duruş için 1 Sesli ve/veya Görsel komut verilebilir.

Uygulama- 3.3.10 numaralı bölüme göre yapılacaktır.

Değerlendirme- Eğer köpek kucakta taşınırken yere atlarsa, etap ‘’ yetersiz ‘’ olarak değerlendirilecektir.

4.2.8 Etap 7-  Uzaktan Yönlendirme- 15 Puan

Çığda Kurtarma Köpeği Ön Deneme Sınavı

Etap Alanı- Mekan seçimi ve uygulama 20.3 numaralı şemaya göre yapılacaktır.

 İzin Verilen Sesli/Görsel Komutlar- Her işaretli alana gitmek için 1 Sesli ve/veya Görsel Komut

 • Her yerinde kal için 1 Sesli ve/veya Görsel Komut
 • Geri gel için 1 Sesli ve/veya Görsel Komut
 • Temel Duruşa Geç için 1 Sesli ve/veya Görsel Komut

Uygulama- Köpek Eğitmeni, sevk kayışsız ve yanında duran köpeğiyle işaretli noktada temel duruşa geçer. Sınav Hakeminin talimatıyla, Köpek Eğitmeni yerinden ayrılmadan 1 Sesli ve/veya Görsel komutla köpeğini ilk belirlenmiş noktaya gönderir.  Köpek Eğitmeni, yerinden ayrılmadan köpeğini gönderdiği yöne dönebilir ya da aynı yönde bir adım yana gidebilir. Orada, köpek 1 Sesli ve/veya Görsel komutla en az 3 saniye yerinde kalmalıdır. Daha sonra Köpek Eğitmeni, köpeğini gidilecek ikinci noktaya gönderir.  Köpek burada da 1 Sesli ve/veya Görsel komutla yerinde beklemelidir. Köpek Eğitmeni, ikinci noktada ki köpeğini 1 Ses ve/veya Görsel komutla geri çağırır ve köpek, Eğitmenin önüne yakın bir şekilde oturur.

Değerlendirme-  Eğer işaretlenmiş alanların sıraları Sınav Hakeminin açıkladığı gibi değilse ya da Köpek Eğitmeni asıl yerinden ayrılırsa, etap ‘’yetersiz’’ olarak değerlendirilir.

4.2.9 Etap 8 – Yoğun Karda Kayak Yolunu Takip Etme- 10 Puan 

 Çığda Kurtarma Köpeği Ön Deneme Sınavı

Etap Alanı-  Takip edilecek yol herhangi bir şekilde olabilir ve 150 adımlık bir uzunlukta olmak zorundadır. Kayak yolunun takibi kar ayakkabılarıyla ‘skiler ile yapılacaktır.

İzin Verilen Sesli/Görsel Komutlar- ‘’Kayak Yolunu Takip Et’’ için 1 Sesli ve/veya Görsel Komut

 • ‘’Temel Duruşa Geç ‘’ için 1 Sesli ve/veya Görsel Komut

Uygulama- Köpek Eğitmeni, yolun başında köpeğiyle temel duruşa geçer.  Köpek Eğitmeni temel duruştan köpeğiyle arazideki belirlenmiş rotada gider. Sınav Hakeminin talimatıyla, Köpek Eğitmeni köpeğine ‘’İzi Takip Et’’ için 1 Sesli ve/ veya Görsel komut verir ve köpeğinin önünde belirlenmiş kar yolunda yürür. Köpek temel duruştan derhal Eğitmeninin arkasına geçmeli ve izi takip etmelidir.

Değerlendirme- Sınavda yapılması beklenenler; köpek ve Köpek Eğitmeni arasında uygun bir uzaklıkla akıcı hareketler ve etabın başlangıcından sonuna kadar verilen birkaç Sesli/Görsel Komutlardır. Aşağıdaki noktalar uygun şekilde puan eksiltilmesine yol açar:

 • Tereddütlü başlama ve ilerleme;
 • İzden uzaklaşma;
 • Köpeğin geride kalması;
 • Köpeğin, Eğitmeni yavaşlatması ya da geçmesi;
 • Tekrar edilen Sesli/ Görsel komutlar.

4.2.10- Taşınabilirlik- 10 Puan

Çığda Kurtarma Köpeği Ön Deneme Sınavı

Etap Alanı-  Taşıma araçları kurtarma botları, kar aracı

Rota- Yaklaşık 150 metre

İzin Verilen Sesli/ Görsel Komutlar- ‘’ Tırman ‘’ için 1 Sesli ve/veya Görsel Komutlar

‘’ Temel Duruşa Geç’’ için 1 Ses Komutu

Uygulama- Köpek Eğitmeni, ilgili taşıma aracından uygun bir uzaklıkta sevk kayışsız köpeğiyle temel duruşa geçer. İlgili güvenlik kuralları dikkate alındığı sürece herhangi bir taşıma aracı kullanılabilir. Sınav Hakeminin talimatıyla Köpek Eğitmeni köpeğini 1 Sesli ve/veya Görsel komutla taşıma aracına gönderir. Köpek Eğitmeninin ve köpeğin taşıma aracına nasıl bineceğinin kararı Eğitmenin takdirindedir. Araçla yolculuk ya da uçuştan sonra, Köpek Eğitmeni köpeğiyle ulaşım aracından iner ve araçtan güvenli bir uzaklıkta köpeği yanda tutarak temel duruşa geçer.  

Değerlendirme- Taşınma süresince köpek sakin kalmalı ve serbest bir şekilde beklemelidir.

4.3 Ön Deneme Sınavı Seviyesi  

Kurtarma Köpeği Canlı İnsan Arama Ön Deneme Sınavı

4.3.1 Etaplar  En Yüksek Puan- 100 Puan

Etap 1: Sevk Kayışlı Yanda Durma- 15 Puan

Etap 2: Topluluk İçinden Yürüme-15 Puan

Etap 3: Duruş Değiştirme- 15 Puan

Etap 4: Yat Bekle- 15 Puan

Etap 5: Bozuk Zeminde Yürüme- 15 Puan

Etap 6: Yüksek Zemin Engeli- 10 Puan

Etap 7: Köpeği Kucakta Taşıma ve Yardımcıya Verme- 15 Puan

4.3.2 Etap 1- Sevk Kayışlı Yanda Durma- 15 Puan

Kurtarma Köpeği Canlı İnsan Arama Ön Deneme Sınavı

Etap Alanı- Mekan seçimi ve uygulama 10.1 numaralı şemaya göre yapılacaktır.

İzin Verilen Sesli/Görsel Komutlar:  Her başlangıçta ve her hız değişimde verilebilen yanda durma için 1 Ses komutu ya da 1 Görsel komut verilebilir.

Uygulama: 3.3.5 numaralı bölüme göre yapılacaktır.

Değerlendirme: 3.3.5 numaralı bölüme göre yapılacaktır.

4.3.3 Etap 2- Topluluk İçinde Yürüme- 15 Puan

Kurtarma Köpeği Canlı İnsan Arama Ön Deneme Sınavı

Etap Alanı: Mekan seçimi ve uygulama 10.2 numaralı şemaya göre yapılacaktır.

İzin Verilen Sesli/Görsel Komutlar: Her başlangıç için verilebilen yanda durma için 1 Ses komutu ya da 1 Görsel Komut verilebilir.

Uygulama- 3.3.6 numaralı bölüme göre yapılacaktır.

Değerlendirme- 3.3.6 numaralı bölüme göre yapılacaktır.

4.3.4 Etap 3- Duruş Değiştirme- 15 Puan

Kurtarma Köpeği Canlı İnsan Arama Ön Deneme Sınavı

Etap Alanı- Mekan seçimi ve uygulama 10.4 numaralı şemaya göre yapılacaktır.  Duruş değişikliği bir masanın üzerinde gösterilecektir. Masanın boyutları 100×100 cm ve uzunluğu 60 cm olmalıdır.

İzin Verilen Sesli/Görsel Komutlar:  Masaya zıplama ve orada kalma için 1 Sesli ve/veya Görsel Komut

Her duruş için 1 Sesli ve/veya Görsel Komut

Geri gel için 1 Sesli ve/ veya Görsel Komut

Temel Duruşa Geç için 1 Sesli ve/veya Görsel Komut

Uygulama- 3.3.8 numaralı bölüme göre yapılacaktır.

Değerlendirme- Eğer köpek bir duruşu göstermiyorsa, etabın bu kısmından 4 puan kesilir.

 • Eğer köpek masadan yere erken atlıyorsa, etap ‘’ yetersiz’’ olarak değerlendirilir.

4.3.5 Etap 4 – Yat Bekle- 15 Puan

Kurtarma Köpeği Canlı İnsan Arama Ön Deneme Sınavı

Etap Alanı- Mekan seçimi ve uygulama, 10.1 numaralı şemaya göre yapılacaktır.

İzin Verilen Yardımlar- ‘’yat’’ için 1 Ses ya da Görsel Komut

 • ‘’ Otur ‘’için 1 Sesli ya da Görsel Komut

Uygulama- 3.3.11 numaralı bölüme göre yapılacaktır. Köpek Eğitmeninin hiçbir etkisi altında kalmadan, köpek diğer köpeğin 1-3 numaralı etapları sırasında sakince yerde yatmalıdır. İkinci Kurtarma Köpeği Takımının 3. Etabı sonunda, hakemin talimatıyla Köpek Eğitmeni bu etabı sonlandırır. İkinci köpek diğer etapları yaparken, Köpek Eğitmeni köpeğiyle ‘’yat’’ için olan alanda ya da Sınav Hakemi tarafından belirlenen bir noktada bekler. Bekleme sırasında köpeğin sevk kayışı çıkarılabilir.

Değerlendirme-  Eğer sınav olan köpeğin 2. Etabı bitmeden diğer köpek ‘’yat’’ alanından 3 metreden fazla uzaklaşırsa, etap ‘’ yetersiz’’ olarak değerlendirilir.

 • Eğer köpek ‘’yat’’ alanından ikinci etap bitmeden 3 metre uzaklaşırsa, etaba 0 puan verilir.
 • Eğer köpek ‘’yat ‘’ pozisyonunu yapmazsa ama alandan ayrılmayıp oturur ya da ayakta durursa, etaptan 5 puan eksiltilir.

4.3.6 Etap 5 – Bozuk Zeminden Yürüme- 15 Puan

Kurtarma Köpeği Canlı İnsan Arama Ön Deneme Sınavı

Etap Alanı- Mekan seçimi ve uygulama 20.1 numaralı şemaya göre yapılacaktır.

İzin Verilen Sesli/Görsel Komutlar- ‘’ Yürü ‘’ için 1 Sesli ya da Görsel Komut verilebilir.

Uygulama- 3.3.12 numaralı etaba göre yapılacaktır.

Değerlendirme- Eğer sınav bitmeden alandan ayrılırsa, etap ‘’yetersiz’’ olarak değerlendirilir.

4.3.7 Etap 6- Yüksek Tahtadan Geçme- 10 Puan

Kurtarma Köpeği Canlı İnsan Arama Ön Deneme Sınavı

Etap Alanı- Mekan seçimi ve uygulama 20.2 numaralı seçime göre yapılacaktır.

İzin Verilen Sesli ve Görsel Komutlar- ‘’Tahtaya Çık’’ için 1 Sesli ya da Görsel Komut

 • ‘’Yerinde kal’’ için 1 Sesli ya da Görsel Komut
 • ‘’İleri git’’ için 1 Sesli ya da Görsel Komut

Uygulama- 3.3.14 numaralı bölüme göre yapılacaktır.

Değerlendirme- Eğer köpek ilk yarıda tahtadan yere atlarsa, etaba 0 puan verilir.

 • Eğer ilk yarıdan sonra köpek yere atlarsa, etap ‘’yetersiz’’ olarak değerlendirilir.

4.3.8 Etap 7- Köpeği Kucakta Taşıma ve Yardımcıya Verme- 15 Puan

Kurtarma Köpeği Canlı İnsan Arama Ön Deneme Sınavı

Etap Alanı- Mekan seçimi ve uygulama 10.5 numaralı şemaya göre yapılacaktır.

İzin Verilen Sesli / Görsel Komutlar-  Temel Duruştan her bir masaya atlayarak çıkma için 1 Sesli ve/veya Görsel Komut

 • Son temel duruş için 1 Sesli ve/veya Görsel komut verilebilir.

Uygulama- 3.3.10 numaralı bölüme göre yapılacaktır.

Değerlendirme- Eğer köpek kucakta taşınırken yere atlarsa, etap ‘’yetersiz’’ olarak değerlendirilir.

 • Ön Deneme Seviyesi – Suda Kurtarma Köpeği Ön Deneme Sınavı ( uygunluk sınavı)

4.4.1 Etaplar                           En Yüksek Puan- 100 Puan

Etap 1: Uzakta Yüzme 300 m- 20 Puan

Etap 2: Sevk Kayışsız Yanda Durma: 10 Puan

Etap 3: Topluluk İçinde Yürüme: 10 Puan

Etap 4: Duruş Değiştirme: 15 Puan

Etap 5: Yat Bekle: 10 Puan

Etap 6: Kıyıdan Bir Kurtarma Cihazı Getirme: 15 puan

Etap 7: Sudan Geri Getirme: 10 Puan

Etap 8: Botla Seyahat Etme: 10 Puan

4.4.2 Etap 1- Uzakta Yüzme 300 m- 20 Puan

Suda Kurtarma Köpeği Ön Deneme Sınavı ( uygunluk sınavı)

Etap Alanı:  Bir deniz motoru ve kayıkçı

İzin Verilen Sesli / Görsel Komutlar- ‘’ Yüzmek için Atla / Uzağa Git’’ için 1 Sesli ve/veya Görsel Komut

 • ‘’ Takip Et’’ için 1 Sesli ve/veya Görsel Komut
 • ‘’ Buraya Yüz’’ için 1 Sesli ve/ veya Görsel Komut
 • ‘’ Köpek Eğitmenine gel’’ için 1 Sesli ve/veya Görsel Komut

Uygulama-  Kurtarma Köpeği Takımı bir bottadır.  Disiplinli davranacaktır ama temel duruş gerekmemektedir. Köpek Eğitmeni kımıldamayan köpeğini tekneden suya alır ya da Eğitmenin komutuyla köpek suya atlar.  Köpek Eğitmeni, botun uzaklaşabilmesi için köpeğini bottan uzağa gönderir. Bot köpekten yaklaşık 10 m uzaklığa gider, böylece sürekli köpek gözlenebilir.  Köpeğe botu takip etmesi için 1 Sesli ve/veya Görsel Komut verilir. 300 m uzaklıkta sakin bir şekilde yüzmek zorundadır. Arkasından, bot durur, Köpek Eğitmeni 1 Sesli ve/veya Görsel komutla köpeğini çağırır.  Köpek, Eğitmenine doğru yüzer ve Eğitmen, köpeğin bota çıkmasına yardım eder.

Değerlendirme-   Suya atlama, bota doğru yüzme ya da bota çıkarılmadaki hataların yanı sıra tedirgin ve düzensiz yüzme de uygun şekilde puan düşürülmesine yol açar. 

 •  Eğer köpek yeterli dayanıklılığı göstermezse, etap durdurulur ve 0 puan verilir.

Etap 2 – Sevk Kayışlı Yanda Durma- 10 Puan

Suda Kurtarma Köpeği Ön Deneme Sınavı ( uygunluk sınavı)

Etap Alanı- Mekan seçimi ve uygulama 10.1 numaralı şemaya göre yapılacaktır.

İzin Verilen Sesli/ Görsel Komutlar- Her başlangıç ve hız değişimi için verilebilen yanda durma 1 Sesli ya da Görsel Komut verilebilir.

Uygulama- 3.3.5 numaralı bölüme göre yapılacaktır.

Değerlendirme- 3.3.5 numaralı bölüme göre yapılacaktır.

4.4.4 Etap 3 – Topluluk İçinde Yürüme- 10 Puan

Suda Kurtarma Köpeği Ön Deneme Sınavı ( uygunluk sınavı)

Etap Alanı- Mekan seçimi ve uygulama, 10.2 numaralı şemaya göre yapılacaktır.

İzin Verilen Sesli/Görsel Komutlar:  Her başlangıçta verilebilen yanda durma için 1 Sesli ya da Görsel komut verilebilir.

Uygulama- 3.3.6 numaralı bölüme göre yapılacaktır.

Değerlendirme- 3.3.6 numaralı bölüme göre yapılacaktır.

4.4.5 Etap 4 – Duruş Değiştirme- 15 Puan

Suda Kurtarma Köpeği Ön Deneme Sınavı ( uygunluk sınavı)

Etap Alanı- Mekan seçimi ve uygulama 10.4 numaralı şemaya göre yapılacaktır. Duruş değiştirme bir masanın üzerinde gösterilecektir. Masanın boyutu 100×100 cm boyu 60 cm olacaktır.

İzin Verilen Sesli/ Görsel Komutlar- Masaya zıplama ve orada kalma için 1 Sesli ve/veya Görsel komut

 • Her duruş için 1 Sesli ve/veya Görsel Komut
 • Geri gel için 1 Sesli ve/veya Görsel Komut
 • Geri gel için 1 Sesli ve/veya Görsel Komut
 •  Temel Duruş için 1 Sesli ve/veya Görsel Komut

Uygulama- 3.3.8 numaralı bölüme göre yapılacaktır.

Değerlendirme- Eğer köpek bir duruşu yapmıyorsa, etabın bu kısmından 4 puan eksiltilir.

 • Eğer köpek masadan yere erken atlıyorsa, etap ‘’ yetersiz’’ olarak değerlendirilir.

4.4.6 Etap 5- Yat Bekle – 10 Puan

Suda Kurtarma Köpeği Ön Deneme Sınavı ( uygunluk sınavı)

Etabın Alanı-10.1 numaralı şemaya göre yapılacaktır.

İzin Verilen Sesli/Görsel Komutlar- ‘’ yat’’ için 1 Sesli ya da Görsel Komut

‘’ Otur’’ için 1 Sesli ya da Görsel Komut

Uygulama- 3.3.11 numaralı bölüme göre yapılacaktır.  Köpek Eğitmeninin hiçbir etkisi altında kalmadan, köpek, diğer köpeğin 1-4 .etapları boyunca sakince yerde yatmalıdır. İkinci Kurtarma Köpeği Takımının 4. Etabından sonra, Sınav Hakeminin talimatıyla, Köpek Eğitmeni bu etabı bitirir. İkinci köpek diğer etapları yaparken, Köpek Eğitmeni köpeğiyle ‘’yat’’ için olan alanda ya da Sınav Hakeminin belirlediği bir noktada bekler. Bu süre boyunca, köpeğe sevk kayışı takılabilir.

Değerlendirme –Eğer köpek, sınav olan köpeğin 2. Etabı bittikten sonra’’ yat’’ alanından 3 metreden fazla uzaklaşırsa, etap ‘’ yetersiz’’ olarak değerlendirilir.

 • Eğer köpek 2. Etaptan önce ayrılırsa, etaba 0 Puan verilir.
 • Eğer köpek ‘’yat’’ alanından ayrılmıyorsa ama yatmayı oturuyor ya da ayakta duruyorsa, etaptan 5 puan eksiltilir. 

4.4.7 Etap 6 –  Kıyıdan Bir Kurtarma Cihazı Getirme-15 Puan

Suda Kurtarma Köpeği Ön Deneme Sınavı ( uygunluk sınavı)

Cihazlar- Sörf tahtalı bir sörfçü

 • İp- Bot ipi uzunluk yaklaşık olarak 30 m

İzin Verilen Sesli/ Görsel Komutlar- ‘’ İpi ağza al’’ için 1 Sesli ve/veya Görsel Komut

 • Köpeği ileri göndermek için 1 Sesli ve/veya görsel komut
 • ‘’Geri gel’’ için 1 Sesli ve/veya Görsel komut

Uygulama- Sörf tahtasında bir sörfçü, kıyıdan 25 m uzakta durur.  Köpek Eğitmeni yaklaşık 30 m uzunluktaki ipi köpeğin ağzına bırakır.  Köpek Eğitmeninin komutuyla köpek, sörfçüye doğru yüzer. Sörfçü, köpekten ipin ucunu alır. Köpek Eğitmeni, sörfçüyü kıyıya çekerken, köpek de sörfçünün yanında yüzer. Sörfçü kıyıya ulaştığı anda Köpek Eğitmeni köpeğini çağırır.

Değerlendirme- 

4.4.8 Etap 7- Suda At Getir- 10  Puan

Suda Kurtarma Köpeği Ön Deneme Sınavı ( uygunluk sınavı)

Cihazlar-  Köpek Eğitmeninin suda yüzen bir nesnesi

İzin Verilen Sesli/ Görsel Komutlar- ‘’Getir’’ için 1 Sesli/ Görsel Komut

 • ‘’Bırak’’ için 1 Sesli/ Görsel Komut
 • ‘’Bitirme’’ için 1 Sesli/ Görsel Komut

Uygulama- Köpek Eğitmeni, sudan uygun bir uzaklıkta köpeğiyle temel duruşa geçer. Temel duruştayken, nesneyi suya yaklaşık olarak 10 adım uzaklığa atar. Nesneyi geri getirme için verilecek sesli/ görsel komut, yalnızca nesne sakin bir şekilde su yüzeyinde dururken verilebilir. Köpek; geri getir için verilen sesli/görsel komutla, nesneye hedef odaklı bir şekilde hareket etmeli, nesneyi hızlıca almalı ve aynı kararlı şekilde Köpek Eğitmenine getirmek zorundadır. Köpek, Eğitmeninin önüne yakın bir şekilde oturmak, nesneyi Köpek Eğitmeni kısa bir aradan sonra ‘’ bırak ‘’ ses komutunu verdiğinde bırakmak zorundadır. Köpek, Sesli/ Görsel komutla temel duruşa geçmek zorundadır. Köpek Eğitmeni tüm etap süresince yerinden ayrılamaz.

Değerlendirme-  Nesneyle oynamak ya da nesneyi çiğnemek uygun şekilde puan düşürülmesine yol açar.

 • Eğer köpek nesneyi Eğitmene teslim etmezse, etaba 0 puan verilir.

4.4. 9 Etap 8- Botla Seyahat Etme- 10 Puan

Suda Kurtarma Köpeği Ön Deneme Sınavı ( uygunluk sınavı)

Cihazlar- Botla bir kürekçi

İzin Verilen Sesli/ Görsel Komutlar- ‘’ Bota bin ‘’ için 1 Sesli ve/veya Görsel komut

 • ‘’ Bekle/ Kal’’ için 1 Sesli ve/veya Görsel Komut
 • ‘’ Temel Duruş ‘’ için 1 Sesli ve/veya Görsel Komut

Uygulama-  Köpek Eğitmeni ve köpek, bottan uygun bir uzaklıkta temel duruşa geçer. Köpek ya bota çıkar, atlar ya da çıkarılır.  Kıyıdan yaklaşık 100 m uzakta hareket eden botta, köpek sakin ve rahat kalmalıdır.  Taşımadan sonra, Köpek Eğitmeni köpeğiyle bottan iner ve 1 Sesli/ Görsel komutla temel duruşa geçer.

Değerlendirme- Kendine güvensiz/ tereddütlü davranışlar uygun şekilde puan eksiltilmesine yol açar.

 •  Eğer köpek bota hedef odaklı bir şekilde binmezse ya da bottan bu şekilde inmezse ve iş birliği yapmıyorsa, etaba 0 puan verilir.

5  İtaat ve Beceri A Seviyesi   – B Aşaması

5.1 İz Takibi Arazi, Enkaz A Seviyesi 

5.1.1 Etaplar                  En Yüksek Skor= 100 Puan

Etap 1- Topluluk İçinde Sevk Kayışsız Yanda Durma   – 15 Puan

Etap 2 – Uzaktan Kontrol – 15 Puan

Etap 3- At Getir- 10 Puan

Etap 4 – Köpeği Kucakta Taşıma ve Yardımcıya Verme- 10 Puan

Etap 5- Uzaktan Kontrol Edebilirlik- 10 Puan

Etap 6- Hareketli Zemin- 10 Puan

Etap 7- Yatay Merdiven- 10 Puan

Etap 8- Kapalı Tünel- 10 Puan

Etap 9- Yat Bekle Etabı- 10 Puan

5.1.2 Etap 1- Topluluk İçinde Sevk Kayışsız Yanda Yürüme- 15 Puan

Etap Alanı- Mekan seçimi ve uygulama 10.1 numaralı şemaya göre yapılacaktır.

Topluluk- Grup 4 kişiden oluşur. Bu 4 kişiden 2’sinin sevk kayışlı ve sosyal dişi ve erkek köpekleri bulunur.  Grup, saat yönünde daire şeklinde hareket eder.

İzin Verilen Sesli/ Görsel Komutlar- Her başlangıç ve hız değişiminde verilebilen yanda durma için 1 kısa Sesli/ Görsel Komut verilebilir. Köpeğin adı Ses komutu olarak sayılır.

Uygulama- 3.3.5 numaralı bölüme göre yapılır.

Değerlendirme- 3.3.5 numaralı bölüme göre yapılır.

Grup- 3.3.6 numaralı bölüme göre seçilir.

5.1.3 Etap 2 – Uzaktan Kontrol- 15 Puan

Etap Alanı- Mekan seçimi ve uygulama 10.7 numaralı şemaya göre yapılacaktır.

İzin Verilen Sesli/ Görsel Komutlar- ‘’Yanda Dur’’ için 1 Ses komutu

 • ‘’Otur’’ için 1 Sesli/ Görsel Komut
 • ‘’ Buraya’’ için 1 Sesli/ Görsel Komut
 • ‘’Yat’’ için 1 Sesli ve/veya Görsel Komut
 • ‘’Buraya’’ için Sesli ve/veya Görsel Komut
 • ‘’Temel Duruş için 1 Sesli/ Görsel Komut

Uygulama- 3.3.15 numaralı bölümüne göre yapılacaktır.

Değerlendirme- 3.3.15 numaralı bölüme göre yapılacaktır.  Köpek istenilenden farklı bir duruşa geçerse, her hata için 6 puan kesilir.

5.1.4 Etap 3- At Getir- 10 Puan

Etap Alanı-  Ayrılma noktasını Sınav Hakemi belirler.

Nesne- 2.4.1 numaralı bölüme göre elde bulundurulan 1 nesne olacaktır.

İzin Verilen Sesli/ Görsel Komutlar- 1 Sesli ya da Görsel komut aşağıdaki her biri için izinlidir;

 • Başlangıçta ve sondaki temel duruş
 • Geri Getirme
 • Nesneyi bırakma 

Uygulama- 3.3.9 numaralı bölüme göre yapılacaktır.

Değerlendirme- Eğer Köpek Eğitmeni sınav bitmeden yerinden ayrılırsa ya da köpek nesneyi geri getirmezse, etaba 0 puan verilir.

5.1.5 Etap 4 – Köpeği Kucakta Taşıma ve Yardımcıya Verme- 10 Puan

Etap Alanı- Mekan seçimi ve uygulama 10.6 numaralı şemaya göre yapılacaktır.

İzin Verilen Sesli/ Görsel Komutlar–  Temel duruştan masaya çıkmak için 1 Sesli ve/ veya Görsel Komut

 • ‘’Geri Gel’’ için 1 Sesli/ Görsel Komut
 • Son temel duruş için 1 Sesli/ Görsel Komut

Uygulama- 3.3.10 numaralı bölüme göre yapılacaktır.

Değerlendirme- Eğer köpek kucakta taşınırken yere atlarsa, etap ‘’ yetersiz’’ olarak değerlendirilir.

 • Eğer köpek yere bırakıldıktan sonra, hakemin talimatından önce yardımcının yanından ayrılırsa, etap en fazla ‘’yeterli’’ olarak değerlendirilebilir.

5.1.6 Etap 5 – Uzaktan Kontrol Edilebilirlik- 10 Puan

Etap Alanı- Mekan seçimi ve uygulama; 20.5 numaralı şemaya ve 2.4.1 numaralı bölüme göre yapılacaktır.

İzin Verilen Sesli/ Görsel Komutlar– Ortadaki işarete git için 1 Sesli ve/veya Görsel Komut

 • ‘’Yerinde kal’’ için 1 Sesli ve/veya Görsel Komut
 • Her masaya koş için 1 Sesli ve/veya Görsel Komut
 • Her masaya atlama ve masada kalma için 1 Ses komutu
 • Geri gel için 1 Sesli/ Görsel Komut
 • Temel duruş için 1 Sesli / Görsel Komut

Uygulama- 3.3.16 numaralı bölüme göre yapılacaktır.

Değerlendirme-  Eğer sınavın ortası gösterilmezse, daha önce Köpek Eğitmeni tarafından belirlenen sıraya uyulmazsa ya da Köpek Eğitmeni yerinden ayrılırsa, etap ‘’yetersiz’’ olarak değerlendirilir.

5.1.7 Etap 6 – Hareketli Zemin- 10 Puan

Etap Alanı– Mekan seçimi ve uygulama 20.6 numaralı şemaya ve 2.4.1 numaralı bölüme göre yapılacaktır.

İzin Verilen Sesli/ Görsel Komutlar-  ‘’ Tahtaya çık’’ için 1 Ses ve/veya Görsel Komut

 • ‘’Kal’’ için 1 Ses komutu
 • Her ‘’ Devam Et’’ için 1 Sesli ve/veya Görsel Komut

Uygulama- 3.3.17 numaralı bölüme göre yapılacaktır.

Değerlendirme- Eğer köpek engelin ilk yarısında engelden atlarsa, etaba 0 puan verilir.

 • Eğer köpek ikinci yarıdan sonra engelsen atlarsa, etap ‘’ yetersiz’’ olarak değerlendirilir.

5.1.8 Etap 7- Yatay Merdiven- 10 Puan

Etap Alanı- Mekan seçimi ve uygulama 20.7 numaralı şemaya ve 2.4.1 numaralı bölüme göre yapılacaktır.

İzin Verilen Sesli/ Görsel Komutlar-  ‘’ Tırman’’ için 1 Sesli ve/veya Görsel Komut

 • ‘’Temel Duruşa Geç ‘’ için 1 Ses Komutu

Uygulama- 3.3.18 numaralı bölüme göre yapılacaktır.

Değerlendirme- Eğer köpek ilk yarıda yere atlarsa, etaba 0 puan verilir.

 • Eğer köpek ilk yarıdan sonra yere atlarsa, etap ‘’yetersiz’’ olarak değerlendirilir.
 • Eğer köpek son basamaktan sonra yere atlarsa, etap yalnızca ‘’yeterli’’ olarak değerlendirilebilir.
 • Eğer köpek basamaklar arasında düşerse ama kendi balına ve yardım almadan tekrar merdivene çıkarsa, ‘’yetersiz’’ olarak kısmi bir puan alır.
 • Bir merdiven kirişindeki adımların her biri uygun şekilde puan düşürülmesine yol açar.
 • Eğer köpek merdivenin büyük çoğunluğunda kirişi kullanırsa ya da adım atarken büyük tereddüt gösteriyorsa/ özgüvensizlik etap ‘’ yetersiz’’ olarak değerlendirilir.

5.1.9 Etap 8- Kapalı Tünel – 10 Puan

Etap Alanı- Mekan seçimi ve uygulama 20.8 numaralı şemaya ve 2.4.1 numaralı bölüme göre yapılacaktır.

İzin Verilen Sesli/ Görsel Komutlar- ‘’ Merdivenden geç’’ için 1 Sesli ve/veya Görsel Komut

 • ‘’ Bekle’’/ Kal için 1 Sesli ve/veya Görsel Komut
 • ‘’Temel Duruşa Geç ‘’ için 1 Sesli ve/veya Görsel Komut

Uygulama- 3.3.13 numaralı bölüme göre yapılacaktır.

Değerlendirme- Eğer köpek tünelden çıkmazsa ya da komutla kalmazsa, etap ‘’ yetersiz’’ olarak değerlendirilir.

5.1.10 Etap 9-Yat Bekle Etabı- 10 Puan

Etap Alanı- Mekan seçimi ve uygulama 10.1 numaralı şemaya göre yapılacaktır.

İzin Verilen Sesli/ Görsel Komutlar-

‘’ Yat’’ için 1 Sesli ve/ veya Görsel Komut

‘’ Otur’’ için 1 Sesli/ Görsel Komut

Uygulama- 3.3.11 numaralı bölüme göre yapılacaktır. Köpek; Eğitmeninin hiçbir etkisi altında kalmadan, diğer köpek 1-8. Etaplarını yaparken sakince yerde yatmalıdır. 

Değerlendirme-  Eğer köpek, sınavı olan köpeğin 4. Etabı bittikten sonra ‘’yat’’ alanından 3 metreden fazla uzaklaşırsa, kısmi bir puan verilir.

 • Eğer köpek , ‘’Yat’’ alanından, 4. Etap bitmeden önce 3 metreden fazla uzaklaşırsa, etaba 0 puan verilir.
 •  Eğer köpek yat alanında kalırsa ama yatmayıp oturur ya da ayakta durursa, etaptan 5 puan eksiltilir.

5.2 Çığ A Seviyesi

5.2.1 Etaplar     -En Yüksek Skor: 100 Puan

Etap 1- Toplulukla Sevk Kayışsız Yanda Durma: 15 Puan 

Etap 2- Uzaktan Kontrol: 15 Puan

Etap 3- At Getir: 10 Puan

Etap 4- Köpeği Kucakta Taşıma ve Yardımcıya Verme: 10 Puan

Etap 5- Uzaktan Kontrol Edilebilirlik: 20 Puan

Etap 6- Yat Bekle: 10 Puan

Etap 7- Yoğun Karda Kayak Yolunu Takip Etme: 10 Puan

Etap 8- Taşınabilirlik: 10 Puan

7. ve 8. Etaplar koku alma görevinden önce ya da sonra bireysel olarak yapılabilir.

5.2.2 Etap 1- Toplulukla Sevk Kayışsız Yanda Durma- 15 Puan

Etap Alanı- Mekan seçimi ve uygulama 10.1 numaralı şemaya göre yapılacaktır.

Grup- Grup 4 kişiden oluşur. Bu 4 kişiden ikisi biri dişi biri erkek oldukça sosyal köpekleri olmak zorundadır.  Grup saat yönünde daire şeklinde hareket eder.

İzin Verilen Sesli/ Görsel Komutlar- Her başlangıçta ve hız değişiminde verilebilen yanda durma için 1 kısa Sesli/ Görsel komut verilebilir.

Uygulama- 3.3.5 numaralı bölüme göre yapılacaktır.

Değerlendirme- 3.3.5 numaralı bölüme göre yapılacaktır.

Grup- 3.3.6 numaralı bölüme göre seçilecektir.

5.2.3 Etap 2 – Uzaktan Kontrol- 15 Puan

Etap Alanı- Mekan seçimi ve uygulama 10.7 numaralı şemaya göre yapılacaktır.

İzin Verilen Sesli/ Görsel Komutlar-

‘’ Yanda Durma’’ için 1 Ses Komutu

‘’ Otur’’ için 1 Sesli/ Görsel Komut

‘’ Yat’’ için 1 Sesli ve/veya Görsel Komut

‘’Buraya’’ için 1 Ses Komutu

‘’Temel Duruşa Geç ‘’ için 1 Ses Komutu

Uygulama- 3.3.15 numaralı bölüme göre yapılacaktır.

Değerlendirme- 3.3.15 numaralı bölüme göre yapılacaktır.  Eğer köpek istenilenden bir duruş gösterirse, her bir duruşta 6 puan eksiltilir.

5.2.4 Etap 3- At Getir- 10 Puan

Etap Alanı- Başlangıç noktasını Sınav Hakemi belirler.

Nesne- 2.4.1 numaralı bölüme göre bir nesne hazır edilir.

İzin Verilen Sesli/ Görsel Komutlar- Aşağıdaki her komut için 1 Sesli/ Görsel Komut verilebilir:

 • Alıp getirme için
 • Nesneyi bırakma
 • Temel Duruş

Uygulama- 3.3.9 numaralı bölüme göre yapılacaktır.

Değerlendirme- Eğer Köpek Eğitmeni sınav bitmeden önce yerinden ayrılırsa ya da köpek nesneyi geri getirmezse, etaba 0 puan verilir.

5.2.5 Etap 4- Köpeği Kucakta Taşıma ve Yardımcıya Verme- 10 Puan

Etap Alanı- Mekan seçimi ve uygulama 10.6 numaralı şemaya göre yapılacaktır. Masa yerine bir kar kümesi ya da yükseltilmiş bir nokta kullanılabilir.

İzin Verilen Sesli/ Görsel Komutlar- 

 Temel duruştan masanın üzerine zıplama için 1 Sesli ve/veya Görsel Komut

Geri çağırma için 1 Sesli/ Görsel Komut

Son Temel Duruş için 1 Sesli/ Görsel Komut

Uygulama- 3.3.10 numaralı bölüme göre yapılacaktır.

Değerlendirme- Eğer köpek kucakta taşınırken yere atlarsa, etap ‘’ yetersiz’’ olarak değerlendirilir.

 • Eğer köpek yere bırakıldıktan sonra hakemin talimatı olmadan yardımcının yanından ayrılırsa, etap en fazla ‘’ yeterli ‘’ olarak değerlendirilebilir.

5.2.6 Etap 5 – Uzaktan Kontrol Edilebilirlik- 20 Puan

Etap Alanı- Mekan seçimi ve uygulama 20.4 numaralı şemaya ve 2.4.1 numaralı bölüme göre yapılacaktır.

İzin Verilen Sesli/ Görsel Komutlar-

‘’ Ortada işaretli noktaya git’’ için 1 Sesli / Görsel komut

‘’Yerinde Kal ‘’ için 1 Ses komutu

‘’Her işaretli alana koş’’ için 1 Sesli ve/veya Görsel Komut

Her işaretli alanda bekleme için 1 Sesli/ Görsel Komut

Geri gel için 1 Sesli/ Görsel komut

Son temel duruş için 1 Sesli/ Görsel Komut

Uygulama- 3.3.16 numaralı bölüme göre yapılacaktır.

Değerlendirme-

Orta ya da işaretli alan gösterilemezse ya da işaretlenen alanların sırasına uyulmazsa, etap ‘’yetersiz’’ olarak değerlendirilir.

Eğer Köpek Eğitmeni yerinden ayrılırsa, etap ‘’ yetersiz’’ olarak değerlendirilir.

5.2.7- Etap 6 – Yat Bekle- 10 Puan

Etap Alanı- Mekan seçimi ve uygulama 10.1 numaralı şemaya göre yapılacaktır.

İzin Verilen Sesli/Görsel Komutlar-

 ‘’ Yat için 1 Sesli ve/veya Görsel Komut

‘’ Otur’’ için 1 Sesli ve/veya Görsel Komut

Uygulama– 3.3.11 numaralı bölüme göre yapılacaktır. Köpek, diğer köpeğin 1-4. Etapları boyunca, Köpek Eğitmeninin hiçbir etkisi altında kalmadan sakince yerde yatmalıdır.

 Değerlendirme-  Eğer sınav olan köpeğin 3. Etabı bittikten sonra yat alanından 3 metreden fazla uzaklaşırsa, kısmi bir puan verilir. 

 • Eğer köpek yat alanından 3. Etap tamamlanmadan 3 metreden fazla uzaklaşırsa, etaba 0 puan verilir.
 • Eğer köpek yat alanından ayrılmazsa ama yatmayıp, oturur ya da ayakta durursa, etaptan 5 puan eksiltilir.

5.2.8- Etap 7- Yoğun Karda Kayak Yolunu takip etme- 10 Puan

Etap Alanı- Takip rotası herhangi bir şekilde( dar bir rota olamaz.) olabilir ve yaklaşık 250 adım uzunluğundadır. Kayak yolu kar ayakkabıları ya da kayaklar ile takip edilecektir.

İzin Verilen Sesli/ Görsel Komutlar-

‘’ İzleri takip et’’ için 1 Sesli/ Görsel Komut

 ‘’Temel duruşa geç’’ için 1 Sesli/ Görsel Komut

Uygulama- Takibin başında Köpek Eğitmeni köpeğiyle temel duruşa geçer. Köpek Eğitmeni temel duruştan arazide belirlenmiş bir rotada gider. Sınav Hakeminin talimatıyla, Köpek Eğitmeni köpeğine ‘’ izleri takip et’’ için 1 Sesli/ Görsel komut verir ve belirlenmiş kar yolunda köpeğinin önünde yürür. Köpek temel duruştan derhal Eğitmeninin arkasından gitmeli ve Eğitmeninin izini takip etmelidir.

Değerlendirme- Beklenilen davranışlar akıcı hareketler ve köpek ile Eğitmen arasında devamlı bir uzaklığın bulunmasıdır. Ayrıca başlangıçtan sona kadar az sayıda Sesli/ Görsel komutun verilmesidir.  Aşağıdaki noktalar puan eksiltilmesine yol açar:

 • Tereddütlü başlama ya da ilerleme;
 • İzden uzaklaşma;
 • Köpeğin geride kalması; 
 • Köpeğin, Köpek Eğitmenini yavaşlatması ya da Eğitmeni geçmesi;
 • Tekrar edilen Sesli / Görsel Komutlar.

5.2.9 Etap 8- Taşınabilirlik- 10 Puan

Etap Alanı- Kayak teleferiği, helikopter ya da benzeri bir ulaşım aracı.

İzin Verilen Sesli/ Görsel Komutlar-

‘’ Tırman’’ için 1 Sesli/ Görsel Komut

Temel duruş için 1 Ses Komutu

Uygulama- Köpek Eğitmeni sevk kayışsız köpeğiyle ilgili ulaşım aracından uygun bir uzaklıkta temel duruşa geçer. İlgili güvenlik kuralları dikkate alındığı sürece herhangi bir ulaşım aracı kullanılabilir. Sınav Hakeminin talimatıyla, Köpek Eğitmeni köpeğini taşır ya da 1 Sesli ve/veya Görsel Komutla ulaşım aracına gönderir. Köpeğin araca nasıl bineceği, Köpek Eğitmeninin takdirindedir. Seyahat ya da uçuştan sonra, Köpek Eğitmeni köpeğiyle aşağı iner, köpeğini araçtan güvenli bir uzaklıkta yerleştirir ve temel duruşa geçirir.

Değerlendirme- 

Seyahat ya da uçuş boyunca, köpek sakin ve rahat olmalıdır.

Eğer köpek taşınırken ya da araca bindirilirken işbirliği yapmazsa, etaba 0 puan verilir.

5.3 Canlı İnsan Arama A Seviyesi

5.3.1 Etaplar    En Yüksek Skor: 100 Puan

Etap 1- Topluluk İçinde Sevk Kayışsız Yanda Durma- 15 Puan

Etap 2- Duruş Değiştirme- 15 Puan

Etap 3- Bozuk Zeminde Yürüme- 15 Puan

Etap 4- Yüksek Zemin Engeli- 10 Puan

Etap 5- Kapalı Tünel- 15 Puan

Etap 6- Köpeği Kucakta Taşıma ve Yardımcıya Verme- 15 Puan

Etap 7- Yat Bekle- 15 Puan

5.3.2- Etap 1- Topluluk İçinde Sevk Kayışsız Yanda Yürüme- 15 Puan

Etap Alanı- Mekan seçimi ve uygulama 10.1 numaralı şemaya göre yapılacaktır.

Grup- Grup 4 kişiden oluşur. İki kişinin sevk kayışlı ve sosyal bir dişi bir erkek köpeği vardır. Grup saat yönünde daire şeklinde hareket eder.

İzin Verilen Sesli/ Görsel Komutlar-

Her başlangıçta ve hız değişiminde verilebilen yanda durma için 1 kısa Sesli/ Görsel Komut verilebilir.

Uygulama- 3.3.5 numaralı bölüme göre yapılacaktır.

Değerlendirme- 3.3.5 numaralı bölüme göre yapılacaktır.

Grup- 3.3.6 numaralı bölüme göre seçilecektir.

5.3.3 Etap 2- Duruş Değiştirme- 15 Puan

Etap Alanı- Mekan seçimi ve uygulama 10.4 numaralı şemaya göre yapılacaktır. Duruş değiştirme bir masanın üzerinde gösterilecektir. Masa boyutu 100×100 cm, uzunluğu 60 cm olacaktır.

İzin Verilen Sesli/ Görsel Komutlar- Masaya çıkma ve orada kalma için 1 Sesli ve/veya Görsel Komut

 • Her duruşa geçme için 1 Sesli ve/veya Görsel Komut
 • Geri Çağırma için 1 Sesli/ Görsel Komut
 • Temel Duruşa Geçme için 1 Sesli/ Görsel Komut

Uygulama- 3.3.8 numaralı bölüme göre yapılacaktır.

Değerlendirme-

Eğer köpek bir duruşu göstermezse, etabın bu kısmından 4 puan eksiltilir.

Eğer köpek masadan yere erken atlarsa, etap ‘’ yetersiz’’ olarak değerlendirilir.

5.3.4 Etap 3 – Bozuk Zeminde Yürüme- 15 Puan

Etap Alanı- Mekan seçimi ve uygulama 20.1 numaralı şemaya göre yapılacaktır.

İzin Verilen Sesli/ Görsel Komutlar- ‘’ Yürü’’ için 1 Sesli/ Görsel Komut

Uygulama- 3.3.12 numaralı bölüme göre yapılacaktır.

Değerlendirme-

Alandan tereddütlü ya da güvensizce geçme etaptan uygun şekilde puan eksiltilmesine neden olur.

Eğer sınav bitmeden alandan çıkılırsa, etap ‘’ yetersiz’’ olarak değerlendirilir.

5.3.5 Etap 4- Yüksek Tahtadan Geçme- 10 Puan

Etap Alanı- Mekan seçimi ve uygulama 20.2 numaralı şemaya göre yapılacaktır.

İzin Verilen Sesli/ Görsel Komutlar-

 ‘’ Tahtaya çık’’ için 1 Sesli/ Görsel Komut

‘’Yerinde kal’’ için 1 Sesli/ Görsel Komut

‘’ İlerle’’ için 1 Sesli/ Görsel Komut

Uygulama- 3.3.14 numaralı bölüme göre yapılacaktır.

Değerlendirme-  

Eğer köpek tahtanın ilk yarısında yere atlarsa, etaba 0 puan verilir.

Eğer köpek tahtanın ilk yarısından sonra yere atlarsa, etap ‘’ yetersiz’’ olarak değerlendirilir.

5.3.6 Etap 6 – Kapalı Tünel- 15 Puan

Etap Alanı- Mekan seçimi ve uygulama 20.8 numaralı şemaya göre yapılacaktır.

İzin Verilen Sesli/ Görsel Komutlar-

‘’ Tünelden Geç’’ için 1 Sesli/ Görsel Komutlar

‘’ Kal ‘’ için 1 Sesli / Görsel Komut

‘’Temel duruşa geç’’ için 1 Sesli/ Görsel Komut

Uygulama- 3.3.13 numaralı bölüme göre yapılacaktır.

Değerlendirme- Eğer köpek tünelden çıkmazsa ya da komutla durmazsa, etap ‘’yetersiz’’ olarak değerlendirilir.

5.3.7 Etap 6 – Köpeği Kucakta Taşıma Ve Yardımcıya Verme- 15 Puan

Etabın Alanı- Mekan seçimi ve uygulama 10.1 numaralı şemaya yapılacaktır.

 İzin Verilen Sesli/ Görsel Komutlar-

 Temel duruştan masaya zıplama için Sesli ve/veya Görsel Komut

‘’Geri gel.’’ İçin 1 Sesli/ Görsel Komut

Son duruş için 1 Sesli ve/veya Görsel Komut

Uygulama- 3.3.11 – 3.3.10 numaralı bölümlere göre yapılacaktır ( Almancadan kontrol)

Değerlendirme-

Eğer köpek kucakta taşınırken yere atlarsa, etap ‘’ yetersiz’’ olarak değerlendirilir.

Köpek yere bırakıldıktan sonra, hakemin talimatında önce, yardımcının yanından ayrılırsa, etap en fazla ‘’yeterli ‘’ olarak değerlendirilir.

5.3.8- Etap 7- Yat Bekle – 15 Puan

Etap Alanı- Mekan seçimi ve uygulama 10.1 numaralı şemaya göre yapılacaktır.

İzin Verilen Sesli/ Görsel Komutlar-

‘’ Yat’’ için 1 Sesli/ Görsel Komut

‘’Otur’’ için 1 Sesli/Görsel Komut

Uygulama- 3.3.11 numaralı bölüme göre yapılacaktır.

Köpek, diğer köpek 1-6 etaplarını yaparken, Eğitmeninin hiçbir etkisi altında kalmadan sakince yerde yatmalıdır.

Değerlendirme-

Eğer köpek, sınavı yapılan köpeğin 3. Etabının sonundan sonra yat alanından 3 metreden fazla uzaklaşırsa, kısmi bir puan verilir.

Eğer köpek 3. Etaptan önce yat alanından 3 metreden fazla uzaklaşırsa, etaba 0 puan verilir.

Eğer köpek yat alanından ayrılmazsa, ama yatmayıp oturur ya da ayakta durursa, etaptan 5 puan eksiltilir.

5.4 Su A Seviyesi

5.4.1 Etaplar       En Yüksek Skor- 100 Puan

Etap 1- Uzakta Yüzme 500 m- 20 Puan

Etap 2- Topluluk İçinde Sevk Kayışsız Yanda Durma- 10 Puan

Etap 3- Duruş Değiştirme- 10 Puan

Etap 4- Köpeği Kucakta Taşıma ve Yardımcıya Verme- 10 Puan

Etap 5- Yat Bekle- 10 Puan

Etap 6- Sudan Geri Getirme- 10 Puan

Etap 7- Sörf Tahtasına Çıkma Ve Binme- 10 Puan

Etap 8- Uzaktan Kontrol Edilebilirlik- 10 Puan

Etap 9- Botla Ulaşım- 10 Puan

5.4.2 Etap 1- Uzakta Yüzme 500 m- 20 Puan

Etap Alanı- Deniz motoru ve kürekçi

İzin Verilen Sesli/ Görsel Komutlar-

‘’ Suya atla’’ için 1 Sesli ve/veya Görsel Komut

‘’ Yüzmeye Devam Et’’ için 1 Sesli ve/veya Görsel Komut

‘’Takip Et’’ için 1 Sesli ve/ veya Görsel Komut

‘’Geri yüz için 1 Sesli ve/veya Görsel Komut

‘’Köpek Eğitmenine Gel’’ için 1 Sesli ve/veya Görsel Komut

Uygulama- Kurtarma Köpeği Takımı bota biner. Disiplinli olmalıdırlar ama temel duruşa geçmeyebilirler.  1 Sesli ve/veya Görsel komutla köpek, hareket etmeyen bottan suya atlar.  Köpek Eğitmeni,  botun hareket etmesi için köpeği uzağa gönderir. Bot, köpeğin sürekli gözlemlenebilmesi için yaklaşık 10 m önünde hareket eder. 1 Sesli ve/veya Görsel komutla köpek botu takip eder.  500 metrelik bir uzaklığı sakin bir şekilde yüzmelidir. Ardından bot durur, Köpek Eğitmeni 1 Sesli ve/veya Görsel komutla köpeğini çağırır, köpek bota doğru yüzer ve Eğitmen, köpeğin bota çıkmasına yardım eder.

Değerlendirme-  

Suya atlamada, bota doğru yüzmede ya da bota çıkarılırken yapılan hataların yanı sıra, tedirgin ve düzensiz bir şekilde yüzme de uygun şekilde puan eksiltilmesine yol açar.

Eğer köpek yeterli dayanıklılığı göstermezse, etap durdurulur ve etaba 0 puan verilir.

5.4.3 Etap 2- Topluluk İçinde Sevk Kayışsız Yanda Durma- 10 Puan

Etap Alanı- Mekan seçimi ve uygulama 10.1 numaralı şemaya göre yapılacaktır.

Grup-  Grup 4 kişiden oluşur. Gruptan 2 kişinin biri dişi biri erkek olmak üzere oldukça sosyal sevk kayışlı köpekleri olacaktır.  Grup daire şeklinde saat yönünde hareket eder.

İzin Verilen Sesli/Görsel Komutlar-

 Her başlangıçta ve hız değişiminde verilebilen yanda durma için 1 kısa Sesli/ Görsel Komut verilebilir.

Uygulama- 3.3.5 numaralı bölüme göre yapılacaktır.

Değerlendirme- 3.3.5 numaralı bölüme göre yapılacaktır.

Grup- 3.3.6 numaralı bölüme göre seçilecektir.

5.4.4 Etap 3- Duruş Değiştirme- 10 Puan

Etap Alanı- Mekan seçimi ve uygulama 10.4 numaralı şemaya göre yapılacaktır. Duruş değiştirme bir masanın üzerinde gösterilecektir. Masa boyutu 100×100 uzunluğu 60 cm olacaktır.

İzin Verilen Sesli/ Görsel Komutlar- 

‘’ Masaya çık ve orada bekle’’ için 1 Sesli ve/veya Görsel Komut

Her duruş için 1 Sesli ve/veya Görsel Komut

‘’Geri gel’’ için 1 Sesli/ Görsel Komut

Temel duruşa geç için 1 Sesli/Görsel Komut

Uygulama- 3.3.8 numaralı bölüme göre yapılacaktır.

Değerlendirme-

Eğer köpek bir duruşa geçmezse, etabın bu kısmından 3 puan eksiltilir.

Eğer köpek masadan yere erken atlarsa, etap ‘’ yetersiz’’ olarak değerlendirilir.

5.4.5 Etap 4- Köpeği Kucakta Taşıma ve Yardımcıya Verme-10 Puan

Etap Alanı- Mekan seçimi ve uygulama 10.6 numaralı bölüme göre yapılacaktır.

İzin Verilen Sesli/ Görsel Komutlar-

Temel duruştan masaya zıplayarak çıkma için 1 Sesli ve/veya Görsel Komut

Geri gel için 1 Sesli / Görsel Komut

Son Temel Duruşa Geç için 1 Sesli/ Görsel Komut

Uygulama- 3.3.10 numaralı bölüme göre yapılacaktır.

Değerlendirme-

Eğer köpek kucakta taşınırken yere atlarsa, etap ‘’ yetersiz’’ olarak değerlendirilecektir.

Eğer köpek yere bırakıldıktan sonra, hakemin talimatı olmadan yardımcının yanından ayrılırsa, etap en fazla ‘’ yeterli ‘’ olarak değerlendirilebilir.

5.4.6- Etap 5- Yat Bekle- 10 Puan

Etap Alanı- Mekan seçimi ve uygulama 10.1 numaralı şemaya göre yapılacaktır.

 İzin Verilen Sesli/ Görsel Komutlar-

‘’ Yat’’ için 1 Sesli/ Görsel Komut

‘’ Otur’’ için 1 Sesli/Görsel Komut

Uygulama- 3.3.11 numaralı bölüme göre yapılacaktır. Köpek, diğer köpeğin 1-4 etapları süresince, Köpek Eğitmeninin hiçbir etkisi altında kalmadan yerde yatmalıdır.

Değerlendirme-  

Eğer köpek, diğer köpeğin 3. Etabı bittikten sonra yat alanından 3 metreden fazla uzaklaşırsa, kısmi bir puan verilir.

Eğer köpek 3. Etap bitmeden önce yat alanından 3 metreden fazla uzaklaşırsa, etaba 0 puan verilir.

Eğer köpek yat alanından uzaklaşmazsa ama yatmayıp oturur ya da ayakta durursa, etaptan 5 puan eksiltilir.

5.4.7 Etap 6- Sudan Geri Getirme- 10 Puan

Etap Alanı-   Etabın uygulanması için, köpeğin etabın büyük çoğunluğunda yüzmesini sağlayacak ama aynı zamanda kolayca çıkabileceği bir kıyı şeridi seçilecektir.

Cihazlar- Köpek Eğitmeni sınavın tüm aşaması süresince yüzen nesneyi yanında taşıyacaktır.

İzin Verilen Sesli/ Görsel Komutlar-

‘’ Getir’’ için 1 Sesli/ Görsel Komut

‘’Bırak’’ için 1 Ses Komutu

‘’Son Temel Duruşa Geç’’ için 1 Sesli/ Görsel Komut

Uygulama- Kurtarma Köpeği Takımı, sudan uygun bir uzaklıkta temel duruşa geçer. Temel duruştan, Köpek Eğitmeni nesneyi yaklaşık 10 adım uzaklığa suya atar. Geri getirme için verilen Sesli/Görsel komut yalnızca, nesne suyun üzerinde dengede kaldığı zaman verilebilir.  Geri getir Sesli/ Görsel Komut verildiğinde, Eğitmeninin yanında sevk kayışsız oturan köpek nesneye hedef odaklı bir şekilde yaklaşmak, nesneyi derhal almak ve aynı kararlı tavırla Köpek Eğitmenine getirmek zorundadır.  Köpek, Eğitmeninin önüne yakın bir şekilde oturmak ve Eğitmen kısa bir aradan sonra ‘’ nesneyi bırak’’ için vereceği 1 Ses komutunu verene kadar nesneyi ağzında tutmalıdır. 1 Sesli/Görsel Komutla temel duruşa geçmelidir. Köpek Eğitmeni etap boyunca yerinden ayrılamaz.

Değerlendirme-  

Eğer köpek, Eğitmenine nesneyi getirmezse, etaba 0 puan verilir.

5.4.8-  Etap 7- Sörf Tahtasına Çıkma Ve Tahtaya Binme- 10 Puan

Etap Alanı- Etabın uygulanması için, köpeğin suda ayakta durabileceği ve kolayca kıyıya çıkabileceği bir kıyı seçilecektir.

 Ekipman- Sörf Tahtası

İzin Verilen Sesli/ Görsel Komutlar-

‘’ Tahtaya çık’’ için 1 Sesli ve/veya Görsel Komut

‘’ Bekle’’ için 1 Sesli ve/veya Görsel Komut

‘’Tahtadan in’’ için 1 Sesli ve/veya Görsel Komut

‘’Temel Duruşa Geç’’ için 1 Sesli/ Görsel Komut

Uygulama- Köpek Eğitmeni başlangıç noktasında köpeğiyle temel duruşa geçer. Temel duruşta Eğitmen ‘’Tahtaya Çık’’ için 1 Sesli ve/veya Görsel Komut verir ve köpek sığ suda olan yelkensiz bir sörf tahtasına çıkar. Sörf tahtası, köpeğin yüzmesine gerek kalmayacak bir yakınlıkta olmalıdır. Köpek Eğitmeni, sörf tahtasını tutarak köpeğinin binmesine yardım edebilir.’’ Bekle’’ için 1 Sesli ve/veya Görsel Komutla, köpek sörf tahtasının üstünde sakince beklemek zorundadır. Sınav Hakeminin talimatıyla, Köpek Eğitmeni, üzerinde köpeğin bulunduğu sörf tahtasını belirlenen yönde yaklaşık 20 m iter. Köpek Eğitmeni ‘’ tahtadan in’’ için 1 Sesli ve/veya Görsel Komut verene kadar köpek sakince yerinde kalmalıdır. Etabı bitirmek için, Köpek Eğitmeni köpeğine Sesli / Görsel Komut vererek kıyıda temel duruşa geçer.

Değerlendirme-

Tahtaya güvensiz çıkma ya da tahtanın üzerinde bekleme, uygun şekilde puan eksiltilmesine yol açar.

Eğer köpek sörf tahtasından kendi kendine inerse, etap ‘’ yetersiz’’ olarak değerlendirilir.

Eğer köpek sörf tahtasına çıkmazsa, etaba 0 puan verilir.

5.4.9- Etap 8- Uzaktan Kontrol Edilebilirlik- 10 Puan

Etap Alanı- Uygulama için, etabın büyük çoğunluğunda köpeğin yüzmek zorunda kalacağını aynı zamanda kolayca kıyıya çıkabileceğini garantileyecek bir kıyı şeridi seçilecektir.

Ekipmanlar- Birbirlerinden ve kıyıdan 20 m uzaklıkta olan iki bot ya da sörfçü

İzin Verilen Sesli/Görsel Komutlar-

Her iki hedefe yüzme için 1 Sesli/ Görsel Komut

‘’Buraya’’ için 1 Ses Komutu

Temel duruşa geç için 1 Sesli /Görsel Komut

Uygulama- Köpek Eğitmeni sevk kayışsız köpeğiyle başlangıç noktasında temel duruşa geçer ve sırayı Sınav Hakemine bildirir. Sınav Hakeminin talimatıyla, Köpek Eğitmeni yerinden ayrılmadan 1 Sesli/Görsel Komutla köpeğini ilk belirlenmiş noktaya gönderir. Köpek Eğitmeni köpeği 1 Sesli/Görsel Komutla ikinci belirli noktaya gönderene kadar, köpek, aynı noktada kalmalıdır. Etabın başlangıcında, Sınav Hakemi yaklaşılacak noktaların sırasını belirler. Köpek Eğitmeni yerinden ayrılmadan kendi yönünü köpeğini gönderdiği yöne ayarlayabilir ya da aynı yönde yana bir adım atabilir. Köpek Eğitmeni ‘’buraya’’ için olan 1 Sesli/Görsel Komutla köpeğini geri çağırır ve köpek, Eğitmenin önünde yakın bir şekilde oturur. ‘’Sonlandır’’ Sesli/Görsel Komutuyla köpek, temel duruşa geçer. 

Değerlendirme- Eğer merkez gösterilmezse, Köpek Eğitmeninin bildirdiği işaretli alanların sırasına uyulmazsa ya da Köpek Eğitmeni yerinden ayrılırsa, etap ‘’yetersiz’’ olarak değerlendirilir.

5.4.10 Etap 9- Botla Ulaşım-10 Puan

Ekipmanlar- Deniz motoru ve kayıkçı

İzin Verilen Sesli/ Görsel Komutlar-  

‘’Bota çık’’ için 1 Sesli ve/veya Görsel Komut

‘’Bekle’’ için 1 Ses Komutu

 ‘’Temel Duruşa Geç’’ için 1 Sesli /Görsel Komut

Uygulama- Köpek Eğitmeni ve köpek bottan uygun bir uzaklıkta temel duruşa geçer. Köpek bota çıkar, atlar ya da çıkarılır. Ulaşım boyunca köpek sakin ve rahat olmalıdır. Yaklaşık 100metrelik bir seyahatten sonra Köpek Eğitmeni köpeğiyle bottan iner ve temel duruşa geçer.

Değerlendirme-

 Güvensiz davranışlar uygun şekilde puan eksiltilmesine yol açar.

Eğer köpek bota hedef odaklı bir şekilde binmez ya da bottan aynı tutumla inmezse ya da kaldırılırken ve yere bırakılırken işbirliği yapmazsa, etaba 0 puan verilir.

6 İTAAT ve BECERİ B SEVİYESİ         B AŞAMASI

6.1 İz Takibi- Arazi- Enkaz Seviye B   

6.1.1 Etaplar            En Yüksek Skor- 100 Puan

Etap 1- Topluluk İçinde Sevk Kayışsız Yanda Durma- 15 Puan

Etap 2- Uzaktan Kontrol- 15 Puan

Etap 3- At Getir- 10 Puan

Etap 4- Köpeği Kucakta Taşıma ve Yardımcıya Verme- 10 Puan

Etap 5- Uzaktan Kontrol Edilebilirlik- 10 Puan

Etap 6- Salıncak- 10 Puan

Etap 7- Yatay Merdiven- 10 Puan

Etap 8- Kapalı Tünel- 10 Puan

Etap 9-Yürürken Yat- 10 Puan

6.1.2 Etap 1- Topluluk İçinde Sevk Kayışsız Yanda Durma- 15 Puan

Etap Alanı- Mekan seçimi ve uygulama 10.1 numaralı şemaya göre yapılacaktır.

Grup- Grup 4 kişiden oluşur. Gruptaki iki kişinin sevk kayışlı gayet sosyal biri dişi biri erkek birer köpeği olacaktır. Grup daire şeklinde saat yönünde hareket eder.

İzin Verilen Sesli/Görsel Komutlar-  

Her başlangıçta ve hız değişinde verilebilen yanda durma için 1 kısa Sesli/ Görsel Komut verilebilir.

Uygulama- 3.3.5 numaralı bölüme göre yapılacaktır.

Değerlendirme- 3.3.5 numaralı bölüme göre yapılacaktır.

Grup- 3.3.6 numaralı bölüme göre seçilecektir.

6.1.3 Etap 2 – Uzaktan Kontrol- 15 Puan

Etap Alanı- Mekan seçimi ve uygulama 10.7 numaralı bölüme göre yapılacaktır.

İzin Verilen Sesli/Görsel Komutlar-  

‘’Yanda Dur ‘’ için 1 Ses Komutu

‘’Otur’’ için 1 Sesli/Görsel Komut

‘’Geri Gel’’ için 1 Ses Komutu

‘’Yat’’ için 1 Sesli ve/veya Görsel Komut

‘’Ayakta Dur’’ için 1 Sesli ve/veya Görsel Komut

‘’Geri Gel ‘’ için 1 Ses Komut

‘’Temel Duruşa Geç’’ için 1 Sesli/Görsel Komut

Duruşlar- Otur-Yat- Ayakta Dur

Uygulama- 3.3.15 numaralı bölüme göre yapılacaktır.

Değerlendirme-

Eğer köpek istenilenden farklı bir duruş gösterirse, her biri için 4 Puan eksiltilir.

6.1.4 Etap 3-At Getir- 10 Puan

Etap Alanı- Başlangıç noktasını Sınav Hakemi belirler.

Nesne- 2.4.1 numaralı bölüme göre bir nesne hazırlanacaktır.

İzin Verilen Sesli/ Görsel Komutlar-  

Aşağıdaki her bir komut için 1 Sesli/Görsel Komut verilebilir:

 • Geri getirme;
 • Nesneyi bırakma;
 • Sondaki temel duruş.

Uygulama- 3.3.9 numaralı bölüme göre yapılacaktır.

Değerlendirme-

Eğer sınav bitmeden Köpek Eğitmeni yerinden ayrılırsa, etaba 0 Puan verilir.

6.1.5 Etap 4- Köpeği Kucakta Taşıma ve Yardımcıya Verme- 10 Puan

Etap Alanı-  Mekan seçimi ve uygulama 10.6 numaralı şemaya göre yapılacaktır.

İzin Verilen Sesli/Görsel Komutlar-

Temel Duruştan masaya zıplama için 1 Sesli ve/veya Görsel komut

Geri gel için 1 Sesli/Görsel Komut

Son temel duruş için 1 Sesli/Görsel Komut

Uygulama- 3.3.10 numaralı bölüme göre yapılacaktır.

Değerlendirme-

Eğer köpek kucakta taşınırken yere atlarsa, etap ‘’ yetersiz’’  olarak değerlendirilir.

Eğer köpek yere bırakıldıktan sonra, Sınav Hakeminin talimatından önce yardımcının yanından ayrılırsa, etap en fazla ‘’yeterli’’ olarak değerlendirilebilir. 

6.1.6 Etap 5- Uzaktan Kontrol Edilebilirlik-10 Puan

Etap Alanı- Mekan seçimi ve uygulama 20.5 numaralı şemaya ve 2.4.1 numaralı bölüme göre yapılacaktır.

İzin Verilen Sesli/ Görsel Komutlar-

‘’Ortada işaretli alana git’’ için 1 Sesli ve/veya Görsel Komut

‘’Yerinde Kal’’ için 1 Ses Komutu

Her bir masaya koş için 1 Sesli ve/veya Görsel Komut

Her masaya zıplama ve masada kalma için 1 Ses Komutu

Geri gel için 1 Sesli / Görsel Komut

Temel Duruşa geç için 1 Sesli/ Görsel Komut

Uygulama- 3.3.16 numaralı bölüme göre yapılacaktır.

Değerlendirme-

Eğer orta ya da masa gösterilmezse ya da masalar için çekilen kura sırasına uyulmazsa, etap ‘’ yetersiz’’ olarak değerlendirilir.

Eğer Köpek Eğitmeni yerinden ayrılırsa, etap ‘’ yetersiz’’ olarak değerlendirilir.

6.1.7 Etap 6- Salıncak-10 Puan

Etap Alanı- Mekan seçimi ve uygulama 20.9 numaralı şemaya ve 2.4.1 numaralı bölüme göre yapılacaktır.

İzin Verilen Sesli/Görsel Komutlar-

‘’ Salıncağa çık’’ için 1 Sesli ve/veya Görsel Komut

‘’Kal’’ için 1 Ses komutu

Her ‘’ devam et’’ için 1 Sesli/ Görsel Komut

Uygulama-Köpek Eğitmeni salıncağın önünde sevk kayışsız köpeğiyle temel duruşa geçer. ‘’Tırman’’ için verilen Sesli ve/veya Görsel Komutla, köpek tırmanma rampası aracılığıyla hareketli zemine çıkar ve ses komutuyla derhal ‘’durur.’ Sınav Hakeminin talimatıyla, Köpek Eğitmeni köpeğin yanına yürür , ‘’ devam et’’ için Sesli/Görsel Komutu verir, köpeğiyle hareketli zeminin sonuna gider ve orada durur. Sınav Hakeminin talimatıyla, Köpek Eğitmeni ‘’ devam et’’ Sesli/Görsel Komutunu verir ve köpek iniş rampasıyla engelden iner. Köpek Eğitmeni köpeğiyle engelin arkasında birkaç adım yürür, orada durur ve köpek kendi kendine temel duruşa geçer. Köpek tüm engeli gergin ya da heyecanlı olmadan geçmek zorundadır.

Değerlendirme-

Eğer köpek engelin ilk yarısında aşağı atlarsa, etaba 0 puan verilir.

Eğer köpek engelin ilk yarısından sonra yere atlarsa, etap ‘’yetersiz’’ olarak değerlendirilir.

Güvensiz ve/veya heyecanlı davranış ya da yetersiz koordinasyon uygun şekilde puan düşürülmesine yol açar.

6.1.8 Etap 7- Yatay Merdiven- 10 Puan

Etap Alanı- Mekan seçimi ve uygulama 20.7 numaralı şemaya ve 2.4.1 numaralı bölüme göre yapılacaktır.

İzin Verilen Sesli/Görsel Komutlar-

‘’Merdivene çık’’ için 1 Sesli ve/veya Görsel Komut

‘’Temel Duruşa Geç’’ için 1 Sesli/ Görsel Komut

Uygulama- 3.3.18 numaralı bölüme göre yapılacaktır.

Değerlendirme-  

Eğer köpek engelin ilk yarısında yere atlarsa, etaba 0 puan verilir.

Eğer köpek engelin ilk yarısından sonra yere atlarsa, etap ‘’yetersiz’’ olarak değerlendirilir.

Eğer köpek son basamaktan sonra yere atlarsa, etap en fazla ‘’yeterli ‘’ olarak değerlendirilir.

Eğer köpek merdivenden düşerse ama kendi kendine ve yardım almadan tekrar merdivene çıkarsa, etaba ‘’yetersiz’’ olarak kısmi bir puan verilir.

Eğer köpek etabın büyük çoğunluğunda kirişi kullanıyorsa ya da basamaklara basmakta güvensizlik çekiyorsa, etap ‘’ yetersiz’’ olarak değerlendirilir.

6.1.9 Etap 8- Kapalı Tünel- 10 Puan

Etap Alanı-  Mekan seçimi ve uygulama 20.8 numaralı şemaya ve 2.4.1 numaralı bölüme göre yapılacaktır.

İzin Verilen Sesli/Görsel Komutlar-

‘’ Tünelden Geç’’ için 1 Sesli ve/veya Görsel Komut

‘’Bekle’’ için 1 Sesli/Görsel Komut

‘’Temel Duruşa geç’’ için 1 Sesli/Görsel Komut

Uygulama- 3.3.13 numaralı bölüme göre yapılacaktır.

Değerlendirme- Eğer köpek tünelden çıkmazsa ya da komut verildiğinde beklemezse, etap ‘’yetersiz’’ olarak değerlendirilir.

6.1.10 Etap 9- Yat Bekle- 10 Puan

Etap Alanı- Mekan seçimi ve uygulama 10.1 numaralı şemaya göre yapılacaktır.

İzin Verilen Sesli/Görsel Komutlar-

‘’ Yat’’ için 1 Sesli/ Görsel Komut

‘’Otur’’ için 1 Sesli/Görsel Komut

Uygulama- 3.3.11 numaralı bölüme göre yapılacaktır. Köpek, Köpek Eğitmeninin hiçbir etkisi altında kalmadan, öteki köpeğin 1-8 etapları boyunca yerde sakince yatmalıdır.

Değerlendirme-

Eğer köpek, sınavı yapılan köpeğin 4. Etabı bittikten sonra yat alanında 3 metreden fazla uzaklaşırsa, kısmi bir puan verilir.

Eğer köpek 4. Etap bitmeden yat alanından 3 metreden fazla uzaklaşırsa, etaba 0 puan verilir.

Eğer köpek yat yerinden ayrılmazsa ama yatmayıp oturur ya da ayakta durursa, etaptan 5 puan eksiltilir.

6.2 ÇIĞ SEVİYE B

6.2.1 Etaplar-      En Yüksek Skor- 100 Puan

Etap 1- Topluluk İçinde Sevk Kayışsız Yanda Durma- 15 Puan

Etap 2- Uzaktan Kontrol- 15 Puan

Etap 3- At Getir- 10 Puan

Etap 4- Köpeği Kucakta Taşıma ve Yardımcıya Verme- 10 Puan

Etap 5- Hareketli Yat- 10 Puan

Etap 6- Uzaktan Kontrol Edilebilirlik- 20 Puan

Etap 7- Yoğun Karda Kayak Yolunu Takip Etme- 10 Puan

Etap 8- Taşınabilirlik- 10 Puan

7. ve 8. Etaplar koku alma görevinin öncesinde ya da sonrasında bireysel olarak yapılabilir.

6.2.2 Etap 1- Topluluk İçinde Sevk Kayışsız Yanda Durma- 15 Puan

Etap Alanı- Mekan seçimi ve uygulama 10.1 numaralı şemaya göre yapılacaktır.

Gruptaki Kişiler- Grup 4 kişiden oluşur. Gruptakilerden ikisinin sevk kayışlı ve oldukça sosyal biri erkek biri dişi köpekleri olacaktır. Grup daire şeklinde saat yönünde hareket eder.

İzin Verilen Sesli/Görsel Komutlar- Her başlangıçta ve hız değişiminde verilebilen yanda durma için 1 kısa Sesli/ Görsel Komut verilebilir.

Uygulama- 3.3.5 numaralı bölüme göre yapılacaktır.

Değerlendirme- 3.3.5 numaralı bölüme göre yapılacaktır.

Grup- 3.3.6 numaralı bölüme göre seçilecektir.

6.2.3 Etap  2- Uzaktan Kontrol- 15 Puan

Etap Alanı-Mekan seçimi ve uygulama 10.7 numaralı şemaya göre yapılacaktır.

İzin Verilen Sesli/Görsel Komutlar- 

 ‘’ Yanda Durma’’ için 1 Ses Komutu

‘’Oturma duruşu ‘’ için 1 Sesli ve/veya Görsel Komut

‘’Geri gel’’ için 1 Ses Komutu

‘’Yat ‘’ duruşu için 1 Sesli ve/veya Görsel Komut

‘’Ayakta Dur’’ için 1 Sesli ve/veya Görsel Komut

‘’Geri Gel’’ için 1 Ses Komutu

Temel Duruşa Geç’’ için 1 Ses Komutu

Duruşlar- Otur- Yat- Ayakta Dur

Uygulama- 3.3.15 numaralı bölüme göre yapılacaktır.

Değerlendirme-  

Eğer ilk ‘’geri gel’’  ile 2. Duruşa geçme arasındaki uzaklık 10 adımı geçerse, etap en fazla  ‘’yeterli ‘’ olarak değerlendirilir.

Eğer köpek istenilenden farklı bir duruşa geçerse, her seferinde 4 puan eksiltilir.

Etap Alanı- Başlangıç noktasını Sınav Hakemi belirler.

Nesne- 2.4.1 numaralı bölüme göre bir nesne hazırlanacaktır.

İzin Verilen Sesli/ Görsel Komutlar- Aşağıdakiler için 1 Sesli/ Görsel Komut verilebilir:

 • Geri getirme;
 • Nesneyi bırakma;
 • Temel Duruşa Geçme

Uygulama- 3.3.9 numaralı bölüme göre yapılacaktır.

Değerlendirme-

Nesneyi çok uzağa ya da çok yakına atmak ya da Köpek Eğitmeninin herhangi bir yardımı, uygun şekilde puan eksiltilmesine yol açar.

Eğer Köpek Eğitmeni sınav bitmeden yerinden ayrılırsa, etaba 0 puan verilir.

6.2.5 Etap 4- Köpeği Kucakta Taşıma ve Yardımcıya Verme- 10 Puan

Etap Alanı- Mekan seçimi ve uygulama 10.6 numaralı şemaya göre yapılacaktır. Bir masa yerine kar kümesi ya da yüksek bir nokta kullanılabilir.

İzin Verilen Sesli/ Görsel Komutlar-

Temel duruştan masanın üzerine atlama için 1 Sesli ve/veya Görsel Komut

Geri gel için 1 Sesli/Görsel Komut

Son Temel Duruşa geç için 1 Sesli / Görsel Komut

Uygulama- 3.3.10 numaralı bölüme göre yapılacaktır.

Değerlendirme-

Eğer köpek taşınırken yere atlarsa, etap ‘’yetersiz’’ olarak değerlendirilir.

Eğer köpek yere bırakıldıktan sonra, Sınav Hakeminin talimatından önce yardımcının yanından ayrılırsa, etap en fazla ‘’yeterli’’ olarak değerlendirilebilir.

6.2.6 Etap 5 – Yat Bekle- 10 Puan

Etap Alanı- Mekan seçimi ve uygulama 10.1 numaralı şemaya göre yapılacaktır.

İzin Verilen Sesli/Görsel Komutlar- 

‘’ Yat’’ için 1 Sesli / Görsel Komut

‘’Otur’’ için 1 Sesli/ Görsel Komut

Uygulama- 3.3.11 numaralı bölüme göre yapılacaktır. Köpek Eğitmeninin hiçbir etkisi altında kalmadan köpek, diğer köpeğin 1-4. Etapları boyunca sakince yerde yatmalıdır.

Değerlendirme-

Eğer köpek, sınav olan köpeğin 3. Etabı bittikten sonra yat alanında 3 metreden fazla uzaklaşırsa, kısmi bir skor verilir.

Eğer köpek 3. Etap bitmeden önce yat alanından 3 metreden fazla uzaklaşırsa, etaba 0 puan verilir.

Eğer köpek yat alanından ayrılmazsa ama yatmayıp oturur ya da ayakta durursa, etaptan 5 puan eksiltilir.

6.2.7 Etap 6- Uzaktan Kontrol Edilebilirlik- 20 Puan

Etap Alanı- Mekan seçimi ve uygulama 20.5 numaralı şemaya ve 2.4.1 numaralı bölüme göre yapılacaktır.

İzin Verilen Sesli/ Görsel Komutlar-

‘’işaretli orta noktaya git’’ için 1 Sesli/Görsel Komut 

‘’Yerinde Kal’’ için 1 Ses Komutu

‘’Her işaretli alana koşma’’ için 1 Sesli/ Görsel Komut

Her işaretli alanda bekleme için 1 Ses Komutu

Geri gel için 1 Sesli/ Görsel komut

Temel duruşa geç için 1 Sesli/ Görsel Komut

Uygulama- 3.3.16 numaralı bölüme göre yapılacaktır.

Değerlendirme-

Eğer orta ya da masa gösterilmezse ya da işaretli alanlar için çekilen sıra kurasına uyulmazsa, etap ‘’ yetersiz’’ olarak değerlendirilir.

Eğer Köpek Eğitmeni yerinden ayrılırsa, etap ‘’ yetersiz’’ olarak değerlendirilir.

6.2.8 Etap 7- Yoğun Karda Kayak İzlerini Takip Etme- 10 Puan

Etap Alanı- İz takibi (rotası) herhangi bir şekilde olabilir (dar açılı olamaz) ve yaklaşık olarak 350 adımlık uzunluktadır. Kayak yolu, kar ayakkabıları, kayaklar ile takip edilecektir.

İzin Verilen Sesli/ Görsel Komutlar-

‘’ İzleri takip et’’ için 1 Sesli ve/veya Görsel Komut

Temel Duruş için 1 Sesli/ Görsel Komut 

Uygulama- Köpek Eğitmeni, yolun başında sevk kayışsız köpeğiyle temel duruşa geçer. Köpek Eğitmeni temel duruşta arazide belirlenen rotada köpeğiyle gider. Sınav Hakeminin talimatıyla, Köpek Eğitmeni  ‘’İzi takip et’’ için 1 Sesli ve/veya Görsel Komutunu verir ve köpeğinin önünde belirlenen kar yolunda yürür. Köpek, temel duruşta derhal Köpek Eğitmeninin arkasına geçer ve Eğitmenin bıraktığı izi takip eder.

Değerlendirme- Beklenilen şeyler akıcı hareketler ve Köpek Eğitmeniyle köpek arasında sürekli bir uzaklığın olması ve başlangıçtan sonuna kadar birkaç Sesli/Görsel komut verilmesidir. Aşağıdaki noktalar uygun şekilde puan eksiltilmesine yol açar:

 • Tereddütlü başlama ve ilerleme;
 • Rotadan sapma;
 • Köpeğin geride kalması;
 • Köpeğin, Köpek Eğitmenini yavaşlatması ya da geçmesi;
 • Tekrar edilen Sesli/ Görsel Komutlar

6.2.9 Etap 8- Ulaşılabilirlik- 10 Puan

Etap Alanı- 1 kar taşıtı, ,kayak teleferiği, helikopter ve benzeri

İzin Verilen Sesli/ Görsel Komutlar-

‘’ Araca çıkma ‘’ için 1 Sesli ve/veya Görsel komut

Temel duruşa geçme için 1 Ses Komutu

Uygulama- Köpek Eğitmeni, ilgili ulaşım aracından uygun bir uzaklıkta sevk kayışsız köpeğiyle temel duruşa geçer. İlgili güvenlik kuralları dikkate alındığı sürece herhangi bir ulaşım aracı kullanılabilir. Sınav Hakeminin talimatıyla, Köpek Eğitmeni köpeğini kaldırır ya da 1 Ses ve/veya Görsel komutuyla köpeğini gönderir. Köpeğin araca nasıl bineceği Köpek Eğitmeninin takdirine kalmıştır. Seyahat ya da uçuştan sonra Köpek Eğitmeni köpeğiyle araçtan iner, ulaşım aracından güvenilir bir uzaklıkta köpeği yerleştirir ve köpeği temel duruşa geçirir.

Değerlendirme-

Taşıma süresince, köpek sakin ve rahat olmalıdır.

Taşıma süresince köpeğin güvensiz ya da heyecanlı davranması uygun şekilde puan düşürülmesine yol açar.

Eğer köpek kaldırılırken ya da araca binerken işbirliği yapmazsa, etaba 0 puan verilir.

6.3. CANLI İNSAN ARAMA SEVİYE B

6.3.1 Etaplar       En Yüksek Skor: 100 Puan

Etap 1-  Topluluk İçinde Sevk Kayışsız Yanda Durma- 15 Puan

Etap 2-  Duruş Değiştirme- 15 Puan

Etap 3- Bozuk Zeminden Geçme- 15 Puan

Etap 4- Hareketli Zemin- 15 Puan

Etap 5- Kapalı Tünel- 15 Puan

Etap 6- Köpeği Kucakta Taşıma ve Yardımcıya Verme- 10 Puan

Etap 7- Yat Bekle- 15 Puan

6.3.2 Etap 1- Topluluk İçinde Sevk Kayışsız Yanda Durma- 15 Puan

Etap Alanı- Mekan seçimi ve uygulama 10.1 numaralı bölüme göre yapılacaktır.

Grup-  Grup 4 kişiden oluşur. Gruptan ikisinin sevk kayışlı ve oldukça sosyal biri erkek biri dişi iki köpeği olacaktır. Grup saat yönünde daire şeklinde hareket eder.

İzin Verilen Sesli/ Görsel Komutlar-

Her başlangıçta ve hız değişiminde verilebilen 1 kısa Sesli/ Görsel Komut verilebilir.

Uygulama- 3.3.5 numaralı bölüme göre yapılacaktır.

Değerlendirme- 3.3.5 numaralı bölüme göre yapılacaktır.

Grup- 3.3.6 numaralı bölüme göre yapılacaktır.

6.3.3 Etap 2- Kurayla Duruş Değiştirme- 15 Puan

Etap Alanı- Mekan seçimi ve uygulama 10.4 numaralı şemaya göre yapılacaktır.  Duruş değiştirme bir masada gösterilecektir. Sıra kurayla belirlenir. Masa boyutu 100×100 cm ve uzunluğu 60 cm olacaktır.

İzin Verilen Sesli/ Görsel Komutlar-

Zıplama ve ilk duruş için 1 Sesli ve/veya Görsel Komut

Her duruş için 1 Sesli ve/veya Görsel Komut

Geri Gel için 1 Sesli/Görsel Komut

Temel duruş için 1 Sesli/Görsel Komut

Uygulama- 3.3.8 numaralı bölüme göre yapılacaktır.

Değerlendirme-

Eğer köpek bir duruşu göstermezse, etabın bu kısmından 4 puan eksiltilir.

Eğer köpek masadan yere erken zıplarsa, etap ‘’ yetersiz’’ olarak değerlendirilir.

6.3.4- Etap 3 – Bozuk Zeminde Yürüme- 15 Puan

Etap Alanı- Mekan seçimi ve uygulama 20.1 numaralı şemaya göre yapılacaktır.

İzin Verilen Sesli/Görsel Komutlar-

‘’ Yürü’’ için 1 Sesli/Görsel Komut

Uygulama- 3.3.12 numaralı bölüme göre yapılacaktır.

Değerlendirme-

Engelden tereddütlü ve güvensiz geçme, uygun şekilde puan eksiltilmesine yol açar.

Eğer köpek engelden sınav bitmeden çıkarsa, etap ‘’ yetersiz’’ olarak değerlendirilir.

6.3.5 Etap 4 – Hareketli Zemin 15 Puan

Etap Alanı- Mekan seçimi ve uygulama 20.6 numaralı şemaya ve 2.4.1 numaralı bölüme göre yapılacaktır.

İzin Verilen Sesli/Görsel Komutlar- 

‘’Tahtaya çıkma’’ için 1 Sesli ve/veya Görsel Komut

‘’Kal’’ için 1 Ses Komutu

‘’Devam Et’’ için 1 Sesli/Görsel Komut

Uygulama- 3.3.17 numaralı bölüme göre yapılacaktır.

Değerlendirme-

 Eğer köpek tahtanın ilk yarısında yere atlarsa, etaba 0 puan verilir.

Eğer köpek tahtanın ilk yarısından sonra yere atlarsa, etap ‘’ yetersiz’’ olarak değerlendirilecektir.

Eğer köpek engele çıkmazsa, etaba 0 puan verilir.

6.3.6 Etap 5- Kapalı Tünel- 15 Puan

Etap Alanı- Mekan seçimi ve uygulama 20.8 numaralı şemaya ve 2.4.1 numaralı bölüme göre yapılacaktır.

İzin Verilen Sesli/Görsel Komutlar-

‘’Tünelden geç’’ için 1 Sesli ve/veya Görsel Komut

‘’Bekle’’ için 1 Sesli/Görsel Komut

‘’Temel Duruşa Geç ‘’ için 1 Sesli/Görsel Komut

Uygulama- 3.3.13 numaralı bölüme göre yapılacaktır.

Değerlendirme-

 Tünele güvensiz tereddütle ve/veya heyecanlı girme ve çıkma uygun şekilde puan düşürülmesine yol açar.

Eğer köpek tünelden çıkmazsa ya da komut verildiğinde beklemezse, etap ‘’ yetersiz’’ olarak değerlendirilir.

6.3.7 Etap 6 – Köpeği Kucakta Taşıma ve Yardımcıya Verme- 10 Puan

Etap Alanı- Mekan seçimi ve uygulama 10.6 numaralı bölüme göre yapılacaktır.

İzin Verilen Sesli/ Görsel Komutlar-

Temel duruştan masanın üzerine zıplama için 1 Sesli ve/veya Görsel Komut

Geri gel için 1 Sesli/Görsel Komut

Son temel duruş için 1 Sesli/ Görsel komut

Uygulama- 3.3.10 numaralı bölüme göre yapılacaktır.

Değerlendirme-

Eğer köpek kucakta taşınırken yere atlarsa, etap ‘’ yetersiz’’ olarak değerlendirilir.

Eğer köpek yere bırakıldıktan sonra, Sınav Hakeminin talimatından önce yardımcının yanından ayrılırsa, etap en fazla ‘’yeterli ‘’ olarak değerlendirilebilir.

Etap Alanı- Mekan seçimi ve uygulama 10.1 numaralı şemaya göre yapılacaktır.

İzin Verilen Sesli/Görsel Komutlar-

‘’ Yat’’ için 1 Sesli/Görsel Komut

‘’Otur’’ için 1 Sesli/Görsel Komut

Uygulama-  3.3.11 numaralı bölüme göre yapılacaktır. Köpek, sınavı yapılan köpeğin 1-6 etapları sırasında, Köpek Eğitmeninin hiçbir etkisi altında kalmadan yerde yatmak zorundadır.

Değerlendirme-

 Eğer köpek, sınavı yapılan köpeğin 4. Etabı bittikten sonra yat alanında 3 metreden fazla uzaklaşıyorsa, kısmi bir puan verilir.

Eğer köpek 4. Etap bitmeden yat alanından 3 metreden fazla uzaklaşırsa, etaba 0 puan verilir.

Eğer köpek yat alanından ayrılmazsa ama yatmayıp oturur ya da ayakta durursa, etaptan 5 puan eksiltilir.

6.4 SU  SEVİYE B

6.4.1 Etaplar     En Yüksek Skor- 100 Puan

Etap 1 – Uzun Mesafe Yüzme 800 m- 20 Puan

Etap 2- Topluluk İçinde Sevk Kayışsız Yanda Durma- 10 Puan

Etap 3- Kurayla Duruş Değiştirme – 10 Puan

Etap 4- Köpeği Kucakta Taşıma ve Yardımcıya Verme- 10 Puan

Etap 5- Yat Bekle- 10 Puan

Etap 6- Sörf Tahtasına Çıkma ve Sörf Tahtasına Binme- 10 Puan

Etap 7- Uzaktan Yönlendirme- 10 Puan

Etap 8- Sudan Geri Getirme, Bottan Atlama- 10 Puan

Etap 9- Botla Seyahat Etme- 10 Puan

6.4.2 Etap 1- Uzun Mesafe Yüzme 800 m-20 Puan

Etap Alanı- Deniz Motoru ve kürekçi

İzin Verilen Sesli/Görsel Komutlar-

‘’ Suya Atla’’ için 1 Sesli ve/veya Görsel Komut

‘’Yüzmeye Devam Et’’ için 1 Sesli ve/veya Görsel Komut

‘’Uzağa Git’’ için 1 Sesli ve/veya Görsel Komut

Takip Et için 1 Sesli ve/veya Görsel Komut

‘’Geri yüz için1 Sesli ve/veya Görsel Komut

Köpek Eğitmenine gel için 1 Sesli ve/veya Görsel komut

Uygulama- Kurtarma Köpeği Takımı bir bota biner. Disiplinli davranmalılardır. Ama temel duruşa geçmek zorunda değillerdir. Köpek, verilen 1 Sesli ve/veya Görsel Komutla hareket etmeyen bottan suya atlar. Köpek Eğitmeni, botun uzaklaşabilmesi için köpeğini suda uzağa gönderir. Bot köpeğin yaklaşık 10 m önünden gider böylece köpek sürekli gözlemlenebilir. 1 Sesli ve/veya Görsel Komutla, köpek botu takip eder.  800 metrelik bir mesafeyi sakin bir şekilde yüzmelidir. Ardından, bot durur, Köpek Eğitmeni köpeğini 1 Sesli ve/veya Görsel Komutla geri çağırır, köpek bota doğru yüzer ve Eğitmen köpeğin bota çıkmasına yardım eder.

Değerlendirme-

Suya atlarken, bota doğru yüzerken ya da bota çıkarılırken yapılan hataların yanı sıra rahatsız ve düzensiz yüzme de uygun şekilde puan düşürülmesine yol açar.

Eğer köpek yeterli dayanıklılık göstermezse, etap durdurulur ve etaba 0 puan verilir.

6.4.3 Etap 2- Topluluk İçinde Sevk Kayışsız Yanda Durma- 10 Puan

Etap Alanı- Mekan seçimi ve uygulama 10.1 numaralı şemaya göre yapılacaktır.

Grup- Grup 4 kişiden oluşur. Gruptakilerin ikisinin sevk kayışlı ve oldukça sosyal bir dişi bir erkek köpeği bulunur. Grup daire şeklinde ve saat yönünde hareket eder.

İzin Verilen Sesli/Görsel Komutlar- 

Her başlangıçta ve hız değişiminde verilebilen yanda durma için 1 Sesli / Görsel Komut verilebilir.

Uygulama-3.3.5 numaralı bölüme göre yapılacaktır.

Değerlendirme- 3.3.5 numaralı bölüme göre yapılacaktır.

Grup- 3.3.6 numaralı bölüme göre seçilecektir.

6.4.4 – Etap 3- Kurayla Belirlenen Duruş Değiştirme-10 Puan

Etap Alanı- Mekan seçimi ve uygulama 10.4 numaralı bölüme göre yapılacaktır. Duruş değiştirme bir masanın üzerinde gösterilecektir ve sıra kurayla belirlenecektir. Masanın boyutu 100×100 cm boyu 60 cm olacaktır.

İzin Verilen Sesli/ Görsel Komutlar-

Zıpla ve ilk duruş için 1 Sesli ve/veya Görsel Komut

Her duruş için 1 Sesli ve/veya Görsel Komut

Geri gel için 1 Sesli/ Görsel Komut

Temel Duruşa geç için 1 Sesli / Görsel Komut

Uygulama- 3.3.8 numaralı bölüme göre yapılacaktır.

Değerlendirme-

 Eğer köpek bir duruşu göstermezse, etabın bu kısmından 3 puan düşürülür.

Eğer köpek masadan yere erken atlarsa, etap ‘’yetersiz’’ olarak değerlendirilir.

6.4.5 Etap 4- Köpeği Kucakta Taşıma ve Yardımcıya Verme- 10 Puan

Etap Alanı- Mekan seçimi ve uygulama 10.6 numaralı şemaya göre yapılacaktır.

İzin Verilen Sesli/Görsel Komutlar-

Temel duruştan masanın üzerine zıplama için 1 Sesli ve/veya Görsel Komut

Geri gel için 1 Sesli/Görsel Komut

Son temel duruş için 1 Sesli/Görsel Komut

Uygulama- 3.3.10 numaralı bölüme göre yapılacaktır.

Değerlendirme-

Eğer köpek kucakta taşınırken tere atlarsa, etap ‘’yetersiz’’ olarak değerlendirilir.

Eğer köpek yere bırakıldıktan sonra, Sınav Hakeminin talimatından önce yardımcının yanından ayrılırsa, etap en fazla ‘’ yeterli ‘’ olarak değerlendirilebilir.

6.4.5 Etap 5- Yat Bekle– 10 Puan

Etap Alanı- Mekan seçimi ve uygulama 10.1 numaralı şemaya göre yapılacaktır. 

İzin Verilen Sesli/Görsel Komutlar-

‘’ Yat’’ için 1 Sesli/Görsel Komut

‘’Otur’’ için 1 Sesli/Görsel Komut

Uygulama- 3.3.11 numaralı bölüme göre yapılacaktır.  Köpek, diğer köpeğin 1-4 numaralı etapları boyunca Köpek Eğitmeninin hiçbir etkisi altında kalmadan sakince yerde yatmalıdır.

Değerlendirme-

Eğer köpek, sınavı yapılan köpeğin 3. Etabından sonra yat alanından 3 metreden fazla uzaklaşırsa, etaba kısmi bir puan verilir.

Eğer köpek, 3. Etap bitmeden önce yat alanından 3 metreden fazla uzaklaşırsa, etaba 0 puan verilir.

Eğer köpek yat alanından ayrılmazsa ama yatmayıp ayakta durur ya da oturursa, etaptan 5 puan düşürülür.

6.4.7 Etap 6 Sörf Tahtasına Çıkma ve Sörf Tahtasına Binme 40 m -10 Puan

Etap Alanı-  Etabın uygulanması için, köpeğin suda ayakta durabileceği ve kıyıya kolayca çıkabileceği bir kıyı seçilecektir.

Ekipmanlar- 1 Sörf Tahtası

İzin Verilen Sesli/Görsel Komutlar-

‘’Sörf Tahtasına Çık’’ için 1 Sesli ve/veya Görsel Komut

‘’Bekle’’ için 1 Sesli ve/veya Görsel Komut

‘’Sörf Tahtasından İn’’ için 1 Sesli ve/veya Görsel komut

Temel duruşa geç için 1 Sesli/Görsel Komut

Uygulama- Köpek Eğitmeni başlangıç noktasında köpeğiyle temel duruşa geçer. Temel duruştan, köpek ‘’Sörf Tahtasına Çık’’ için verilen 1 Sesli/Görsel Komutla, sığ suda ve yelkensiz olan sörf tahtasına çıkar. Köpek sörf tahtasına yüzmeden ulaşabilmelidir. Köpek Eğitmeni, sörf tahtasını tutarak köpeğin üzerine çıkmasına yardım eder. ‘’Bekle’’ için Sesli ve/veya Görsel Komutuyla köpek, sakince sörf tahtasında beklemek zorundadır. Köpek Eğitmenini, köpeğin üzerinde uzandığı sörf tahtasını belirlenen yönde yaklaşık 40 m iter. Köpek Eğitmeni ‘’Sörf Tahtasında İn ve Yüz’’ Ses ve/veya Görsel Komutunu verene dek köpek sakin bir şekilde beklemelidir. Sonra köpek,  hızlıca Eğitmenine doğru yüzmeli ve önünde oturmalıdır. Etabı bitirmek için, Köpek Eğitmeni kıyıda köpeğine temel duruşa geç Sesli/Görsel Komut verir.

Değerlendirme-

  Sörf Tahtasına güvensiz çıkma ya da tahtada tereddütlü bekleme uygun şekilde puan düşürülmesine yol açar.

Eğer köpek sörf tahtasından kendi kendine inerse, etap ‘’ yetersiz’’ olarak değerlendirilir.

Eğer köpek sörf tahtasına binmezse etaba 0 puan verilir.

6.4.7- Etap 6- Sörf Tahtasına Çıkma ve Binme 40 m- 10 Puan

Etap Alanı- Bu etabın uygulanması için, köpeğin etabın büyük bölümünde yüzmesini garantileyecek aynı zamanda kolayca kıyıya çıkabileceği bir kıyı seçilecektir.

Ekipmanlar –Birbirinden ve kıyıdan 40 m uzakta olan 2 bot ya da 2 Sörfçü

İzin Verilen Sesli/Görsel Komutlar- 

Her iki hedefe yüz için 1 Sesli/Görsel Komut

‘’Buraya gel’’ için 1 Ses Komutu

Temel duruşa geç için 1 Sesli/Görsel Komut

Uygulama-  Köpek Eğitmeni, suyun önünde uygun bir uzaklıkta sevk kayışsız köpeğiyle temel duruşa geçer. Sınav Hakeminin talimatıyla, Köpek Eğitmeni yerinden ayrılmadan köpeğini 1 Sesli/Görsel Komutla ilk belirli noktaya gönderir. Köpek Eğitmeni köpeği 1 Sesli/Görsel Komutla ikinci belirlenmiş noktaya gönderene kadar köpek orada kalır.  Sınav Hakemi, etabın başında gidilecek noktaların sırasını belirler. Köpek Eğitmeni yerinden ayrılmadan köpeği gönderdiği yöne dönebilir ya da o yönde bir adım yana gidebilir. ‘’ Buraya gel’’ için verilen Sesli/ Görsel Komutla, Köpek Eğitmeni köpeğini çağırır ve köpek, Eğitmeninin önüne yakın bir şekilde oturur. ‘’Bitir’’ Ses/Görsel Komutuyla köpek temel duruşa geçer.

Değerlendirme-

Eğer Sınav Hakeminin verdiği sıraya uyulmaz ya da Köpek Eğitmeni yerinden ayrılırsa, etap ‘’Yetersiz’’ olarak değerlendirilir.

6.4.9- Etap 8- Sudan Geri Getirme, Bottan Atlama- 10 Puan

Ekipmanlar-  Deniz motoru, kayıkçı, Yardımcı, Köpek Eğitmeni ve Köpeği, Botta Kürekler

İzin Verilen Sesli/Görsel Komutlar-

‘’Küreği Getir’’ için 1 Sesli ve/veya Görsel Komut

Uygulama-  Kayıkçı, yardımcıyla beraber, Sınav Hakemiyse Kurtarma Köpeği Takımıyla yaklaşık 25 m uzaklıktaki işareti noktaya gider. Bu nokta şamandıra vb. olabilir.  Orada Sınav Hakemi suda köpeğin görebileceği bir yere küreğin atılması talimatını verir. Bot 10 m daha uzaklaşır ve durur. Köpek Eğitmeni 1 Sesli/ Görsel Komutla köpeğe küreği bota getirmesi komutunu verir. Köpek ve kürek bota çıkarılır.

Değerlendirme-

‘’Getir komutunun tekrarlanması ya da köpeğin iş birliği yapmaması uygun şekilde puan düşürülmesine yol açar.

Eğer köpek küreği bota geri getirmezse etaba 0 puan verilir.

6.4.10 Etap 9- Botla Seyahat Etme

Ekipmanlar- Deniz Motoru ve kürekçi

İzin Verilen Sesli/Görsel Komutlar- 

‘’ Bota çık’’ için 1 Sesli ve/veya Görsel Komut

‘’Bekle’’ için 1 Ses Komutu

Temel duruşa geç için 1 Sesli / Görsel Komut

Uygulama- Köpek Eğitmeni, köpeğiyle bota uygun bir uzaklıkta temel duruşa geçer. Köpek bota çıkar, atlar ya da çıkarılır. Taşıma boyunca köpek sakin ve rahat olmalıdır. 100 m gittikten sonra, Köpek Eğitmeni köpeğiyle bottan iner ve temel duruşa geçmesi için 1 Sesli/Görsel Komut verir.

Değerlendirme-

Güvensiz davranış gösterme uygun şekilde puan düşürülmesine yol açar.

Eğer köpek bota hedef odaklı bir tavırla binmezse ya da bottan aynı şekilde inmezse, ya da bota taşınıp indirilirken iş birliği yapmazsa, etaba puan verilir.

 7  KOKU ALMA GÖREVİ ÖN DENEME SEVİYESİ      A AŞAMASI

7.1 İz Takibi- Ön Deneme Sınavı Seviyesi

7.1.1 Etaplar          En Yüksek Skor- 100 Puan

İzi Takip Etme( Eğitmenin bıraktığı izi) 50 Puan

Nesneler, 3×10                                        30 Puan

İşaret Etabı                                               20  Puan

7.1.2 İz Takibi Alanı- Ön Deneme Seviyesi

Eğitmen Takibi- Dik açıyla 2 yön değişimiyle 400 normal adım atılır. 2.4.2 numaralı bölüme göre 3 Eğitmen nesnesi koyulur.   Başlangıç, takip yolunun yönünü belirleyen bir noktayla işaretlenir. Başlangıçta ufak bir molayla, Köpek Eğitmeni belirlenen yönde normal adımlarla yürür.  İzi bırakırken, ayağını sürüyemez ya da duramaz. İz takibi nesneleri takip yolunun yanına değil yolun üstüne koyulacaktır.

Takip Süresi- 20 Dakika

7.1.3 İz Takibinin Uygulanması – Ön Deneme Sınavı Seviyesi

3. bölüme göre genel uygulama kuralları geçerlidir.

Arama Süresi- En fazla 15 Dakikadır.

Değerlendirme- 3. Bölümdeki değerlendirme kriterleri geçerlidir.

7.1.4 İşaret Etabı Uygulaması

3.4.5 numaralı bölüme bakınız.

 Tamamlanan aramadan sonra, Köpek Eğitmeni sevk kayışlı köpeğiyle temel duruşa geçerek Sınav Hakemine sınava başlayamaya hazır olduğunu, hangi tür işaret geleceğini bildirir. Sınav Hakeminin talimatıyla işaret etabına gider ve uygular.

7.2 ARAMA ARAZİSİ ÖN DENEME SINAVI SEVİYESİ

7.2.1 Etaplar       En Yüksek Skor- 100 Puan

Aramada Çalışma Modu- 30 Puan

Kişiyi İşaret Etme- 70 Puan

7.2.2. Arama Arazisi için Mekan Seçini – Ön Deneme Sınavı Seviyesi

Arama Arazisi- 5000 metre karelik açık ve kapalı arazi. Saklanma yerleri köpeğin kazazedeleri/ saklanan kişileri görebileceği bir şekilde seçilmelidir.

Kazazedeler- 1 Kazazede

7.2.3 Arama Arazisi Uygulaması – Ön Deneme Sınavı Seviyesi

3 numaralı bölümdeki genel uygulama kuralları geçerlidir.

Arama Süresi- En fazla 10 Dakika

Değerlendirme- 3 numaralı bölümdeki değerlendirme kriterleri geçerlidir. Eğer kazazede bulunmazsa, sınav geçilemez. İlk yanlış işaret, etaptan 20 puan götürür. Köpek Eğitmeninin değerlendirilmesindeki asıl bölüm iş birliğidir.

7.3 Enkaz Araması- Ön Deneme Seviyesi

7.3.1 Etaplar             En Yüksek Skor- 100 Puan

Aramada Çalışma Modu- 30 Puan

Kazazedeyi/ Kayıp Kişiyi İşaret Etme- 70 Puan

7.3.2 Enkaz Araması İçin Alan- Ön Deneme Seviyesi

Arama Arazisi-  En az 400-600 metre karelik bir katlı ve çeşitli yapı malzemeleri içeren bir bina enkazı.

Kazazedeler- 1 Kazazede

7.3.3 Enkaz Aramasının Uygulaması- – Ön Deneme Sınavı Seviyesi

3 numaralı bölümdeki genel uygulama kuralları geçerlidir. Sınav Hakemi izin verdiği andan itibaren, Köpek Eğitmeni enkazda köpeğini takip edebilir. Bu genel olarak köpek, Eğitmenini açık bir şekilde bıraktığında olur.

Arama Süresi-  En Fazla 10 Dakika

 Değerlendirme- 3 numaralı bölümdeki değerlendirme kriterleri geçerlidir. İlk yanlış işarette etaptan 20 puan eksiltilir. Eğer kazazede bulunmazsa, sınavdan geçilemez.

7.4 Çığ Araması- Ön Deneme Sınavı Seviyesi

7.4.1 Etaplar     En Yüksek Skor- 100 Puan

Aramada Çalışma Modu- 30 Puan

Kazazedeyi/ Kayıp Kişiyi İşaret Etme- 70 Puan

7.4.2 Çığ Araması İçin Alan- Ön Deneme Sınavı Seviyesi

Arama Arazisi-  En az 3 kardan saklanma yeri olan yaklaşık 5000metre karelik bir kar alanı olacaktır. Saklanma yerlerinin girişi kar kütleleriyle hafifçe kapatılmalıdır. Böylece köpek patileyerek kazazedeye/kayıp kişiye ulaşabilir. Saklanma yerlerini arazide göze çarpmayacak şekilde ayarlamaya dikkat ediniz.

Kazazedeler- 1 kazazede, köpek gönderilmeden en az 10 dakika önce karar gömülmeli ve arama boyunca sessiz kalmalıdır.

7.4.3 Çığda Aramanın Uygulaması- Ön Deneme Sınavı Seviyesi

3 numaralı bölümdeki uygulama kuralları geçerlidir. Köpek Eğitmeni aramayı kar ayakkabısı ya da kar kayağıyla yapabilir. Köpek, Eğitmeninin talimatıyla araziyi sistematik bir şekilde aramalıdır. Köpek Eğitmeni başlangıç noktasını yalnızca köpek 30 adımdan uzaktaysa, işaret verirse ya da Sınav Hakeminin izniyle terk edebilir.

Arama Süresi- En fazla 10 dakika

İşaret-  Köpek kazazedeye/ Kayıp kişiye yaklaşabilir, daha sonra Köpek Eğitmeni Sınav Hakeminin talimatıyla Kazazedeyi/ Kayıp kişiyi kurtarır ve bulunduğu alan Köpek Eğitmeni tarafından işaretlenir.

Değerlendirme- 3 numaralı bölümdeki değerlendirme kriterleri geçerlidir. İlik yanlış işaret etaptan 20 puan eksiltir. Sınav Hakemi sadece yerel rüzgarlar ve sıcaklık durumlarında köpeğin kazazedenin kokusunu hiçbir şekilde alamaması durumunda yanlış işaret olduğunu söyleyebilir. Eğer kişi bulunmazsa sınavdan geçilemez.

7.5 Canlı İnsan Arama-  Ön Deneme Sınavı Seviyesi

7.5.1- Etaplar -En Yüksek Skor- 100 Puan

Koku izini Alma- 10 Puan

Koku İzini Alma ve Takip Etme- 50 Puan

Kazazedeyi/ Kayıp Kişiyi Bulma ve İşaret Verme-40 Puan

7.5.2 Canlı İnsan Arama İçin Alan- Ön Deneme Sınavı Seviyesi

3 numaralı bölümdeki uygulama kuralları geçerlidir.

Arama Süresi- 15 Dakika

Değerlendirme-  Sınav Hakemi, köpeğin kendi başına göreve devam edemediğinden emin olursa, her an görevi sonlandırabilir. Eğer İz Bırakan bulunmazsa, sınav geçilemez.

7.6 Su Görevi- Ön Deneme Sınavı Seviyesi

7.6.1 Etaplar- En Yüksek Skor- 100 Puan

Kıyıdan Başlayarak Bir İpi Getirme- 30 Puan

Kıyıdan Başlayarak Bir İnsanı Kurtarma- 70 Puan

7.6.2 Kıyıdan Başlayarak Bir Halat Getirme- 30 Puan

Ekipmanlar- Sörf Tahtası ve Sörfçü 

Halat: Uzunluğu yaklaşık olarak 30 m olan bir bot halatı

İzin Verilen Sesli/Görsel Komutlar-

Herhangi bir sırada tekrar edilen Sesli/Görsel Komutlar

Uygulama- 3 numaralı bölümdeki uygulama kuralları geçerlidir. Sörfçü, sörf tahtasıyla kıyıdan yaklaşık olarak 25 m uzaktadır. Köpek Eğitmeni 30 m uzunluktaki bot ipinin bir ucunu köpeğinin ağzına koyar. Köpek Eğitmeninin talimatıyla köpek sörfçüye doğru yüzer. Sörfçü ipin ucunu köpekten alır.  Köpek Eğitmeni sörfçünün ipini çekerken, köpek de sörfçünün yanında yüzer. Sörfçü kıyıya ulaştığı anda, Köpek Eğitmeni köpeğini çağırır.

Değerlendirme-

3 numaralı bölümdeki değerlendirme kuralları geçerlidir. İpi düşürmek uygun şekilde puan eksiltilmesine yol açar. Eğer köpek ipi bırakarak etabı böler ama kendi kendine tekrar alırsa, etaptan 2 puan eksiltilir. Eğer köpek ipi sörfçüye götürmezse, etaba 0 puan verilir. Eğer köpek, sörfçünün yanında yüzmezse etaptan uygun şekilde puan eksiltilir.

7.6.3 Kıyıdan Başlayarak Bir İnsanı Kurtarma- 70 Puan

Ekipmanlar- Dalgıç kıyafetiyle suda bir yardımcı

İzin Verilen Sesli/Görsel Komutlar-

Herhangi bir sırada tekrarlanan Sesli/Görsel Komutlar

Uygulama- 3 numaralı bölümdeki uygulama kuralları geçerlidir. Kıyıdan yaklaşık 25 m uzaklıkta boğuluyormuş ve yardım çağırıyormuş gibi davranan bir yardımcı bulunacaktır. Köpek Eğitmeninin talimatıyla köpek, bu kişiye doğru yüzer. Kişi köpeğin tasmasına ya da can yeleğine tutunduğu anda, köpek kişiyi kıyıya getirir. Köpek Eğitmeni tekrarlanan ya da herhangi bir Ses/Görsel Komutu verebilir. Köpek yardıma ihtiyaç duyan kişiyle kıyıya ulaştığında, Köpek Eğitmeni kişiye gider ve ona yardım eder.

Değerlendirme-

3 numaralı bölümdeki değerlendirme kuralları geçerlidir. Eğer köpek doğrudan kişiye yüzmezse ya da doğrudan yüzerek dönmezse, etaptan uygun şekilde puan eksiltilir. Eğer köpek Yardımcıyı geri getirmezse, etaba 0 puan verilir.

8 KOKU ALMA GÖREVİ – SEVİYE A – AŞAMA A

8.1 İz Takibi Seviye A

8.1.1 Etaplar -En yüksek Skor: 200 Puan

1 Kimlik Belirleme Nesnesi- 10 Puan

Kimlik Nesnesi için Arama- 10 Puan

İzi Bulma – 10 Puan

İzi Takip Etme- 70 Puan

4 nesne ( Her biri 8 Puan) – 40 Puan

Kazazedeyi/ Kayıp Kişiyi İşaret Etme:  Kişinin Yerini Bulma  – 30 Puan

                                                                   Kişiyi İşaret Etme- 30 Puan

8.1.2 İz Takibi İçin Alan Seviye A

Yabancının Bıraktığı İz- 1000 Adım

Yön Değiştirme- Dik ve geniş açı olmak üzere 4 açık yön değişimi olacaktır.

İz Takibi Süresi- 90 Dakika

Başlangıç- Takibin başında, kimlik belirleyen bir nesne 20×20 metre karelik bir alana görünmeyecek şekilde yerleştirilir.  Bu arazinin genel hatları sağa ve sola doğru işaretlenir.  İz Bırakan araziye soldan ya da sağdan girerek, kimlik nesnesini bu arazinin içine yerleştirir.  Bu, izin gerçek başlangıcını belirler. Kısa bir aradan sonra, İz Bırakan normal bir hızla belirlenen yönde yürür.

Rota-  İzin rotası olabildiğince doğal olmalıdır.  Araziye ve arazideki değişimlere uyum sağlamalıdır. Arazi; patika ve kavşağı yanı sıra orman, çayır ve tarlaları içerebilir. İz Bırakan tüm tolu normal bir hızda yürür, izi bırakırken ayağını sürüyemez ya da duramaz.  İz Bırakan , Sınav Hakemine izin kendisinin yanı sıra nesnelerin sırası ve belirli noktalar gibi gerekli tüm bilgileri verir. GPS kaydı istenecektir. İz Bırakan, iz boyunca 5 nesne yerleştirir. Nesneler rotanın yanına değil, yolun üzerine yerleştirilmek zorundadır. İz Bırakan her bir nesnenin yerini bir krokide işaretlemek zorundadır. Bunun için nesneler işaretlenmeli ya da detaylı bir şekilde açıklanmalıdır.

İzin Sonu

 İz Bırakan, izin sonunda ya yere uzanır ya da oturur. Bu duruşu görev başlamadan önce yapmak zorundadır.

8.1.3 İz Takibinin Uygulanması Seviye A

Genel Bilgi- 3 numaralı bölümdeki genel uygulama kuralları geçerlidir.  Köpek Eğitmeni köpeğinin sevk kayışını çıkarır ve saha çizgisinde Kimliğin yerini belirlemesi komutunu verir. Köpek, kimliği arazi içinde sistematik bir şekilde aramak ve 3 dakika içinde bulmak zorundadır.  Köpek Eğitmeni, saha çizgisini geçmeden Ses/Görsel Komutlarla köpeğine komut verebilir. Kimliği belirledikten sonra, Köpek Eğitmeni gerekirse kimlik nesnesini bulduktan sonra köpeğini iz takibine koyar ve izi bulmaya gönderir. Eğer köpek nesneyi bulmazsa ama izi bulursa, Köpek Eğitmeni köpeğini bir süre dinlendirebilir. Ya da sevk kayışsız arıyorsa, Sınav Hakemine bildirdikten sonra köpeğini kendi başına takip edebilir. Eğer köpek belirlenen başlangıç arazisi zamanı içinde( 3 dakika) nesneyi bulmazsa,  Kurtarma Köpeği Takımı izi aramaya devam edebilir. Bu süre, verilen toplam süreden çıkarılır. Köpek Eğitmeni bu kez aranan araziye giremez. Sınav Hakemi köpeğin çalışmayı açıkça reddettiğinden ya da aramayı yapamayacağından eminse, görevi sonlandırabilir.

Arama Süresi: Kimlik nesnesi dahil iz takibi görevi için en fazla 20 dakika

Değerlendirme-  Değerlendirme, 3. Bölümün yanı sıra aşağıdakilerle uyumlu bir şekilde olacaktır:

 •  Kimlik nesnesini işaret etme ve arama arazisindeki göre
 •  İzi alma ve takip etme
 •  Kronolojik sırayla bulunan nesneleri kontrol etme
 •  İzin sonunda köpeğin İz Bırakana işaret etmesi
 •  Eğer İz Bırakan bulunmazsa, sınav geçilemez
 •  Eğer Köpek Eğitmeni köpeğin İz Bırakanı ya da nesnenin yerini işaret etmesini etkiliyorsa, , işarete 0 puan verilir.
 • Eğer Sınav Hakemi köpeğin kendi kendine göreve devam edemeyeceğinden eminse, sınavı her an sonlandırabilir.

Köpeğin Değerlendirilmesi: Eğer kimlik nesnesini ve izi bulma için verilen süre aşılırsa, etaba puan verilir.

İşaretin Değerlendirilmesi: Eğer Köpek Eğitmeni işaretin havlama şeklinde olacağını söylerse ama köpek saklanan kişiyi açıkça havlamadan işaret ederse, işaret ‘’ yetersiz’’ olarak işaretlenir. Eğer köpek Kazazedeye/ Saklanan kişiye doğru şekilde havlamazsa ya da Kazazedeyi/Saklanan Kişiyi kısa bir süre için bırakırsa, etap en fazla ‘’yeterli’’ olarak değerlendirilir.

  8.4 Arazi Araması Seviye A

8.2.1 Etaplar – En Yüksek Skor: 200 Puan

İşaret Etabı- 20 Puan

Yönlendirilebilirlik- 20 Puan

Arama Yoğunluğu- 10 Puan

Hareketlilik- 10 Puan

Bağımsızlık- 10 Puan

Takım Çalışması, Durum Değerlendirmesi, Tüm Koku Alma Görevi Boyunca Köpek Eğitmeninin Genel İzlenimi- 10 Puan

İşaret:2 Kişi, Her Biri en fazla 60 Puan- 120 Puan

8.2.2 Arazi Araması İçin Alan Seviye A

Arama Arazisi- 20.000 metre kareli ( 100mx200m) açık ve kapalı arazi

İşaretler-  Sınırlar ve arazinin orta çizgisi işaretlenecektir.

Kazazede/ Saklanan Kişilerin Saklanma Yerleri-  Saklanma yerleri, köpeğin Kazazedeleri/ Saklanan Kişileri görebileceği ve iletişim kurabilecek yerler olacak şekilde seçilecektir.

Kazazedeler- 2 Kazazede/ Saklanan Kişi. İlk aramadan 15 dakika öncesine kadar, arama arazisine bir sınav köpeğiyle birkaç kişi tarafından iz bırakılmalıdır.

8.2.3 İşaret Etabı

3.4.5 numaralı bölüme bakınız. Köpek Eğitmeni çağırıldığında; sevk kayışlı ve temel duruştaki köpeğiyle sınava başlamaya hazır olduğunu bildirir. Köpek Eğitmeni Sınav Hakemine hangi tür işareti seçtiğini bildirir, Sınav Hakeminin talimatıyla işaret etabına gider ve uygun şekilde etabı uygular.

8.2.4 Arazi Araması Uygulaması Seviye A

Genel Bilgi- 3 numaralı bölümdeki uygulama kuralları geçerlidir. İşaret etabından sonra Köpek Eğitmeni arazi araması için başlangıç noktasına gider ve Sınav Hakemine taktiksel durumunu bildirir.

Arama Süresi-  En fazla 15 dakika

Uygulama- Köpek Eğitmeni, Sınav Hakeminin talimatıyla köpeğini arama için gönderir. Köpek Eğitmenini talimatıyla köpek, sırayla yan yolları dikkatlice aramalıdır. Köpek Eğitmeni işaret sırası haricinde yalnızca orta çizgi boyunca hareket eder. Köpeğin ara sıra arka tarafları araması hatalı değildir. Kaba bir arama yapma ve puan düşürülmesi olmadan arama arazisinde ters yönde istediği sıklıkta aramaya devam etme Köpek Eğitmeninin takdirine kalmıştır.

Değerlendirme- 3 numaralı bölümdeki değerlendirme kriterleri geçerlidir. İlk yanlış işarette 40 puan düşürülür. Eğer kişi bulunmazsa, sınav geçilemez. Kişi bulunmazsa alınabilecek en yüksek puan 139 puandır.

8.3 Enkaz Arama Seviye A

8.3.1 Etaplar-En Yüksek Skor: 200 Puan 

İşaret Etabı- 20 Puan

Yönlendirilebilirlik-  20 Puan

Arama Yoğunluğu- 10 puan

Hareketlilik- 10 Puan

Bağımsızlık- 10 Puan

Taktik ve Takım Çalışması- 10 Puan

İşaretler: 2 Kişi, her biri en fazla 60 Puan- 120 Puan

8.3.2 Enkaz Araması İçin Alan

Arama Arazisi- 1 ya da daha fazla katlı en az 800-1000 metre karelik çeşitli inşaat materyalinin bulunduğu bir bina enkazı olacaktır.  Sadece bina aramaları yapılamaz (tekrar) ama bireysel odalar arama arazisine dahil edilebilir. A seviyesinde bir enkaz alanında, karanlık odalar ya da çukurlar ve Kazazedenin/Kaybolan Kişinin yaklaşık 1 metrelik enkazın altında olduğu derin saklanma yerleri olmak zorundadır. Köpek Eğitmeni, alanın bir şemasını alır.

Kazazede- 2 Kazazede, saklanma yerleri kapatılmış.

Dikkat Dağıtıcılar- Ateş, motor sesleri, çekiç sesleri, davul sesleri, hoparlörler vs.

Yardımcılar-  Arama arazisine, arama başlamadan en az 15 dakika öncesinde bir sınav köpeğiyle bir ya da daha fazla kişi tarafından iz bırakılmalıdır.  Arama görevinin hemen öncesinde ve arama görevi sırasında iki kişi tarafından alana iz bırakılmalıdır.

8.3.3 Enkaz Araması İçin İşaret Etabı

3.4.5 numaralı bölüme bakınız. Köpek Eğitmeni çağırıldığında, sevk kayışlı ve temel duruşa geçmiş köpeğiyle sınava hazır olduğunu haber verir. Sınav Hakemine seçtiği işaret türünü bildirir ve Sınav Hakeminin talimatıyla işaret etabına gider ve etabı uygular.

8.3.4 Enkaz Araması Uygulaması Seviye A

Genel- 3 numaralı bölümdeki uygulama kuralları geçerlidir. İşaret etabından sonra, Köpek Eğitmeni arama için başlangıç noktasına gider Sınav Hakemine taktiksel durumunu bildirir.

Arama Süresi- En fazla 15 dakikadır.

İşaret- Sınav Hakeminin talimatıyla işaretten sonra göreve devam edilir. Köpek Eğitmeni aramaya devam etmesi için köpeğini bir kez olduğu yerden gönderebilir.( 4 numaraya bakınız.)

Değerlendirme- 3 numaralı bölümdeki değerlendirme kriterleri geçerlidir. İlk yanlış işarette 40 puan eksiltilir. Eğer kişi bulunmazsa, sınav geçilemez. Bu durumda alınabilecek en yüksek puan 139 puan olacaktır.

8.4 Çığ Araması Seviye A

Koku alma görevi;  işaret etabı,  köpekle biyolojik yer bulma ve gömülü arama kurtarma cihazıyla yapılan teknik yer belirleme etaplarından oluşur.

8.4.1 Etaplar- En Yüksek Puan:200 Puan

İşaret Etabı: 20 Puan

Arama Kurtarma Cihazıyla Çalışma: 10 Puan

Yönlendirilebilirlik: 10 Puan

Arama Yoğunluğu: 10 Puan

Hareketlilik: 10 Puan

Bağımsızlık:10 Puan

Taktik ve Takım Çalışması: 10 Puan

İşaretler: 2 Kişi- Her birine en fazla 60 dakika

8.4.2 İşaret Etabı

3.4.5 numaralı bölüme bakınız.

Köpek Eğitmeni çağırıldığında, sevk kayışlı ve temel duruştaki köpeğiyle başlamaya hazır olduğunu haber verir. Köpek Eğitmeni ayrıca Sınav Hakemine seçtiği işaret türünü bildirir ve Sınav Hakeminin talimatıyla işaret etabına gider ve etabı uygular.

8.4.3 Tekniksek Yer Belirme İçin Mekan Seçimi Ve Uygulama Seviye A

Arama Arazisi: 20×20 m bir kar alanı, açıkça işaretlenmiş olacaktır.

LVS Cihazları:

Gönderici olarak 1 Çığ Vericisi

Alıcı alarak 1 Çığ Vericisi

Arama- Sınava başlayamaya hazır olduğunu haber verirken, Köpek Eğitmeni kendi cihazını mı yoksa organizatörün cihazını mı kullanacağını bildirir.  Köpek Eğitmeninin görevi; işaretli bir alanda yaklaşık 0.3 m derinliğe gömülmüş çığ vericisinin en fazla 5 dakika içinde yerini tespit etmek, vericiyi kazıp çıkarmak ve Sınav Hakemine göstermektir. Hangi taktiği kullanacağı Köpek Eğitmeninin takdirine kalmıştır. Eğer verilen zaman aşılırsa, etaba 0 Puan verilir.

8.4.4. Biyolojik Yer Belirleme İçin Mekan Seçimi Seviye A

Arama Arazisi:  En az 5 karda saklanma yeri olan yaklaşık 8.000 metre karelik bir kar alanı. Kardaki saklanma yerleri; köpeğin kazıyarak Kazazedeye/ Kayıp Kişiye zor ulaşmasını sağlayacak şekilde yapılmalıdır.

Kazazedeler: 80 cm derinliğe gömülmüş 2 Kazazede bulunacaktır.  Kazazedeler/ Kayıp Kişiler, köpeğin gönderilmesinden en az 20 dakika önce gömülmelidirler ve arama süresince sessiz kalmalıdırlar. Kazazedeler arasındaki uzaklık işaretin açık olmasını sağlayacak uygunlukta olmalıdır. 

Yardımcılar: Köpeği göndermeden hemen önce ve sınav boyunca, arama arazisi köpeksiz en az 3 kişi tarafından yürüyerek ya da kayaklarla çapraz çizgiler bırakılacaktır.

8.4.5 Biyolojik Yer Belirleme Uygulanması Seviye A

Arama Süresi: En fazla 15 dakika ilk Kazazede kurtarılırken zaman durdurulur.

Uygulama- 3 numaralı bölümdeki genel uygulama kuralları geçerlidir. Köpek Eğitmeni arama görevini kar ayakkabıları ya da kayaklarla yapabilir. Köpek Eğitmeni köpeğini uygun gördüğü şekilde gönderir. Köpek Eğitmeni başlangıç noktasından yalnızca köpek 30 adım uzakta olduğunda, işaret verdiğinde ya da Sınav Hakemi izin verdiğinde uzaklaşabilir. Kazazedeyi kurtarmanın tamamlanmasını beklemeden, Sınav Hakeminin talimatıyla aramaya devam edilir.

Değerlendirme- 3 numaralı bölümdeki değerlendirme kriterlerine göre yapılacaktır. İlk yanlış işarette, etaptan 40 puan eksiltilir. Eğer kişi bulunmazsa sınav geçilemez.  Böylece alınabilecek en yüksek puan 139 puan olur.

Canlı İnsan Arama Seviye A

8.5.1 Etaplar -En Yüksek Skor: 200 Puan

İzi Bulma-20 Puan

İzi Takip Etme ve Takibi Sürdürme- 80 Puan  

Köpek Eğitmeninin Davranışı- 20 Puan

Kazazedenin/ Kayıp Kişinin Yerini Bulma ve Kişiyi İşaret Etme- 60 Puan

Taktik ve Takım Çalışması- 20 Puan

8.5.2 Canlı İnsan Arama Alanı Seviye A

İz Türü ve Uzunluğu- 2000 adım/ Yaklaşık 1000 m yönde en az 3 kez değiştirme olacaktır. Arazi en az bir kez değiştirilecektir. 1 kavşak bulunacaktır.  İzin yolunu göstermek için 600 ve 800 metreler arasında iz yolunda 1 yabancı oturacak/ yatacaktır.

İz Süresi: 4 Saat

8.5.3 Canlı İnsan Takibi Uygulaması Seviye A

Genel – 3 numaralı bölümdeki uygulama kuralları geçerlidir.

Arama Süresi- 45 dakikadır.

Değerlendirme-   3 numaralı bölümdeki değerlendirme kuralları geçerlidir.  Eğer Sınav Hakemi köpeğin kendi kendine göreve devam edemeyeceğinden eminse, her an görevi sonlandırabilir. Kazazedeler/ Kayıp Kişiler bulunmazsa, sınav geçilemez.

8.6 SU GÖREVİ A SEVİYESİ

8.6.1 Etaplar-En Yüksek Skor: 200 Puan

Kıyıdan başlayarak bir kurtarma ekipman getirme: Halat, uzaklık 25 m- 20 Puan

Kıyıdan başlayarak bir kişi getirme: Kayış, uzaklık 25 m- 60 Puan

Bottan başlayarak bir kurtarma ekipman getirme: Halat, uzaklık 25 m- 20 Puan

Bottan başlayarak bir kişiyi getirme:  Kayış, uzaklık 25 m- 60 Puan

Çalışmayan bir bottan ulaşım: kürekli bot, uzaklık 25 m- 40 Puan

8.6.2 Kıyıdan Başlayarak Bir Kurtarma Cihazı Getirme- 20 Puan

Ekipman: Bir kayıkçı ve kayık, dalış kıyafetiyle bir yardımcı. Uzunluğu yaklaşık 30 m ipiyle bir can yeleği

İzin Verilen Sesli/Görsel Komutlar-

 ‘’ Kazazedeye cankurtaran yeleğini götür’’ için 1 Sesli ve/veya Görsel Komut

Uygulama- Kayıkçı ve kayık kıyıdan 25 m uzaklıkta bulunur. Köpek Eğitmeni yaklaşık 30 metrelik kayık halatının ucunu köpeğin ağzına bırakır. Köpek Eğitmeninin talimatıyla köpek bota yüzer ve halatı kayıkçıya verir. Köpek Eğitmeni kayığı kıyıya çekerken, köpek kayığın yanında yüzer. Kayık kıyıya ulaşır ulaşmaz, Köpek Eğitmeni köpeğini çağırır.

Değerlendirme-

 Kayığa eşlik etmenin yanı sıra, ipi almada ya da ipi düşürerek yapılan hatalar uygun şekilde puan eksiltilmesine yol açar.

Eğer köpek kurtarma halatını kayıkçıya vermezse etaba 0 puan verilir.

8.6.3 Kıyıdan Başlayarak Bir Kişiyi Alma-  60 Puan

Cihazlar- Suda bulunacak dalgıç kıyafetli bir yardımcı

İzin Verilen Sesli/Görsel Komutlar-  Herhangi bir sırada verilen ve tekrarlanan Sesli/ Görsel Komutlar

Uygulama- Kıyıdan yaklaşık 25 m uzakta boğuluyormuş ve yardım çağırıyor taklidi yapan bir kişi bulunur. Köpek Eğitmenini talimatıyla, köpek kişiye doğru yüzer. Kişi köpeğin kayışına ya da can yeleğine tutunduğu anda, köpek kendi başına kişiyi geri getirir. Köpek kazazedeyle kıyıya ulaştığı anda, Köpek Eğitmeni kurtarılan kişiye gider ve ona yardım eder.

Değerlendirme-

 İpi alırken yapılan hatalar ya da ipi düşürme, etaptan uygun şekilde puan düşürülmesine yol açar.

Eğer köpek yardımcıyı getirmezse, etaba 0 puan verilir.

8.6.4 Bottan Başlayarak Bir Kurtarma Cihazı Getirme- 20 Puan

Cihazlar- 

 •  Bir deniz motoru ve kayıkçı
 •  Bir kayık ve kayıkçı
 •  Bot halatı uzunluğu yaklaşık 30 m olacaktır.

İzin Verilen Sesli/Görsel Komutlar-

 • ‘Suya atla’’ için 1 Sesli/ Görsel Komut
 • ‘’Kayığa yüz’’ için 1 Sesli/ Görsel Komut
 • ‘’Yüzerek Geri Gel’’ için 1 Sesli/Görsel Komut

Uygulama- Kurtarma Köpeği Takımı deniz motorundadır. Suda 25 m uzaklıkta, bir kayık ve kayıkçı bulunur. Köpek Eğitmeninin talimatıyla, köpek suya atlar.  Köpek Eğitmeni yaklaşık 30 m uzunluktaki bot halatının ucunu köpeğin ağzına bırakır. Bir sonraki talimatla köpek kayığa yüzer ve halatın ucunu kayıkçıya uzatır.  Köpek Eğitmeni kayığı kendi motoruna doğru çekerken, köpek de kayığın yanında yüzer. Kayık deniz motorunun ulaşabileceği bir yakınlığa geldiği anda, bir yardımcı kayığı emniyete alır. Köpek Eğitmeni köpeğini çağırır, köpek bota doğru yüzer ve Köpek Eğitmeni köpeğin bota binmesine yardım eder.

Değerlendirme-  Suya atlamada, bota doğru yüzmede ve bota çıkarılırken yapılan eksikliklerin yanı sıra, halatı alırken, kayığa eşlik ederken yapılan hatalar ve ipi düşürmek de etaptan uygun şekilde puan düşürülmesine yol açar. Eğer köpek kurtarma halatını kayıkçıya vermezse, etaba 0 puan verilir.

8.6.5 Bottan Başlayarak Bir Kişiyi Alma- 60 Puan

Cihazlar- Deniz motoru ve bir kayıkçı, suda bulunan dalgıç kıyafetli bir yargıç

İzin Verilen Sesli/Görsel Komutlar- Herhangi bir sırada verilen ve tekrarlanan Sesli/Görsel Komutlar

Uygulama- Kurtarma Köpeği Takımı deniz motorundadır.  Bir kişi 25 m uzakta boğuluyor ve yardım istiyormuş gibi davranır.  Köpek Eğitmeninin talimatıyla, köpek suya atlar ve kazazedeye doğru yüzer. Kazazede köpeğin kayışına ya da cankurtaran yeleğine tutunduğu anda, köpek kendi kendine kazazedeyi bota getirir. Köpek ve kazazede botun erişimine girdiği anda, yardımcı yardım eder. Köpek Eğitmeni köpeğini çağırır, köpek, Eğitmenine doğru yüzer ve Eğitmen köpeğin bota binmesine yardım eder.

Değerlendirme-  Eğer köpek doğrudan kazazedeye doğru yüzmezse, doğrudan geri yüzmezse, suya atlamada, bota doğru yüzmede ya da bota çıkarılmada eksiklikler gösterirse, etaptan uygun şekilde puan eksiltilir. Eğer köpek yardımcıyı getirmezse, etaba 0 puan verilir.

8.6.6 Çalışmayan Bir Bottan Ulaşım- 40 Puan

Ön Şartlar- Kayık ve kayıkçı, Yaklaşık 3m uzunluğunda bir çekme halatı, ucu kuvvetlendirilmiş bir şekilde botun ucuna takılmıştır.

İzin Verilen Sesli/Görsel Komutlar- Herhangi bir sırada verilen ve tekrarlanan Sesli/Görsel Komutlar kıyıdan yaklaşık 25 m uzakta içinde yardıma muhtaç şekilde yatan bir kayıkçı olan sürüklenen bir kayık bulunur. Köpek Eğitmeninin yardımıyla, köpek sürüklenen bota yüzer. Köpek kendi başına sarkan çekme halatını arar, bulduğunda halatı ağzına alır ve botu kıyıya getirir.  Bot kıyıya ulaştığı anda, Köpek Eğitmeni köpeğe halatı bırakması komutunu verir ve botu çeker.

Değerlendirme- Eğer köpek doğrudan bota yüzmezse, halatı hızlıca almazsa ya da doğrudan geri yüzmezse, etaptan uygun şekilde puan eksiltilir. Eğer köpek botu geri getirmezse, etaba 0 puan verilir.

9- KOKU ALMA GÖREVİ SEVİYE B-AŞAMA A

9.1 İz Takibi Seviye B

9.1.1 Etaplar -En Yüksek Skor- 200 Puan

Kimlik Belirleme Nesnesi- 10 Puan

Kimlik Nesnesini Arama- 10 Puan

İzi Bulma- 10 Puan

İzi Takip Etme- 70 Puan

8 Nesne( Her biri 5 Puan)- 40 Puan

Kazazedeyi İşaret Etme: Kişinin Yerini Belirleme- 30 Puan

Kişiyi İşaret Etme- 30 Puan

9.1.2 İz Takibi İçin Alan-Seviye B

Yabancının İz Bırakması- 2000 Adım

Yön Değişimi- Dar, dik ve geniş açılı olabilen 8 açık yön değişimi olmalıdır.

Nesneler-  Arazide rengiyle öne çıkmayan çok kullanılmış 8 nesne.

İz Takibi Süresi- 180 Dakika

Başlangıç- İz Takibinin başında, 30×30 metrelik bir alanda göze batmayan şekilde gizlenmiş 1 kimlik belirleme nesnesi bulunur. Arazinin ana hatları sağ ve solda işaretlenerek belirlenir.  İz Bırakan araziye sağ ya da sol yandan girer ve bu alanda kimlik belirleme nesnesini yerleştirir. Bu, izin asıl başlangıcını belirler. Kısa bir aradan sonra, İz Bırakan belirlenen yönde normal bir hızda yürür.

Rota-  İzin rotası olabildiğince doğal olmalıdır ve araziye ve arazideki değişikliklere uyum sağlamalıdır. Arazi; yol ve yol kavşaklarının yanı sıra orman, çayır ve tarlaları da kapsayabilir. İz Bırakan tüm yolu normal bir hızda yürür.  İzi bırakırken ayağını sürüyemez ya da duramaz. İz Bırakan, Sınav Hakemine iz yolunun üzerindeki belirli noktalar ve nesnelerin sırası gibi gerekli tüm bilgiyle beraber iz planının kesin bir planını vermek zorundadır. GPS kaydına izin verilir ve istenir. İz Bırakan, takip rotasının üzerine 8 nesneyi yerleştirir.  Nesneler rotanın yanına değil üzerine yerleştirilmek zorundadır. İz Bırakan bıraktığı her nesneni yerini bir krokide kaydetmek zorundadır. Bunun için, nesneler işaretlenmeli ya da kesin bir şekilde tanımlanmalıdır.

Takibin Sonu- İz Bırakan, izin sonunda ya yatar ya da oturur pozisyondadır. Bu pozisyona göreve başlamadan önce geçilmelidir.

9.1.3 İz Takibinin Uygulanması Seviye B- 200 Puan

Genel- 3 numaralı bölümdeki uygulama kuralları geçerlidir.

Arama Süresi- Kimlik nesneleri dahil iz takibi uygulaması için en fazla 45 dakika verilir.

 • Köpek en fazla 3 dakika içinde kimlik nesnesinin yerini belirlemelidir. 

Uygulama- Köpek Eğitmeni köpeğin sevk kayışını çıkarır ve arazinin başlangıcında kimlik nesnesinin yerini belirlemesi için komut verir. Köpek araziyi sistematik bir şekilde aramalı ve 3 dakika içinde kimlik nesnesini bulmalıdır.  Köpek Eğitmeni arazinin ana hattını geçmeden Sesli ve/veya Görsel komutlarla köpeği yönlendirebilir. Kimliği belirledikten sonra, Köpek Eğitmeni gerekliyse köpeği takip çizgisine koyar ve izi bulmaya gönderir. Eğer köpek nesneyi bulmazsa( ID) ama izi bulursa,  Köpek Eğitmeni köpeğini çizgiye koyarak bekletebilir ya da Sınav Hakemine bildirdikten sonra köpeğini kendi başına takip edebilir. Eğer köpek belirlenen süre içinde izi bulmazsa ( 3 dakika) Kurtarma Köpeği Takımı izi bulmaya çalışmaya devam edebilir. Harcanan bu süre, verilen toplam süreden çıkarılır ve Köpek Eğitmeni aranan araziye giremez.  Eğer Sınav Hakemi köpeğin çalışmayı reddettiğinden ya da kendi başına görevi çözemeyeceğinden eminse aramayı sonlandırabilir.

Değerlendirme- Değerlendirme 3. Bölüme göre yapılacaktır. Özellikle aşağıdaki kısımlar:

 • Aranan arazideki çalışma ve kimliği işaret etme
 • İzi bulma ve takip etme
 • Kronolojik bir sırayla bulunan nesneleri kontrol etme
 • İzin sonunda İz Bırakanı kendi kendine işaret etme
 • Eğer İz Bırakan bulunmazsa sınav geçilemez, en fazla 139 puan alınabilir.
 • Eğer Köpek Eğitmeni İz Bırakanın ya da bir nesnenin yerini gösterirse, bu işarete 0 Puan verilir. Eğer kimlik nesnesini ve başlangıçta izi bulmak için verilen süre aşılırsa, bu kısma 0 puan verilir.

İşaretin Değerlendirilmesi- Eğer Köpek Eğitmeni işaretin havlama olacağını bildirirse ama köpek saklanan kişiyi açıkça havlamadan işaret ederse, bu işaret ‘’ yetersiz’’ olarak değerlendirilir. Eğer köpek doğru bir şekilde Kazazedenin/ Kayıp Kişinin yönünde havlamazsa ya da Kazazedeyi/ Kayıp Kişiyi kısa bir süre bırakırsa, bu işaret en fazla ‘’yeterli ‘’ olarak değerlendirilebilir.

9.2. Arazi Araması Seviye B

9.2.1 Etaplar- En Yüksek Skor: 200 Puan

Yönlendirilebilirlik- 20 Puan

Arama Yoğunluğu- 20 Puan

Hareketlilik- 10 Puan

Bağımsızlık- 10 Puan

Taktik- Takım Çalışması- 20 Puan

İşaretler: 3 Kişi Her birine en fazla 40 Puan

9.2.2 Arazi Araması İçin Alan Seviye B

Arama Arazisi- 35.000-40.000 metre karelik, en az %50’si kaplı ve sınırlı kuş bakışı fırsatı olan tekli binalar içerebilen bir alan

Kazazede/ Kayıp Kişilerin Saklanma Yerleri- Köpeği görsel ve/veya fiziksel teması olan saklanma yerleri olabilir. Ama arazide göze batmayan( typical) örneğin yüksek yerlerdeki saklanma yerleri de ( gözcü kulesi gibi) köpeğin göremeyeceği ya da ulaşamayacağı saklanma yerlerine de izin verilir. 3 metreye kadar olan saklanma yerlerine izin verilir. Yüksekteki saklanma yerleri arazi araması sınırlarının en az 20 m içinde olmalı ve özellikle rüzgar koşulları göz önünde tutulmalıdır.

Kazazedeler- 3 Kazazede

Yardımcılar- İlk aramanın başlamasından 15 dakika öncesine kadar, arazi bir sınav köpeği eşliğinde birkaç kişi tarafından geçilmelidir.

9.2.3 Arazi Araması Uygulaması Seviye B- 200 Puan

Genel Bilgi- 3 numaralı bölümdeki uygulama kuralları geçerlidir.

Taktiksel Durum- Taktiksel durum Köpek Eğitmenin takdirindedir ve arama başlamadan Sınav Hakemine bildirilmelidir. Görev sırasında çıkabilecek beklenmedik değişikliklerde Sınav Hakemine her zaman haber verilmelidir.  Bu durumda arama süresi devam eder.

Arama Süresi- En fazla 30 dakika

Uygulama- Sınav Hakeminin talimatıyla, Köpek Eğitmeni köpeğini taktiğine göre belirlediği noktadan gönderir. Köpek, Eğitmeninden açık bir şekilde ayrıldığında Sınav Hakemi Eğitmene başlangıç noktasından ayrılabilmesi için izin verir.  Köpek Eğitmeninin talimatıyla, köpek araziyi yan tarafları ara sıra aramalıdır. Köpek Eğitmeni Sınav Hakemine taktiksel bir değişimi bildirirse, işaret yerinden puan düşürülmeden devam edebilir.  Aksi takdirde, köpeğiyle başlangıç noktasına dönmek zorundadır. Arama görevi Köpek Eğitmeni bitirdiğini bildirdiğinde ve Sınav Hakemi sonuçları açıkladığında sona erer.  Köpek Eğitmeni verilen işareti Sınav Hakemine bildirmek zorundadır ve yalnızca Sınav Hakeminin talimatıyla köpeğinin yanına gidebilir.

Değerlendirme-

 3.4 numaralı bölümdeki değerlendirme kriterleri geçerlidir.

İlk yanlış işarette etaptan 40 Puan düşürülür.

Eğer kazazede/ Kayıp Kişi bulunmazsa, sınav geçilemez. Bu durumda alınabilecek en yüksek puan 139 puan olur.

9.3 ENKAZ ARAMA SEVİYE B

9.3.1 Etaplar-En Yüksek Skor- 200 Puan

Yönlendirilebilirlik- 20 Puan

Arama Yoğunluğu- 20 Puan

Hareketlilik- 10 Puan

Bağımsızlık- 10 Puan

Taktik ve Takım Çalışması- 20 Puan

İşaretler: 3 Kişi, Her biri en fazla 40 Puan

9.3.2 Enkaz Araması için Alan Seviye B

Arazi Araması- En az 1200-1.500 metre karelik çeşitli türde inşaat materyali olan ve 1 ya da daha fazla katlı bir bina enkazı olacaktır. Yalnızca bina aramalarına izin verilmez ama sadece odalar arazi aramasına dahil edilebilir. B Seviyesi için en kaz alanı en az 6 saklanma yeri, bu saklanma yerlerinden de en az 2 tane karanlık oda ya da çukur olmalıdır. Ayrıca 6 saklanma yerinden en az 2 tanesi üzeri kapakla ya da yaklaşık 2 metrelik enkazla ya da uzunluğu en fazla 2 m olan en az 2 yüksekteki saklanma yerleri olmalıdır.( again)  Bu alanın en az 2 farklı saklanma şekli olmak zorundadır. Yüksek yerlerdeki saklanma yerlerinde özellikle rüzgar koşulları göz önüne alınmalıdır.

Kazazede- 3 Kazazede saklanma yerleri kapatılmış olacaktır.

Dikkat Dağıtıcılar- Ateş- motor sesleri, çekiç, davul ve hoparlör vb.

Yardımcılar-  Arazi, ilk arama başlamadan 15 dakika öncesine kadar, bir sınav köpeğiyle birkaç kişi tarafından geçilmelidir. Arama görevinin hemen öncesinde ve arama sırasında köpek olmadan birkaç kişi tarafından geçilmelidir.

9.3.3 Enkaz Aramasının Uygulanması Seviye B-200 Puan

Genel- 3 numaralı bölümdeki uygulama kuralları geçerlidir.

Arama Süresi- En fazla 30 Dakika

İşaret- Sınav Hakeminin talimatıyla, arama işaretten sonra devam eder. Köpek Eğitmeni bulunduğu yerden devam edecek arama için köpeğini bir kez gönderebilir.

Değerlendirme- 3.4 numaralı bölümdeki değerlendirme kriterleri geçerlidir. İlk yanlış işarette etaptan 40 puan düşürülür. Eğer kazazede bulunmazsa, sınav geçilemez ve bu durumda en fazla 139 puan alınabilir.

9.4 Çığ Araması Seviye B

Koku alma görevi, köpekle biyolojik yer bulma ve gömülü arama kurtarma cihazıyla teknik yer bulma gibi kısmi etaplardan oluşur.

9.4.1 Etaplar-   En Yüksek Skor: 200 Puan

Çığ Vericisiyle Çalışma- 10 Puan

Yönlendirilebilirlik- 20 Puan

Arama Yoğunluğu- 20 Puan

Hareketlilik- 10 Puan

Bağımsızlık- 10 Puan

Taktik ve Takım Çalışması- 10 Puan

İşaretler: 3 Kişi Her biri en fazla 40 Puan

9.4.2 Tekniksel Bölüm İçin Alan ve Uygulama Seviye B-1 0 Puan

Arazi Araması- 20×20 metrelik açıkça işaretlenmiş bir kar alanı

Çığ Vericisi Cihazları- 

 • Alıcı olarak 1 Çığ Vericisi
 • Gönderici olarak 1 Çığ Vericisi

Uygulama- Köpek Eğitmeni başlamaya hazır olduğunu haber verirken, kendi çığ vericisini mi yoksa sınav organizatörünkünü mü kullanacağını bildirir. Köpek Eğitmenin görevi, yaklaşık 0.5 m işaretli bir alanda gömülü olan çığ vericisini en fazla 5 dakika içerisinde yerini belirleyerek kazıp çıkarmak ve Sınav Hakemine göstermektir. Kullanacağı taktik Köpek Eğitmeninin takdirine kalmıştır.

Değerlendirme- Eğer verilen süre aşılırsa, etaba 0 Puan verilir.

9.4.3 Biyolojik Yer Belirleme İçin Alan Seviye B

Aranacak Arazi- En az 5 karda saklanma yeri olan yaklaşık 12.000 metre karelik bir kar alanı olacaktır. Kardaki saklanma yerleri; köpeğin tırmalayarak kazazedeye ulaşmasının zor olacağı bir şekilde yapılmalıdır.

Kazazedeler-150 cm derinlikte gömülü 3 kişi,

Kazazedeler/Kayıp Kişiler: köpek gönderilmeden en az 20 dakika önce kardaki saklanma yerlerine gömülmelidir ve arama sırasında sessiz kalmalıdır.

 • Kazazedeler arasındaki mesafe işaretin açık olacağı uzaklıkta olmalıdır.

Yardımcılar- Arama başlamadan 15 dakika öncesine kadar, arama arazisi bir sınav köpeğiyle birlikte en az 3 kişi tarafından geçilmelidir. Köpek gönderilmeden hemen öncesinde ve arama sırasında, arama arazisi en az 3 kişi tarafından yürüyerek ya da kayaklarla geçilmelidir.

9.4.4. Biyolojik Yer Belirleme Uygulaması Seviye B-190 Puan

Arama Süresi- En fazla 25 dakika

Uygulama- 3 numaralı bölümdeki uygulama kuralları geçerlidir. Köpek Eğitmeni arama görevini kayaklarla yapmak zorundadır. Köpek Eğitmeni köpeğini arama taktiğine göre gönderir. Köpek Eğitmeni başlangıç noktasından yalnızca köpek 30 adım uzaktaysa, işaret verirse ve/veya Sınav Hakemi izin verirse ayrılabilir.

Değerlendirme- 3 numaralı bölümdeki değerlendirme kriterleri geçerlidir. İlk yanlış işarette 40 puan düşürülür. Eğer kazazede bulunmazsa, sınav geçilemez. Bu durumda en fazla 139 puan alınabilir.

9.5 CANLI İNSAN ARAMA SEVİYE B

9.5.1 Etaplar -En Yüksek Skor: 200 Puan

İzi Bulma- 20 Puan

İzi Takip Etme ve Takibi Devam Ettirme- 80 Puan

Köpek Eğitmenini Davranışı- 20 Puan

Kazazedeyi/ Kayıp Kişiyi Bulma ve İşaret Etme-60 Puan

Taktik ve Takım Çalışması- 20 Puan

9.5.2 Canlı İnsan Arama Alanı Seviye B 

İz Alanı ve Uzunluğu- 4000 adım/ yaklaşık 2000 m. En az 4 yön değişimi, 2 yol kavşağı, en az bir arazi değişimi. Kentsel alan ve açık alan oranı yarı yarıya olmalıdır.

İz Takibi Süresi- 6 Saat

Arama Zamanı- 60 Dakika

9.5.3 Canlı İnsan Arama Uygulaması Seviye B- 200 Puan

Genel– 3 numaralı bölümdeki genel uygulama kuralları geçerlidir.

Değerlendirme- Sınav Hakemi köpeğin görevi kendi başına yapamadığından emin olursa görev, her an sonlandırabilir. Eğer Kazazede/Kayıp Kişi bulunmazsa sınav geçilemez.

9.6 SU GÖREVİ SEVİYE B 

9.6.1 Etaplar-En Yüksek Skor- 200 Puan

Kıyıdan başlayarak bir kurtarma cihazı getirme, uzaklık 40 m- 20 Puan

Kıyıdan başlayarak bir kazazedeyi getirme, uzaklık 40 m- 60 Puan

Bottan başlayarak bir kurtarma cihazı getirme, uzaklık 40 m- 20 Puan

Bottan başlayarak bir kazazedeyi getirme, uzaklık 40 m- 60 Puan

Çalışmayan bir bottan ulaşım, uzaklık 40 m- 40 Puan

9.6.2 Kıyıdan Başlayarak Bir Kurtarma Cihazı Getirme- 20 Puan

Ekipman- Bot ve kayıkçı, dalgıç kıyafetiyle bir yardımcı, halatlı bir cankurtaran yeleği

İzin Verilen Sesli/ Görsel Komutlar- ‘’ Kazazedeye cankurtaran yeleğini götür’’ için 1 Sesli ve/veya Görsel Komut

Uygulama- Kıyıya paralel 40 m uzaklıkta hareket eden bir bottan bir kazazede suya düşer ve boğuluyor gibi yapar. Kayıkçı fark etmeden botu sürmeye devam eder. Köpek Eğitmeni boğulan kişinin yönünde cankurtaran yeleğini atar. Köpek Eğitmeninin talimatıyla, köpek cankurtaran yeleğine yüzer, halatından tutar ve bu halatı tutacak kazazedeye götürür. Köpek halata tutunan kazazedeyi kendi başına kıyıya getirir. Köpek kazazedeyle kıyıya ulaştığı anda, Köpek Eğitmeni kurtarılan kişiye gider ve ona yardım eder.

Değerlendirme- Halatı alırken yapılan hatalar ya da halatı düşürme etaptan uygun şekilde puan düşürülmesine yol açar. Eğer köpek, yardımcıyı getirmezse, etaba 0 puan verilir.

9.6.3 Kıyıdan Bir Kazazedeyi Getirme -60 Puan

Ekipman- Bot ve kayıkçı, suda kendi kendine sürüklenen dalgıç kıyafetiyle bir yardımcı

İzin Verilen Sesli/Görsel Komutlar- Herhangi bir sırada verilebilen Sesli/Görsel Komutlar

Uygulama-Kıyıya paralel 40 m uzaklıkta hareket eden bir bottan bir kişi düşer ve suda sürüklenir. Kayıkçı bu durumu fark etmeden sürmeye devam eder. Köpek Eğitmeninin talimatıyla köpek, boğulan kişiye yüzer, ağzıyla bir kolunu ya da elini tutar ve kazazedeyi kıyıya getirir. Köpek, kazazedeyle kıyıya ulaştığı anda, Köpek Eğitmeni kurtarılan kişiye gider ve yardım eder.

Değerlendirme- Eğer köpek doğrudan kazazedeye yüzmezse, geri gelmezse ya da daha sonra yardımın arasına girerse, etaptan uygun şekilde puan düşürülür. Eğer köpek kazazedeyi getirmezse ya da yaralarsa, etaba 0 puan verilir.

9.6.4 Bottan Başlayarak Bir Kurtarma Cihazı Getirme- 20 Puan

Ekipmanlar- Deniz motoru ve bir kayıkçı, tekne ve kayıkçı, dalgıç kıyafetli bir yardımcı ve halatlı bir kurtarma ekipmanı

İzin Verilen Sesli/Görsel Komutlar- Herhangi bir sırada verilebilen Sesli/Görsel komutlar

Uygulama- Kurtarma Köpeği Takımı bir deniz motorundadır.40 m uzaklıkta, deniz motoruna paralel hareket eden bir tekneden bir yardımcı suya düşer ve boğuluyormuş gibi yapar. Kayıkçı fark etmeden sürmeye devam eder. Köpek Eğitmeni kurtarma ekipmanını boğulan kişinin yönünde suya atar. Köpek Eğitmeninin talimatıyla köpek, suya atlar, kurtarma ekipmanına yüzerek halatını tutar ve buna tutunacak kazazedeye götürür. Köpek halatı tutarak kazazedeyi kendi başına kurtarma botuna getirir.  Bota yaklaştığı anda, bir yardımcı kazazedeye yardım eder. Köpek Eğitmeni köpeğini çağırır, köpek geri yüzer ve Eğitmen köpeğin bota çıkmasına yardım eder.

Değerlendirme- Suya atlamada, bota doğru yüzmede ya da bota çıkarılırken yapılan eksikliklerin yanı sıra halatı alırken yapılan hatalar ve halatı düşürme de etaptan uygun şekilde puan düşürülmesine yol açar. Eğer köpek kazazedeyi getirmezse/ kazazedeye ulaşmazsa bu etaba 0 puan verilir.

9.6.5 Bottan Başlayarak Bir Kazazedeyi Getirme- 60 Puan

Ekipmanlar- Deniz motoru ve bir kayıkçı,  tekne ve bir kayıkçı ve dalgıç kıyafetli bir yardımcı

İzin Verilen Yardımlar- Herhangi bir sırada verilebilen ve tekrar edilen Sesli/Görsel Komutlar

Uygulama- Kurtarma Köpeği Takımı bir deniz motorundadır. Deniz motoruna paralel 40 m uzaklıkta hareket eden tekneden yardımcı suya düşer ve pasif bir şekilde sürüklenir. Kayıkçı bu durumu fark etmeden sürmeye devam eder. Köpek Eğitmeninin talimatıyla, köpek suya atlar, kazazedeye yüzer, ağzıyla bir kolunu ya da elini tutar ve kazazedeyi kendi başına bota getirir. Köpek kazazedeyle botun ulaşabileceği bir yere gelir gelmez bir yardımcı kazazedeye yardım eder. Köpek Eğitmeni köpeğini çağırır, köpek geri yüzer ve Eğitmen köpeğin bota çıkmasına yardım eder.

Değerlendirme-Eğer köpek doğrudan kazazedeye yüzmezse, geri yüzmezse ya da suya atlarken, bota geri yüzerken ya da bota çıkarılırken eksiklikler gösterirse, etaptan uygun şekilde puan düşürülür. Eğer köpek yardımcıyı getirmezse ya da yaralarsa, etaba 0 puan verilir.

9.6.6 Çalışmayan Bir Bottan Ulaşım- 40 Puan

Ön Koşullar-Deniz motoru ve kayıkçı ve 4 kişi. Ucu güçlendirilmiş yaklaşık 5 m uzunlukta bota tutturulmuş bir halat, rıhtım

İzin Verilen Sesli/Görsel Komutlar- Herhangi bir sırada verilebilen Sesli/Görsel Komutlar

Uygulama- Kurtarma Köpeği Takımı rıhtımdan 40 m uzaklıkta bir deniz motorundadır. Köpek Eğitmeninin talimatıyla köpek suya atlar. Köpek Eğitmeni, tekneye bağlı halatın ucunu köpeğe verir. Köpek tekneyi rıhtıma götürür. Tekne rıhtıma girdiği anda, bir asistan gemiyi bağlar. Köpek Eğitmeni köpeğini çağırır, köpek geri yüzer ve Eğitmen köpeği bota ya da rıhtıma çıkarır.

Değerlendirme- Eğer köpek doğrudan rıhtıma yüzmezse ya da halatı hızlıca almazsa, etaptan uygun şekilde puan düşürülür. Eğer bot rıhtıma ulaşmazsa ama yol yarılanırsa etap ‘’yetersiz’’ olarak değerlendirilir. Eğer mesafenin yarısı bile kat edilemezse, etaba 0 puan verilir.